Misją Instytutu jest wspieranie reform rynkowych, rozwoju instytucji demokratycznych i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej poprzez obiektywne badania i analizy, edukację i opracowywanie rekomendacji dla polityki gospodarczej, a także wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, sektora obywatelskiego i samorządów lokalnych.
kovmb3