Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

1 czerwca 2017 r.

W Helsinkach w Finlandii (31.05-01.06) odbyło się spotkanie partnerstwa oraz konferencja kończąca projekt „WORKQ. Kwalifikacje dla pracy”.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym jest polskim partnerem projektu, w ramach którego wypracowywano m.in. nowe metody kształcenia i szkolenia zawodowego.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie podczas testowania modelu kształcenia zawodowego firmie Centrobud Sp. z o.o., Sp. K. oraz Zespołowi Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii.

Więcej informacji o projekcie na www.iped.pl/workq.html


24 maja 2017 r.

Przedstawiamy raport "Praktyczne zastosowanie modelu kształcenia i szkolenia zawodowego „WORKQ” dla technikum w klasie technik budownictwa".

W opracowaniu przedstawiono – na tle systemu kształcenia zawodowego w Polsce – model kształcenia i szkolenia zawodowego „WORKQ” wypracowany i przetestowany w ramach projektu WORKQ. Qualification at work, realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Zachęcamy do zapoznania się z modelem, przebiegiem testowania i jego wynikami nauczycieli, osoby zarządzające szkołami oraz przedstawicieli instytucji, które mogą mieć wpływ na kształtowanie oferty szkolnictwa zawodowego.


17 maja 2017 r.

“Support for democratic and market values. Country Report – Poland.”

Zachęcamy do lektury raportu z badań zrealizowanych w ramach projektu „Budowa wsparcia dla wartości demokratycznych i rynkowych w Polsce” wspieranego przez The Center for International Private Enterprise.

Raport powstał w oparciu o badania desk research oraz wypowiedzi uzyskane od przedstawicieli różnych środowisk (biznesu, działaczy społecznych, młodych liderów, w tym studentów) podczas spotkań bezpośrednich.


11 maja 2017 r.

Nowe metody kształcenia i szkolenia zawodowego!

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach Projektu „WORKQ. Kwalifikacje dla pracy”. Jednym z głównych celów projektu jest wypracowywane nowych metod kształcenia i szkolenia zawodowego.


11 maja 2017 r.

Promujemy raport pt. “Support for democratic and market values. Country Report – Poland.” Na spotkaniu Rady KIG odbywającym się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy u. Trębackiej 4 w Warszawie (sala 205) Pan Mieczysław Bąk, Prezes Zarządu Instytutu, przedstawi raport z badań zrealizowanych w ramach projektu „Budowa wsparcia dla wartości demokratycznych i rynkowych w Polsce” wspieranego przez CIPE.

Więcej o projekcie


27 kwietnia 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych uatrakcyjnieniem programów nauczania oraz metod prowadzenia zajęć w szkołach zawodowych zapraszamy 11 maja br. do Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie na spotkanie w ramach Projektu „WORKQ. Kwalifikacje dla pracy”. Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" jest polskim partnerem projektu, w ramach którego wypracowywane są m.in. nowe metody kształcenia i szkolenia zawodowego. Szczegóły prezentujemy w zaproszeniu.

Zaproszenie


25 kwietnia 2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej został wyróżniony jako jeden z najciekawszych projektów realizowanych w ramach Gwarancji dla młodzieży w Polsce na poziomie centralnym.

W związku z tym, 25 kwietnia na IV posiedzeniu Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowaliśmy postępy poczynione w ramach realizacji projektu oraz naszej współpracy z młodzieżą.

Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym z Fundacją po DRUGIE oraz miastem stołecznym Warszawa.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji o projekcie


24 kwietnia 2017 r.

Uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu Grupy Roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR w Ministerstwie Rozwoju. Na spotkaniu staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie: jak zachęcić nauczycieli do tego, aby włączyli określone zagadnienia do codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą? Celem działań Grupy jest wypracowywanie pomysłów na projekty z zakresu edukacji i popularyzacji CSR skierowanych do różnych interesariuszy.


20 kwietnia 2017 r.

We Włoszech we Florencji odbyło się spotkanie partnerów w ramach projektu EwasteR. Na spotkaniu podsumowaliśmy przebieg niedawno zrealizowanego szkolenia pilotażowego „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”. Projekt EwasteR jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 13 partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Cypru w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji o projekcie

www.ewaster.eu


11 kwietnia 2017 r.

Dołączyliśmy do grona partnerów rankingu Pracodawca Marzeń!

Wkrótce rusza polska edycja międzynarodowego badania i rankingu The Graduate Survey. Badanie mierzy oraz wskazuje atrybuty pracodawcy z wyboru w opinii młodych talentów. Wyniki badania pomogą firmom dowiedzieć się, co robić, aby przyciągnąć i utrzymać przyszłych jak i obecnych pracowników, a co najważniejsze wskażą wzorzec najatrakcyjniejszego pracodawcy na polskim rynku.

Więcej o badaniach i rankingu


6 kwietnia 2017 r.

Dobiegło końca pilotażowe szkolenie „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów” w ramach projektu EwasteR z udziałem partnerów projektu z Wielkiej Brytanii, Cypru i Włoch.

Seminarium obejmowało wykłady, ćwiczenia, warsztaty, w tym prowadzone w postaci innowacyjnej „Otwartej szkoły zarządzania” a także zajęcia w przedsiębiorstwach z branży. Uczestnicy uzyskali kompleksową wiedzę w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Więcej informacji o projekcie www.ewaster.eu


6 kwietnia 2017 r.

Podczas Forum CSR, odbywającym się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie mieliśmy przyjemność poprowadzić prelekcję na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w małych „Przedsiębiorstwach Fair Play” oraz uwzględniania wartości i CSRu w strategii działania firm.


28 marca 2017 r.

Teraz pomagamy w całym województwie mazowieckim!

Obszar objęty rekrutacją do projektu PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej został powiększony! W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat przebywające na terenie województwa mazowieckiego, które są:

  • absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);
  • wychowankami pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji);
  • matki przebywające w domach samotnej matki;
  • osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji).

Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji.

Więcej informacji o projekcie


21 marca 2017 r.

Pierwszy dzień wiosny spędziliśmy w Ministerstwie Rozwoju, uczestnicząc w drugim spotkaniu Grupy Roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Celem działań Grupy jest wypracowanie pomysłów na projekty z zakresu edukacji i popularyzacji CSR skierowanych do różnych interesariuszy.

Więcej informacji: tutaj


5 marca 2017 r.

Młodzież uczestnicząca w projekcie PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej gościła w wieczornej audycji Polskiego Radia RDC.

Zachęcamy do wysłuchania audycji na temat projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym z Fundacją po DRUGIE oraz miastem stołecznym Warszawa. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Wieczór RDC: projekt „Punkt Zwrotny”

Więcej informacji o projekcie


2 marca 2017 r.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej od 24 lat wspiera polskich przedsiębiorców w zakresie ich codziennej działalności oraz przechodzenie przez kolejne etapy zmian organizacyjno-prawnych. Od niemal 20 lat promujemy firmy uczciwe i rzetelne nadając im certyfikaty i tytuły „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz wspieramy ich działania poprzez doradztwo, wdrażanie standardu „Zatrudnienie Fair Play” i organizację licznych szkoleń, kursów czy konferencji specjalistycznych. Od 24 lat działamy „dla” i „na rzecz” przedsiębiorców, zdobywamy nowe doświadczenia i stale doskonalimy się. Jesteśmy ekspertami, którzy są gotowi podjąć się realizacji projektów mających na celu pomoc przedsiębiorcy i wsparcie jego przemian organizacyjnych. W ramach swojej działalności oferujemy m.in.:

  • szerokie doradztwo;
  • szkolenia;
  • coaching indywidualny i grupowy dla kadry zarządzającej i/lub wskazanych pracowników;
  • wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej lub przekształcaniu już istniejącej w inną formę prawną;
  • wsparcie firmy przy opracowaniu i wdrożeniu projektów.

Szczegółowa oferta usług


28 lutego 2017 r.

W dniach 27-28 lutego w Instytucie Badań Edukacyjnych odbyło się kolejne szkolenie zawodowe skierowane do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji „Specjalisty ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”.

Szkolenie było bezpłatne i zostało zrealizowane w ramach projektu EwasteR, dofinansowanego z unijnego programu ERASMUS+.

Więcej o projekcie:


24 lutego 2017 r.

Spadek inwestycji. Prosimy o Państwa opinię!

Szanowni Państwo

Zakończony rok był rokiem spowolnienia tempa wzrostu Gospodarczego. Dane za IV kwartał 2016 r. wskazują, że wzrost gospodarczy za ostatni rok zamknie się w granicach 2,5 procent, za co w dużym stopniu odpowiada spadek inwestycji. Krajowa Izba Gospodarcza jest zaniepokojona spadkiem inwestycji w firmach, jak również spadkiem inwestycji samorządowych, a także zbyt wolnym uruchamianiem zapowiadanych dużych inwestycji strukturalnych, które mogłyby przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego kraju. Przygotowaliśmy ankietę, która pomoże zrozumieć przyczyny spadku tempa inwestycji, jak również zaproponować działania, które pomogą w uruchomieniu oczekiwanych w gospodarce procesów inwestycyjnych. Ankieta jest anonimowa! Bardzo prosimy o odpowiedzi na załączone pytania. Wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut. Prosimy o kliknięcie w poniższy link i postępowanie zgodnie z instrukcją. Dziękujemy.


16 lutego 2017 r.

W siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach pilotażowego szkolenia zawodowego w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów” w ramach projektu EwasteR.

Projekt EwasteR jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 13 partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Cypru w ramach Programu Erasmus+

Więcej informacji o projekcie na:


10 lutego 2017 r.

Spotkanie „przy okrągłym stole”

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się drugie spotkanie "przy okrągłym stole" będące elementem międzynarodowego projektu pn. „Wsparcie dla wartości demokratycznych i rynkowych”, realizowanego przez Instytut razem z partnerami z Bułgarii, Słowacji i Węgier, przy wsparciu The Center for International Private Enterprise (CIPE).

Celem projektu jest wskazanie działań, które wzmocnią jakość debaty publicznej, przyczynią się do ograniczenia podziałów w społeczeństwie i ograniczą funkcjonowanie stereotypów dotyczących funkcjonowania wolnego rynku.

Uczestnicy spotkania wygłosili komentarze do zaprezentowanych wyników prac Instytutu. Wkrótce opublikowany zostanie raport zawierający zalecenia dotyczące polityki oraz określający możliwe do zrealizowania działania CIPE, polskich obywateli i społeczności biznesowych ukierunkowane na wsparcie demokracji oraz gospodarki rynkowej.

Więcej informacji o projekcie


1 lutego 2017 r.

Rozpoczęto nabór do europejskiego programu wymiany dla młodych lub początkujących przedsiębiorców - Erasmus dla młodych przedsiębiorców, Erasmus for Young Entrepreneurs

Przyszli i początkujący przedsiębiorcy poprzez program mają możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach uczestniczących w programie.

Wnioski należy składać on-line: www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=4

Więcej informacji uzyskać można poprzez Lokalne Punkty Kontaktowe, które znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lublinie oraz Rzeszowie.

www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php…

W ramach projektu EwasteR zachęcamy osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w sektorze recyklingu i ponownego użycia e-odpadów do składania aplikacji, możemy służyć pomocą w procesie aplikacji.


31 stycznia 2017 r.

W siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie odbyło się pilotażowe szkolenie zawodowe w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów” w ramach projektu EwasteR.

Projekt EwasteR jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 13 partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Cypru w ramach Programu Erasmus+

Więcej informacji o projekcie na:


17 stycznia 2017 r.

Trwa pilotażowe szkolenie zawodowe w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów” w ramach projektu EwasteR. Najbliższe spotkanie 25-26.01.2017 r. w Warszawie.

Więcej informacji


vmxsvo