Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Osiągnięcia

Do głównych osiągnięć Instytutu należy zaliczyć inicjowanie od początku działalności wielu debat publicznych dotyczących istotnych zagadnień, z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu RP i innych znanych polityków, które doprowadziły do wdrożenia sugerowanych przez ekspertów Instytutu rozwiązań. Rekomendacje i rozwiązania proponowane przez zespół Instytutu niejednokrotnie były wdrażane przez władze, np. rozwiązania wspierające innowacyjność, w tym kredyt technologiczny i finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązania promowane przez Instytut przyczyniły się do obniżenia podatków i zmniejszania barier dla prowadzenia firm, monitorowania władz publicznych i prowadzenia dialogu obywatelskiego.

Będąc zapleczem intelektualnym swojego fundatora - Krajowej Izby Gospodarczej, największej polskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców - Instytut ma w swoim dorobku ponad 70 zrealizowanych projektów, ponad 80 opracowanych raportów, setki zaopiniowanych aktów prawnych, kilkadziesiąt zorganizowanych konferencji, warsztatów i seminariów zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. O rezultatach działalności Instytutu pisały zarówno dzienniki, jak i tygodniki. Materiały emitowano ponadto w rozgłośniach radiowych oraz stacjach telewizyjnych. Do tej pory udało się zgromadzić ponad 2150 materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych dokumentujących dokonania Instytutu.

W trakcie swojej działalności Instytut współpracuje bądź miał okazję współpracować z wieloma organizacjami zagranicznymi

tqmhnd