Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

1 kwietnia 2020 r.

Instytut rozpoczyna realizację projektu Efektywne NGO 2!

Efektywne NGO 2 to kolejne przedsięwzięcie Instytutu skierowane do  przedstawicieli organizacji pozarządowych, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 18 cyklów szkoleń (każdy cykl - 2 dni po 8 godzin) w miastach całej Polski. Każde szkolenie będzie obejmowało 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Więcej informacji


23 marca 2020 r.

Uwaga! Aktualizacja z 13 marca 2020 r. Szkolenie zostało odwołane. O wszelkich zmianach, będziemy informować.

W Hotelu Wiatraczna przy ul. Czapelskiej 34a, w Warszawie odbędzie się kolejne bezpłatne, 3-dniowe szkolenie (23-25.03.2020) przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych. Szkolenie obejmowało 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomię z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomię przedsiębiorstwa, analizę finansową oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

To już III edycja szkoleń, w czasie których prezentujemy aktualne przepisy z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych, nasze doświadczenia w tym zakresie oraz planowane zmiany legislacyjne. Celem szkoleń jest ułatwienie włączania się przedstawicieli NGO i Izb Gospodarczych w proces konsultacji publicznych.

Szkolenie realizowane w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt Efektywne NGO i Izby Gospodarcze realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Dodatkowe informacje: tel. 22 630 98 02


16 marca 2020 r.

Uwaga! Aktualizacja z 13 marca 2020 r. Szkolenie zostało odwołane. O wszelkich zmianach, będziemy informować.

W Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Juliusza Małachowskiego 17 w Kazimierzu Dolnym odbędzie się kolejne bezpłatne, 3-dniowe szkolenie (16-18.03.2020) przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych. Szkolenie obejmowało 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomię z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomię przedsiębiorstwa, analizę finansową oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

To już III edycja szkoleń, w czasie których prezentujemy aktualne przepisy z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych, nasze doświadczenia w tym zakresie oraz planowane zmiany legislacyjne. Celem szkoleń jest ułatwienie włączania się przedstawicieli NGO i Izb Gospodarczych w proces konsultacji publicznych.

Szkolenie realizowane w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt Efektywne NGO i Izby Gospodarcze realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Dodatkowe informacje: tel. 22 630 98 02


1 marca 2020 r.

W Hotel 500 Zegrze, ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze odbyło się kolejne bezpłatne, 3-dniowe szkolenie (28.02-1.03.2020) przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych.

Szkolenie obejmowało 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomię z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomię przedsiębiorstwa, analizę finansową oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

To już III edycja szkoleń, w czasie których prezentujemy aktualne przepisy z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych, nasze doświadczenia w tym zakresie oraz planowane zmiany legislacyjne. Celem szkoleń jest ułatwienie włączania się przedstawicieli NGO i Izb Gospodarczych w proces konsultacji publicznych.

Szkolenie realizowane w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt Efektywne NGO i Izby Gospodarcze realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Dodatkowe informacje: tel. 22 630 98 02


19 lutego 2020 r.

W Lublinie, w Hotelu Huzar, przy ul. Spadochroniarzy 9 odbyło się bezpłatne, 3-dniowe szkolenie przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych.

Szkolenie obejmowało 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomię z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomię przedsiębiorstwa, analizę finansową oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

To już III edycja szkoleń, w czasie których prezentujemy aktualne przepisy z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych, nasze doświadczenia w tym zakresie oraz planowane zmiany legislacyjne. Celem szkoleń jest ułatwienie włączania się przedstawicieli NGO i Izb Gospodarczych w proces konsultacji publicznych.

Szkolenie realizowane w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt Efektywne NGO i Izby Gospodarcze realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Zapraszamy do udziału! Dodatkowe informacje: tel. 22 630 98 02


13 stycznia 2020 r.

Miniony, 2019 rok był dla zespołu Instytutu niezwykle pracowity. Część z projektów, w które jesteśmy zaangażowani, weszła już w zaawansowaną fazę realizacji. Podjęliśmy się też wielu dodatkowych inicjatyw, które wpisały się w naszą misję, jaką jest wspieranie reform rynkowych, rozwoju instytucji demokratycznych i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej.

W roku 2020 życzymy wszystkim zadowolenia i satysfakcji, zarówno na polu służbowym, jak i osobistym, a także siły i wytrwałości w stawianiu czoła wyzwaniom oraz motywacji do podejmowania kolejnych. Nade wszystko życzymy jednak zdrowia i spokoju ducha.

Zachęcamy do zapoznania się z folderem podsumowującym 2019 rok.


13 stycznia 2020 r.

13 stycznia 2020 r. został przeprowadzony wybór Wykonawcy w oparciu o oferty nadesłane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NA ŚWIADCZENIE USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU NR POWR.02.16.00-00-0048/16 PT. „EFEKTYWNE NGO I IZBY GOSPODARCZE".

Szczegóły dot. wyboru zawiera protokół wyboru oferty poniżej.

Protokół wyboru oferty NGO 2020


3 stycznia 2020 r.

Bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców branży turystycznej

Zapraszamy przedsiębiorców branży turystycznej z całego kraju do skorzystania z bezpłatnego doradztwa i wsparcia przy tworzeniu nowej oferty turystycznej opartej o stworzone przez nas w ramach projektu Baltic Heritage Routes trasy.

Oferujemy, m.in.:

  • pomoc w wyszukaniu atrakcyjnych elementów programów wycieczek i dodatkowych usług,
  • wsparcie w przygotowaniu modelu biznesowego lub elementów biznes planu,
  • doradztwo i wsparcie w zakresie marketingu i promocji w oferty w Internecie.

Skorzystanie z doradztwa jest szansą na wzbogacenie swojej oferty turystycznej o ciekawy, konkurencyjny produkt i przyciągnięcie nowych klientów, a także przyczynia się do promowania rodzimych atrakcji turystycznych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na instytut@kig.pl lub pod numerem 22 630 98 01.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można tutaj.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


2 stycznia 2020 r.

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0048/16 „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze".


2 stycznia 2020 r.

W związku z organizacją szkoleń w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0048/16 „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze" poszukujemy 2 trenerów szkolenia z zakresu prawa gospodarczego.

Zapraszamy do składania ofert!


mszs0d