Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski

Projekt: „Społeczna odpowiedzialność biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej.”

Celem projektu było pokazanie, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważną wartością dla polskiego społeczeństwa, biznesu i władz publicznych poprzez zidentyfikowanie, opublikowanie i upowszechnienie do 20.11.2018 r. społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstw w Polsce w latach 1918-2018.

Duża część polskiego społeczeństwa posiada niewielką wiedzę na temat zasług przedsiębiorców dla odbudowy państwowości, a wizerunek polskich przedsiębiorców utrwalany współcześnie w mediach jest często krzywdzący. Stąd nacisk na zwiększenie świadomości odbiorców projektu na temat roli przedsiębiorstw w procesach odbudowy państwowości oraz gospodarki Polski.

Realizowane w ramach projektu prace pozwoliły zidentyfikować, opisać i upowszechnić przykłady kierowania się przez przedsiębiorców w prowadzonej działalności takimi wartościami, jak wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka - wartościami wpisanymi w polską tradycję państwową i narodową. Dodatkowo działania miały pozytywny wpływ na włączenie mieszkańców Polski w świętowanie stulecia odzyskania niepodległości. Szczególnie wyeksponowane zostały wątki lokalne oraz regionalne - postaci, firmy, przykłady działań społecznie odpowiedzialnych.

W projekcie wykonaliśmy następujące zadania:

Projekt był skierowany do studentów i kadry naukowej uczelni, przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców. Bezpośrednimi odbiorcami projektu i zaplanowanych działań byli:

  • uczestnicy wykładów połączonych ze spotkaniami autorskimi: studenci, kadra naukowa uczelni, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji przedsiębiorców;
  • firmy upowszechniające publikację poprzez umieszczenie jej na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych;
  • inne zainteresowane tematem osoby, które otrzymały publikację.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Nr projektu: 192/N/2018/BPN

Czas realizacji projektu: 01.06.2018 – 20.11.2018

Plakat projektu:

Przeczytaj fragmenty przygotowywanej publikacji nt. Społecznej odpowiedzialności biznesu w stuleciu niepodległości Polski.

y6y428