Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Osiągnięcia

Do głównych osiągnięć Instytutu należy zaliczyć inicjowanie od początku działalności wielu debat publicznych dotyczących istotnych zagadnień, z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu RP i innych znanych polityków, które doprowadziły do wdrożenia sugerowanych przez ekspertów Instytutu rozwiązań. Rekomendacje i rozwiązania proponowane przez zespół Instytutu niejednokrotnie były wdrażane przez władze, np. rozwiązania wspierające innowacyjność, w tym kredyt technologiczny i finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązania promowane przez Instytut przyczyniły się do obniżenia podatków i zmniejszania barier dla prowadzenia firm, monitorowania władz publicznych i prowadzenia dialogu obywatelskiego.

Dużym osiągnieciem Instytutu jest stworzenie w 1998 roku od podstaw ogólnopolskiego programu promującego etykę w biznesie - Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play. Jego celem jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Program zyskał wielu entuzjastów w całym kraju i jest realizowany do chwili obecnej.

Będąc zapleczem intelektualnym swojego fundatora - Krajowej Izby Gospodarczej, największej polskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców - Instytut ma w swoim dorobku ponad 100 zrealizowanych projektów, ponad 100 opracowanych raportów, setki zaopiniowanych aktów prawnych, kilkadziesiąt zorganizowanych konferencji, warsztatów i seminariów zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. O rezultatach działalności Instytutu pisały zarówno dzienniki, jak i tygodniki. Materiały emitowano ponadto w rozgłośniach radiowych oraz stacjach telewizyjnych.

W trakcie swojej działalności Instytut współpracuje bądź miał okazję współpracować z wieloma organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

l4cevr