Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz plakat

Szkolenie „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”

Termin: 19-21.03.2018, Łódź

Zgłaszam swoją chęć udziału w projekcie „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).*

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Dane instytucji, w której zatrudniony jest (jest wolontariuszem lub członkiem) kandydat/kandydatka do udziału w projekcie

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

Oświadczenia kandydata/kandydatki do projektu:

Jestem przedstawicielem (pracownikiem, członkiem lub wolontariuszem) regionalnej lub branżowej izby gospodarczej z terenu Polski, biorącej udział lub chcącej brać udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym*
TAK NIE
Jestem przedstawicielem (pracownikiem, członkiem lub wolontariuszem) NGO zajmującego się problematyką gospodarczą z terenu Polski, biorącej lub chcącej wziąć udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym*
TAK NIE

* pola obowiązkowe


nuc04w