Aktualnie Instytut realizuje następujące projekty:

logo NGO 2
logo ESEN
logo Baltic dreams
Ask4Job
Efektywne NGO

Strona Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki www.efs.gov.pl


Zrealizowane ostatnio projekty:

GFP
GFP
logo Niepodległa
Punkt Zwrotny
Ewaster
WorkQ
Logo CIPE
Odessa
LiveOrg
Dobre rzadzenie
zfp
Rapport logo
SKS
Łódzki Explorer
pwj
pwj
Kształcenie dla przyszłości
Przez Naukę do Biznesu
SISC - Senior Intergenerational Social Capital
Przedsiębiorczy Uniwersytet w województwie lubelskim
Praca wysokiej jakości (PWJ)

Projekt: "Praca wysokiej jakości (PWJ). System identyfikacji dziedzin o dużych potencjałach wzrostu zatrudnienia wysokiej jakości w województwie śląskim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania".

Praca wysokiej jakości (PWJ)
Przedsiębiorczy Uniwersytet
Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie
Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji
8hel7o