Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla NGO i Izb Gospodarczych!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla NGO i Izb Gospodarczych!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym na bezpłatne szkolenia przygotowujące do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, którego celem jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, do wyboru jest kilkanaście terminów w największych polskich miastach. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i nocleg.

Dostępne terminy:

 • 11-13.12.2017, Warszawa /odbyło się/
 • 22-24.01.2018, Kraków /odbyło się/
 • 26-28.02.2018, Katowice /odbyło się/
 • 19-21.03.2018, Łódź /odbyło się/
 • 16-18.04.2018, Warszawa /odbyło się/
 • 23-25.04.2018, Wrocław /odbyło się/
 • 21-23.05.2018, Poznań /odbyło się/
 • 11-13.06.2018, Białystok /odbyło się/
 • 17-19.09.2018, Olsztyn /odbyło się/
 • 22-24.10.2018, Gdańsk /odbyło się/
 • 26-28.11.2018, Rzeszów /odbyło się/
 • 10-12.12.2018, Warszawa /odbyło się/

Kolejne spotkania już wkrótce! Chcesz przyjść na nasze bezpłatne szkolenie?

Po etapie rekrutacji uczestnicy otrzymają szczegółowy program szkoleniowy, co do którego będą mogli zgłosić ewentualne prośby o uzupełnienia zawartości poszczególnych modułów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ulotka informacyjna


Zobacz jak szkolimy

 


 

Zadaj pytanie

2gkihc