Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

6 grudnia 2023 r.

"Meandry praworządności NBP"

Problematyka praworządności dotyczy każdej władzy publicznej, również Narodowego Banku Polskiego. Wizerunek tej instytucji w ciągu ostatnich kilku lat zmienił się diametralnie, a nagłówki gazet nieustannie informują o kwestionowanych przez ekspertów decyzjach podejmowanych przez władze Banku. W 9 już z kolei artykule dot. praworządności przybliżamy działania NBP i jego rolę w dzisiejszym krajobrazie ekonomicznym.

Dlaczego coraz częściej dyskredytowana jest najważniejsza w Polsce instytucja bankowa?

Czytaj artykuł: Meandry praworządności NBP

Artykuł opublikowany został w ramach projektu Praworządność – nasza przyszłość (The Rule of Law – Our Future), realizowanym przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.

Cykl publikacji składający się z 10 artykułów ma na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez ich udział w wyborach do Parlamentu, do samorządów, do Europarlamentu i na Prezydenta RP.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.


24 listopada 2023 r.

Nagrody Przedsiębiorstwo Fair Play 2023 rozdane!

24 listopada br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Wielka Gala 26. edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play, podczas której wręczone zostały certyfikaty Przedsiębiorstwo Fair Play - jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień biznesowych oraz nagrody specjalne.

Program jest organizowany od 1998 roku przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (KIG) i stale cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorców, czego dowodem jest rosnąca liczba Laureatów programu. W 2023 roku 184 firmy pragnęły uzyskać tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play. Spośród nich w oparciu o dwustopniową weryfikację wyłoniono 172 Laureatów.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą Laureatów!

Biuletyn z Laureatami programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2023

Fotorelacja z Wielkiej Gali wręczenia nagród Przedsiębiorstwo Fair Play 2023

Więcej informacji na stronie www.fairplay.pl


15 listopada 2023 r.

"Praworządność a korupcja polityczna"

Korupcja polityczna stanowi olbrzymie zagrożenie dla utrzymania praworządności w kraju, dlatego walka z nią powinna być nieodłącznym elementem funkcjonowania uczciwie zarządzanego państwa.

W naszym najnowszym artykule od Afery Rywina po ostatnio stosowane formy przekupstwa, analizujemy:

 • czy walka z korupcją polityczną jest możliwa?
 • czy korupcja jest integralną częścią naszego współczesnego życia politycznego?
 • czy istnieją szanse na poprawę sytuacji i odbudowę zaufania do systemu?

Czytaj artykuł: Praworządność a korupcja polityczna

Artykuł opublikowany został w ramach projektu Praworządność – nasza przyszłość (The Rule of Law – Our Future), realizowanym przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.

Cykl publikacji składający się z 10 artykułów ma na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez ich udział w wyborach do Parlamentu, do samorządów, do Europarlamentu i na Prezydenta RP.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.


8 listopada 2023 r.

„Sądownictwo, państwo prawa a rozwój gospodarczy”

W ostatnich latach mogliśmy śledzić publiczną dyskusję na temat stanu praworządności w Polsce, a w szczególności kondycji polskiego sądownictwa. Prawidłowo funkcjonujący system sprawiedliwości to jeden z najważniejszych elementów ochrony demokracji oraz swobód obywatelskich. Pragnąc zwrócić uwagę na najważniejsze konsekwencje zmian w przepisach dotyczących sądownictwa, zachęcamy do lektury najnowszego artykułu pt. „Sądownictwo, państwo prawa a rozwój gospodarczy”.

W artykule znajdą Państwo zagadnienia takie jak m.in. :

 • jak jakość instytucji wpływa na rozwój gospodarczy,
 • jakie znaczenie ma efektywne sądownictwo,
 • co pogarsza sytuację w sądach,
 • jak na sądownictwo wpływają przewlekłe postępowania,
 • dlaczego pojawiły się wątpliwości wobec orzeczeń wadliwie wybranych sędziów.

Czytaj artykuł: Sądownictwo, państwo prawa a rozwój gospodarczy

Artykuł opublikowany został w ramach projektu Praworządność – nasza przyszłość (The Rule of Law – Our Future), realizowanym przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.

Cykl publikacji składający się z 10 artykułów ma na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez ich udział w wyborach do Parlamentu, do samorządów, do Europarlamentu i na Prezydenta RP.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.


18 października 2023 r.

"Niezależne sądownictwo.
Znaczenie dla ochrony praw obywatelskich."

Przedstawiamy 6 już artykuł opublikowany w ramach projektu "Praworządność - nasza przyszłość" (The Rule of Law – Our Future).

Publikacja porusza problem kondycji polskiego sądownictwa i wyzwań z jakimi musimy się zmierzyć, aby przywrócić praworządność w wymiarze sprawiedliwości.

W artykule znajdziesz m.in tematy takie jak:

 • dlaczego sądownictwo powinno być niezależne,
 • jak działanie sądów wpływa na przedsiębiorców,
 • jak niezawisłość sędziowska może chronić obywateli,
 • przykłady wykorzystywania wymiaru sprawiedliwości do nękania niewygodnych uczestników debaty publicznej,
 • w jaki sposób Unia Europejska stara się chronić debatę publiczną.

Czytaj artykuł: Niezależne sądownictwo. Znaczenie dla ochrony praw obywatelskich.

Cykl publikacji składający się z 10 artykułów ma na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez ich udział w wyborach do Parlamentu, do samorządów, do Europarlamentu i na Prezydenta RP.

Pokazujemy na przykładach, dlaczego ważne są takie wartości, jak równość, sprawiedliwość, zapewnienie korzystania z demokratycznych praw i wolności, a także jak dbać o swoje prawa i prawa innych.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Projekt Praworządność – nasza przyszłość (The Rule of Law – Our Future) jest realizowany przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.


4 października 2023 r.

"Checks & Balances – kontrola i równowaga"

Zapraszamy do lektury 5 artykułu opublikowanego w ramach projektu "Praworządność - nasza przyszłość" (The Rule of Law – Our Future).

W artykule poruszono m.in. takie zagadnienia jak:

 • czym jest system „Checks & Balances”,
 • w jaki sposób trójpodział władzy został określony w Konstytucji RP,
 • dane statystyczne na temat demokracji w Polsce,
 • w jaki sposób trójpodział władzy jest demontowany przez obóz rządzący,
 • jakie konsekwencje niesie za sobą pogłębianie się kryzysu praworządności w Polsce.

Czytaj artykuł: Checks & Balances – kontrola i równowaga

Cykl publikacji składający się z 10 artykułów ma na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez ich udział w wyborach do Parlamentu, do samorządów, do Europarlamentu i na Prezydenta RP.

Pokazujemy na przykładach, dlaczego ważne są takie wartości, jak równość, sprawiedliwość, zapewnienie korzystania z demokratycznych praw i wolności, a także jak dbać o swoje prawa i prawa innych.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Projekt Praworządność – nasza przyszłość (The Rule of Law – Our Future) jest realizowany przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.


28 września 2023 r.

Prezes Zarządu Instytutu dr Mieczysław Bąk 28 września miał przyjemność wystąpić podczas konferencji Sieci Wolnej Przedsiębiorczości i Demokracji (Free Enterprise & Democracy Network), która odbyła się pod hasłem "Voices of Change: Making the Case for Democracy and Markets". Podczas wydarzenia m.in podjęto dyskusję na temat sposobów zwiększania zaangażowania młodzieży, wprowadzania zmian za pośrednictwem sektora prywatnego oraz efektywności demokracji.

Organizatorem konferencji było The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.

Więcej informacji o wydarzeniu https://www.cipe.org/events/voices-of-change-making-the-case-for-democracy-and-markets/


20 września 2023 r.

"Potrzebne stabilne prawo" - czwarty artykuł już dostępny

Zapraszamy do lektury czwartego artykułu opublikowanego w ramach projektu "Praworządność - nasza przyszłość" (The Rule of Law – Our Future)

W artykule poruszono m.in. takie zagadnienia jak:

 • wpływ stabilności prawa na rozwój gospodarczy,
 • problemy związane z niestabilnością prawa,
 • konsekwencje niestabilności prawa dla inwestorów i przedsiębiorców,
 • znaczenie jakości prawa i państwa prawa,
 • problemy gospodarcze w systemach autorytarnych.

Czytaj artykuł: Potrzebne stabilne prawo

Cykl publikacji składający się z 10 artykułów ma na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez ich udział w wyborach do Parlamentu, do samorządów, do Europarlamentu i na Prezydenta RP. Pokażemy na przykładach, dlaczego ważne są takie wartości, jak równość, sprawiedliwość, zapewnienie korzystania z demokratycznych praw i wolności, a także dbanie o swoje prawa i prawa innych.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Projekt Praworządność – nasza przyszłość (The Rule of Law – Our Future) jest realizowany przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.


13 września 2023 r.

"Prawa podstawowe a rozwój osobisty i gospodarczy" - trzeci artykuł już dostępny

Zapraszamy do lektury trzeciego artykułu opublikowanego w ramach projektu "Praworządność - nasza przyszłość" (The Rule of Law – Our Future)

W artykule poruszono m.in. takie zagadnienia jak:

 • prawa podstawowe,
 • wpływ przestrzegania praw podstawowych na szanse rozwojowe obywateli,
 • gwarancja wolności i praw podstawowych w Polsce,
 • wolności i prawa podstawowe w Polsce – realia.

Czytaj artykuł: Prawa podstawowe a rozwój osobisty i gospodarczy

Cykl publikacji składający się z 10 artykułów ma na celu zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez ich udział w wyborach do Parlamentu, do samorządów, do Europarlamentu i na Prezydenta RP. Pokażemy na przykładach, dlaczego ważne są takie wartości, jak równość, sprawiedliwość, zapewnienie korzystania z demokratycznych praw i wolności, a także dbanie o swoje prawa i prawa innych.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Projekt Praworządność – nasza przyszłość (The Rule of Law – Our Future) jest realizowany przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.


7 września 2023 r.

"Rządy prawa i bezprawie. Jak odejść od bezprawia?"

W ramach projektu "Praworządność - nasza przyszłość" (The Rule of Law – Our Future) opublikowany został już drugi artykuł z cyklu treści zachęcających młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez ich udział w wyborach do Parlamentu, do samorządów, do Europarlamentu i na Prezydenta RP.

W artykule poruszono m.in. takie zagadnienia jak:

 • czym są rządy prawa,
 • jak przejawia się bezprawie w Polsce,
 • jak przeciwdziałać bezprawiu.

Czytaj artykuł: Rządy prawa i bezprawie. Jak odejść od bezprawia?

W ciągu 5 kolejnych miesięcy opublikujemy 8 kolejnych artykułów w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat roli, jaką odgrywa praworządność w budowaniu demokratycznego państwa. Pokażemy na przykładach, dlaczego ważne są takie wartości, jak równość, sprawiedliwość, zapewnienie korzystania z demokratycznych praw i wolności, a także dbanie o swoje prawa i prawa innych.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Projekt Praworządność – nasza przyszłość (The Rule of Law – Our Future) jest realizowany przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.


23 sierpnia 2023 r.

"Praworządność- nasza przyszłość"! - pierwszy artykuł w ramach projektu już dostępny

W ramach projektu "Praworządność - nasza przyszłość" (The Rule of Law – Our Future) opublikowany został pierwszy artykuł z cyklu treści zachęcających młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez ich udział w wyborach do Parlamentu, do samorządów, do Europarlamentu i na Prezydenta RP.

W artykule poruszono m.in. takie zagadnienia jak:

 • czy warto interesować się polityką?
 • bez arogancji i złości, o naszych prawach,
 • demokracja - Twój wpływ na przyszłość Polski,
 • brak praworządności = brak demokracji.

Czytaj artykuł: PRAWORZĄDNOŚĆ - NASZA PRZYSZŁOŚĆ

W ciągu 6 miesięcy opublikujemy 9 kolejnych artykułów w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat roli, jaką odgrywa praworządność w budowaniu demokratycznego państwa. Pokażemy na przykładach, dlaczego ważne są takie wartości, jak równość, sprawiedliwość, zapewnienie korzystania z demokratycznych praw i wolności, a także dbanie o swoje prawa i prawa innych.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Projekt Praworządność – nasza przyszłość (The Rule of Law – Our Future) jest realizowany przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.


25 lipca 2023 r.

Ruszamy z realizacją projektu „Praworządność - nasza przyszłość”!

Mamy ogromną przyjemność ogłosić rozpoczęcie projektu „Praworządność - nasza przyszłość” (The Rule of Law – Our Future), który ma na celu wzmocnienie i promowanie zasad prawa oraz demokratycznego rozwoju naszego kraju. Projekt jest realizowany przy wsparciu The Center for International Private Enterprise (CIPE), renomowanej organizacji o globalnym zasięgu, mającej swoją siedzibę w Waszyngtonie, D.C.

Celem inicjatywy jest działanie na rzecz budowania silnego fundamentu praworządności, co przyczyni się do wzrostu stabilności instytucji państwa, ochrony praw obywatelskich oraz stymulowania gospodarczego rozwoju. Wierzymy, że wspieranie zasad prawa poprzez edukację i zwiększanie świadomości na temat swoich praw wszystkich grup społecznych w tym w szczególności organizacji młodzieżowych i studenckich w zakresie znaczenia praworządności dla rozwoju gospodarczego kraju i dobrobytu społeczeństwa pomoże zrozumieć wagę wspólnej odpowiedzialności za demokratyczną przyszłość naszego kraju.

Poprzez publikację artykułów, filmów oraz treści w mediach społecznościowych, chcemy dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, aby zwiększyć świadomość społeczną na temat roli, jaką odgrywa praworządność w budowaniu demokratycznego państwa. Zamierzamy wzbudzić zainteresowanie wśród młodych ludzi, którzy stanowią przyszłość naszego kraju i zachęcić ich do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez skorzystanie z prawa, jakim jest udział w wyborach do Parlamentu, do samorządów, do Europarlamentu i na Prezydenta RP.

Jesteśmy przekonani, że projekt "Praworządność - nasza przyszłość" przyniesie pozytywne i trwałe efekty, wzmacniając fundamenty demokracji i praworządności w Polsce.

Serdecznie dziękujemy The Center for International Private Enterprise za wsparcie i wspólnie wierzymy, że nasza praca przyczyni się do lepszej przyszłości dla nas wszystkich.

Zapraszamy do śledzenia postępów naszego projektu na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.


26 maja 2023 r.

Trwa nabór do programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2023 - Zgłoś swoją firmę już teraz!

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy pragną rozwijać swoje firmy w oparciu o uczciwość, zrównoważony rozwój i etykę biznesu.

Przedsiębiorstwo Fair Play to ceniony w środowisku biznesu inspirujący program, który istnieje od ponad 25 lat. Każdego roku przyciąga liczne przedsiębiorstwa, które chcą wyróżnić się na tle konkurencji, budować silną reputację i rozwijać się w sposób zgodny z wartościami etycznymi.

Udział w programie Przedsiębiorstwo Fair Play oferuje nie tylko możliwość oceny i analizy działalności swojej firmy, ale również wsparcie w rozwoju kompetencji oraz cenne kontakty biznesowe. Jest to doskonała okazja, aby otrzymać niezależną i rzetelną ocenę, która pomoże w identyfikowaniu mocnych stron oraz obszarów do dalszego rozwoju.

Warto podkreślić, że Przedsiębiorstwo Fair Play to nie tylko prestiżowa nagroda, ale przede wszystkim program, który wspiera uczciwość, etykę i społeczną odpowiedzialność w biznesie. W dzisiejszych czasach, klienci coraz bardziej doceniają firmy, które dbają o wartości, zrównoważony rozwój i pozytywny wpływ społeczny.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który dąży do trwałego sukcesu, zachęcamy Cię do zgłoszenia swojej firmy do udziału w programie Przedsiębiorstwo Fair Play 2023. To doskonała okazja, aby wyróżnić się, zbudować zaufanie klientów i partnerów biznesowych oraz umocnić swoją pozycję na rynku.

Aby zgłosić swoją firmę, wystarczy odwiedzić stronę internetową www.fairplay.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Wyślij zgłoszenie

Regulamin programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2023


13 kwietnia 2023 r.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z listą uczestników programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2023 i skorzystania z szansy na dołączenie do grona firm, które dbają o wartości i zasady fair play w biznesie, poprawiają jakość życia w społeczeństwie oraz chronią środowisko naturalne!

Udział w programie pomaga budować pozytywny wizerunek marki oraz umożliwia zyskanie trwałych i pozytywnych relacji z otoczeniem. Ponadto, program wspiera motywację pracowników, ułatwia podejmowanie decyzji oraz pomaga w kreowaniu wysokiej kultury organizacyjnej, co przekłada się na lepszą sprzedaż i rozwój firmy.

Program Przedsiębiorstwo Fair Play jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, co gwarantuje jego wiarygodność i profesjonalizm. Dołącz już dzisiaj do grona uczestników i zgłoś swoją firmę poprzez formularz dostępny na stronie www.fairplay.pl.

 

Lista Uczestników programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2023

 

Formularz zgłoszeniowy do programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2023


31 stycznia 2023 r.

Drodzy przedsiębiorcy i pracownicy uczciwych firm gorąco zachęcamy do udziału!

Ruszył program Przedsiębiorstwo Fair Play 2023.

 

Program Przedsiębiorstwo Fair Play, co roku od wielu lat wskazuje firmy godne zaufania, z którymi warto współpracować oraz których produkty i usługi warto kupować. Udział w programie wzmacnia wizerunek firmy, a stała obecność w gronie laureatów stanowi o jej uczciwości i wysokiej kulturze działalności.

Firmy – laureaci programu mają możliwość wykorzystania wyników programu w ich działalności rynkowej, uzyskując w ten sposób dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności i rzetelności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

 

Program jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, największej niezależnej organizacji biznesu w Polsce.

Więcej o programie www.fairplay.pl


9 grudnia 2022 r.

W dniach 7-9 grudnia w G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa odbył się Kongres W4UA.
Ekspertka Instytutu - Paulina Bednarz uczestniczyła dyskusji panelowej dotyczącej przedsięwzięć mających na celu odbudowę gospodarki Ukrainy po zakończeniu wojny uwzględniającą włączenie społeczne i zapobieganie rosnącym nierównościom.


25 listopada 2022 r.

Zakończyła się jubileuszowa XXV edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play, której organizatorem jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” KIG. 25 listopada podczas uroczystej gali w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Laureatom – firmom z całej Polski wręczone zostały certyfikaty oraz nagrody specjalne. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął Prezydent Andrzej Duda.

>> Fotorelacja z uroczystości

Informacja o programie Przedsiębiorstwo Fair Play

Jubileusz skłania do podsumowań i wrócenia wspomnieniami do początków programu, który bardzo szybko zyskał popularność oraz uznanie wśród przedsiębiorców za obiektywizm i rzetelność weryfikacji. Ciekawostką jest, że w pierwszej jego edycji wzięło udział 89 firm, a tylko 39 otrzymało tytuł i certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play.

Tworząc podwaliny pod program, wiedzieliśmy, że etyka w biznesie nie jest szumnym hasłem, które minie z nastaniem kolejnego modnego trendu, lecz absolutną koniecznością i podstawą dla rozwoju polskiej gospodarki, demokracji i przedsiębiorczości – podkreślił w trakcie uroczystości dr Mieczysław Bąk Przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej programu.

Na przestrzeni 25 lat certyfikat przyznano łącznie ponad 2 500 firmom, w tym zarówno dużym przedsiębiorstwom, takim jak Polpharma, ERKADO czy Grupa Tarczyński, jaki i mniejszym działającym na lokalnych rynkach. Obecnie każdego roku tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play trafia do około 200 firm będących przykładem dla innych jak należy dbać o swoje najbliższe otoczenie, które udowadniają, że w biznesie liczą się ludzie i wartości.

Gala 25-lecia

Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród odbyło się 25 listopada br. W specjalnie zaaranżowanych wnętrzach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zgromadzi się pełna sala gości, dla których etyka w biznesie jest szczególnie ważna – przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz przede wszystkim przedsiębiorców. Po części oficjalnej Galę uświetnił występ gwiazdy wieczoru – Katarzyny Cerekwickiej – znanej, lubianej i wszechstronnej wokalistki. Ideą wydarzenia od samego początku jest nie tylko uhonorowanie wyjątkowych firm, ale również umożliwienie nawiązania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami wyznającymi te same wartości.

Najlepsze przedsiębiorstwa tegorocznej edycji programu

Do XXV edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play zgłosiło się ponad 200 firm.
Nagrodę główną – Statuetkę Przedsiębiorstwo Fair Play 2022 przyznano 10 najlepszym firmom:

 • Cementownia Warta S.A., Trębaczew, łódzkie;
 • ICT Poland Sp. z o.o., Kostrzyn nad Odrą, lubuskie;
 • NOVOL sp. z o.o., Komorniki, wielkopolskie;
 • POLMASS S.A., Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie;
 • SI-Consulting Sp. z o.o., Wrocław, dolnośląskie;
 • TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, dolnośląskie;
 • TFP Sp. z o.o., Dziećmierowo, wielkopolskie;
 • TORPOL Sp. z o.o., Szczuczyn, podlaskie;
 • TROTON Sp. z o.o., Ząbrowo, zachodniopomorskie;
 • VOSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Zarzecze, podkarpackie.

Tegoroczna edycja obfitowała w zgłoszenia nowych, niezwykłych firm do programu, dlatego też Kapituła przyznała aż 5 nagród specjalnych – Debiut Fair Play. Pierwszą odebrała firma Belma Accessories Systems Sp. z o.o. z Białych Błot, która została wyróżniona ze względu na podejmowanie wyjątkowo aktywnych działań na rzecz społeczności lokalnej. Druga nagroda trafiła do BorgWarner Rzeszów Sp. z o.o., który uważany jest za jednego z najlepszych pracodawców w regionie. Trzeci debiut zdecydowano przyznać firmie Hydroexpress Grzegorz Kornet z Dąbrowicy nagrodzonej ze względu na włączanie pracowników w tworzenie wartości firmy zgodnie z KAIZEN (japońską filozofią biznesową oznaczającą stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy). Czwartą nagrodę otrzymał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, który wyróżnił się wśród pierwszorocznych uczestników dbałością o środowisko naturalne. Debiut Fair Play uzyskał również Terlan Sp. z o.o. z Poznania między innymi za prowadzenie polityki „otwartych drzwi”, co przyczynia się do szybkiego obiegu informacji, wymiany wiedzy i możliwości szybkiej reakcji w trudnych sytuacjach.

Wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną odebrała Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” z Bydgoszczy, która w 2021 r. pomyślnie zakończyła prace związane z budową instalacji fotowoltaicznych na wszystkich wysokich budynkach wyposażonych w windy. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w znaczący sposób przyczynia się do oszczędności w opłatach mieszkańców, a także do poprawy stanu środowiska.

Z kolei wyróżnieniem za szczególną działalność innowacyjną nagrodzono dwa przedsiębiorstwa: Metalko Sp. z o.o. z Bydgoszczy za wdrożenie innowacyjnej usługi wytwarzania jednowarstwowych powłok chemoodpornych oraz WZ EUROCOPERT Sp. z o.o. ze Szczecinka, które zastąpiło tradycyjne koperty bąbelkowe z zabezpieczeniem powietrznym (folią plastikową) nowatorskimi kopertami 6-warstwowymi ECOMAX wykonanymi w 100% z papieru.

Kapituła przyznała również tytuł Ambasador Fair Play w Biznesie 2022. W ten sposób uhonorowano 6 przedstawicieli polskiego biznesu: prezesów, dyrektorów i właścicieli firm – wieloletnich laureatów programu.

Pobierz – Biuletyn z listą Laureatów programu Przedsiębiorstwo Fair Play 2022

Kolejna edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play rozpocznie się w styczniu 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!


28 września 2022 r.

Rekrutacja do projektu „SZANSA na rozwój polskich organizacji obywatelskich" już otwarta!

Zapraszamy organizacje obywatelskie z całej Polski do udziału w projekcie, w ramach którego bezpłatnie otrzymają wsparcie szkoleniowe oraz doradcze w zakresie tworzenia i wdrażania strategii nowoczesnej organizacji obywatelskiej.

Skorzystaj ze wsparcia > Wyślij zgłoszenie

Lista uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Zapoczątkujesz proces zmian w swojej organizacji;
 • Wzmocnisz pozycję swojej organizacji;
 • Uzyskasz indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb Twojej organizacji;
 • Zwiększysz możliwości Twojej organizacji w kontekście przeniesienia działań do Internetu oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT,
 • Rozwiniesz swoje kompetencje i kompetencje Twoich współpracowników;
 • Nowe umiejętności będą przydatne nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym.

Więcej informacji o projekcie


27 września 2022 r.

Konferencja inaugurująca projekt „SZANSA na rozwój polskich organizacji obywatelskich”!

27 września 2022 r. za pośrednictwem platformy ZOOM odbyła się konferencja online inaugurująca projekt „SZANSA na rozwój polskich organizacji obywatelskich”

Zaproszenie skierowane było do osób reprezentujących organizacje obywatelskie potrzebujące wsparcia w zakresie szeroko pojętego planowania strategicznego i pragnących wypracować strategię nowoczesnej organizacji obywatelskiej z pomocą naszych ekspertów. W projekcie planowane są m.in. indywidualne audyty uczestniczących w projekcie organizacji, a następnie – zależnie od ustaleń - zindywidualizowane szkolenia i doradztwo.

Wydarzenie było inauguracją i rozpoczęciem działań wdrożeniowych zaplanowanych w ramach projektu. Podczas konferencji został zaprezentowany opracowany Model Strategii Nowoczesnej Organizacji Obywatelskiej oraz podstawowe elementy zestawów szkoleniowych, które planujemy już wkrótce skierować do organizacji z całej Polski.

Konferencja była okazją do poznania możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu dla Waszej organizacji.

Skorzystaj ze wsparcia Wyślij zgłoszenie

W ramach jednej organizacji może zgłosić się więcej osób.

Więcej informacji o projekcie.

Program konferencji


7 września 2022 r.

Zapraszamy do udziału w Konferencji inaugurującej projekt „SZANSA na rozwój polskich organizacji obywatelskich”!

Wydarzenie odbędzie się 27 września 2022 r. za pośrednictwem platformy ZOOM. Zaproszenie skierowane jest do osób reprezentujących organizacje obywatelskie potrzebujące wsparcia w zakresie szeroko pojętego planowania strategicznego i pragnących wypracować strategię nowoczesnej organizacji obywatelskiej z pomocą naszych ekspertów. W projekcie planowane są m.in. indywidualne audyty uczestniczących w projekcie organizacji, a następnie – zależnie od ustaleń - zindywidualizowane szkolenia i doradztwo.

Wydarzenie jest inauguracją i rozpoczęciem działań wdrożeniowych zaplanowanych w ramach projektu. Podczas konferencji zaprezentujemy opracowany Model Strategii Nowoczesnej Organizacji Obywatelskiej oraz podstawowe elementy zestawów szkoleniowych, które planujemy już wkrótce skierować do organizacji z całej Polski.

Konferencja będzie okazją do poznania możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu dla Waszej organizacji.

Zgłoś swój udział

W ramach jednej organizacji może zgłosić się więcej osób.

Więcej informacji o projekcie.

Program konferencji


1 sierpnia 2022 r.

Projekt „SZANSA na rozwój polskich organizacji obywatelskich” oficjalnie rozpoczęty!

Wraz z początkiem sierpnia Instytut rozpoczyna realizację projektu skierowanego do organizacji obywatelskich.

W pierwszej fazie projektu powstaną materiały edukacyjno-wdrożeniowe Modelu Strategii Nowoczesnej Organizacji Obywatelskiej, które wykorzystywane będą podczas przeprowadzania audytów w organizacjach zgłoszonych do udziału w projekcie.

W najbliższym czasie opracowane zostaną także instrukcje szkoleniowe wraz z ćwiczeniami i materiałami wspierającymi, ponieważ każdy z uczestników otrzyma indywidualne wsparcie edukacyjne z zakresu 7 różnych tematów.

Zarówno Model, jak i elementy zestawów szkoleniowych przedstawione zostaną we wrześniu na konferencji on-line. Wydarzenie będzie również inauguracją działań wdrożeniowych.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #NOWEFIO Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Więcej informacji


20 lipca 2022 r.

️Nasza ekspertka prelegentką panelu online pt. „Rola wizerunku w pracy"!

️Zapraszamy do udziału w spotkaniu organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w ramach cyklu „Zatrudniam bo warto, pracuję bo warto. Porozmawiajmy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością". Wydarzenie odbędzie się w formie online na platformie ClickMeeting 1 sierpnia w godz. 12:00-13:30.

️Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

 • rola wizerunku w szukaniu pracy,
 • czynniki wpływające na postrzeganie nas na rynku pracy,
 • kreowanie wizerunku firmy,
 • idealne miejsce do pracy,
 • CSR – Czy warto?

️Osoby zainteresowane udziałem powinny przesłać swoje zgłoszenie mailowo na adres rzecznik@popon.pl do 25 lipca 2022 r.

️W spotkaniu jako prelegentka weźmie udział ekspertka Fundacji – Paulina Bednarz, trenerka, coach, doradczyni i konsultantka kariery i rozwoju strategicznego.

Więcej informacji o wydarzeniu.


1 czerwca 2022 r.

Instytut wkrótce rozpocznie realizację nowego projektu skierowanego do NGO!

️Z przyjemnością informujemy, iż projekt „SZANSA na rozwój polskich organizacji obywatelskich” uzyskał dofinansowanie ze środków narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

️Realizacja projektu rozpocznie się 1 sierpnia br. Celem projektu będzie zwiększenie kompetencji przedstawicieli organizacji obywatelskich w zakresie opracowania i wdrożenia strategii nowoczesnej organizacji obywatelskiej oraz opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju w 20 organizacjach obywatelskich w Polsce.

️Działanie skierowane będzie do 60 przedstawicieli (członków zarządu, pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji obywatelskich z terenu całej Polski tj. 20 organizacji pozarządowych chcących wypracować strategię nowoczesnej organizacji obywatelskiej.

️Więcej informacji już wkrótce!


31 maja 2022 r.

️W dniach 30-31 maja 2022 r. odbyło się ostatnie z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

️Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Nasze szkolenia były skierowane do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

️Każde szkolenie obejmowało 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

️Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

️Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

️Dodatkowe informacje o projekcie są dostępne tutaj oraz pod nr tel: 22 630 98 01-03


30 maja 2022 r.

️Zapraszamy do lektury ostatniego newslettera projektu @ESEN!

️W bieżącym wydaniu projektu Europejska Sieć Ekonomii Społecznej zaprezentowano informacje o odbytych szkoleniach pilotażowych w krajach partnerskich i konferencji kończącej projekt @ESEN w Grecji.

️W newsletterze znajduje się także posumowanie dotyczące wszystkich opracowanych w ramach projektu rezultatów.

️Pobierz Newsletter 5 projektu ESEN


18 maja 2022 r.

️Za nami ostatnie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Europejska sieć Ekonomii Społecznej!

️Spotkanie odbyło się w dniach 17-18 maja w formie online. Projekt powoli dobiega końca, dlatego też wraz z partnerami omówiliśmy ostatnie kroki, które należy podjąć w celu finalizacji naszych działań a także zastanowiliśmy się nad przyszłością wypracowanych dotychczas produktów.

️Każda osoba zainteresowana tematyką ekonomii społecznej już teraz może skorzystać z naszej platformy e-learningowej, na której dostępne są treści dotyczące m.in:

 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Innowacji w przedsiębiorstwie społecznym,
 • marketingu,
 • pozyskiwania funduszy,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.

️Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+.


26 kwietnia 2022 r.

️W dniach 25-26 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Chcesz zgłosić się na szkolenie? Zadzwoń pod nr tel: 883-827-515

Zapraszamy do rejestracji na ostatni termin: 30-31.05.2022 > wyślij zgłoszenie

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


14 kwietnia 2022 r.

️W dniach 4-6.04 i 11-12.04. w formie online odbyło się szkolenie pilotażowe w ramach projektu Europejska Sieć Ekonomii Społecznej dla osób zainteresowanych możliwością poszerzenia swojej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.

Uczestnicy wydarzenia z naszą pomocą przeszli przez kurs online dostępny na e-platformie @ESEN. Była to możliwość w sposób bezpłatny zdobycia nowych umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym między innymi dzielenia się zyskami w organizacji, planowania sprzedaży produktów czy usług oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W szkoleniu uczestniczyli zarówno przedsiębiorcy społeczni, jak i osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej, chcące rozwijać się w tymże zakresie.

Wszyscy trenerzy byli także dostępni w określonych dniach po szkoleniu w celu możliwości udzielenia indywidualnych konsultacji.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


31 marca 2022 r.

️Uwaga! Zostały dwa ostatnie dostępne terminy bezpłatnego szkolenia online organizowanego w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

️Serdecznie zapraszamy!

>> 25-26.04.2022 > wyślij zgłoszenie

>> 30-31.05.2022 > wyślij zgłoszenie

️W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel: 883-827-515

️Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

️Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

️Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

️Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

️Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


29 marca 2022 r.

️W dniach 28-29.03.2022 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

️Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

️Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

️Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Chcesz zgłosić się na szkolenie? Zadzwoń pod nr tel: 883-827-515

️Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

️Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

️Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


22 marca 2022 r.

️Dziś odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach testowania modelu „Akademia wolontariatu”, czyli spotkanie skierowane do uczestników edukacji poświęcone tematyce wolontariatu pracowniczego. Było to już trzecie tego typu spotkanie i  tym razem odbyło się w formule online.

Tematem przewodnim było zaangażowanie wolontariuszy w działania charytatywne na rzecz osób starszych. O doświadczeniach Stowarzyszenie QRozwojowi w tym zakresie opowiedziała Wiceprezes Agata Bąk. Stowarzyszenie QRozwojowi wspiera osoby wychodzące z życiowych i emocjonalnych kryzysów poprzez rehabilitację społeczną i aktywizacją zawodowa. Działania stowarzyszenia adresowane są szczególnie do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, uzależnionych od substancji psychoaktywnych, hazardu, Internetu oraz osób doświadczających przemocy.

W drugiej części spotkania Izabela Petrović – ekspert ds. komunikacji społecznej i współpracy CSR Stowarzyszenia Otwarte Drzwi – opowiedziała o działaniach swojej organizacji na rzecz osób starszych i roli wolontariuszy w ich realizacji. Jednym z wielu działań Stowarzyszenia Otwarte Drzwi jest akcja #KuchniaDlaSeniora, w ramach której wolontariusze przygotowują i dostarczają całodzienne wyżywienie do domów ubogich i osamotnionych seniorów.

Na koniec spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania prelegentkom pytań oraz wymiany własnych spostrzeżeń i doświadczeń z pozostałymi uczestnikami.

Testowanie modelu Akademia wolontariatu finansowane jest ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.


16 marca 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pilotażowe projektu @ESEN „Europejska Sieć Ekonomii Społecznej”.

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej (online na platformie ClickMeeting) w dniach:

4-6 oraz 11-12 kwietnia - warsztaty w godz. 9:00-13:00 oraz 7 i 13 kwietnia - konsultacje z trenerami w godz. 9:00-11:00.

Podczas wydarzenia będą Państwo mogli z naszą pomocą przejść przez kurs online dostępny na e-platformie @ESEN.

W programie szkolenia:


9 marca 2022 r.

Odbyło się spotkanie upowszechniające projekt European Social Economy Network ESEN,

Spotkanie zorganizowano z udziałem przedsiębiorców społecznych, jak i osób zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej, chcących rozwijać się w tymże zakresie.

Podczas spotkania zostały przedstawione zagadnienia dotyczące:

 • Trendów związanych z przedsiębiorczością społeczną w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • Roli, odpowiedzialności i potencjalnych korzyści z podejmowania działań na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
 • Rezultatów projektu i korzyści związanych z dołączeniem do sieci @ESEN,
 • Informacji i zaproszenia do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Program spotkania

List zapraszający

Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+.


1 marca 2022 r.

W dniach 28.02-1.03.2022 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Chcesz zgłosić się na szkolenie? Zadzwoń pod nr tel: 883-827-515

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


27 stycznia 2022 r.

️27 stycznia kolejni beneficjenci testowania modelu „Akademia wolontariatu” wzięli udział w wizycie studyjnej. Celem wizyty było pokazanie jak od kuchni wygląda organizacja wolontariatu pracowniczego i praca wolontariuszy na przykładzie doświadczeń Stowarzyszenia Otwarte Drzwi i Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Spotkanie otworzyła prelekcja Izabeli Petrović – ekspertki ds. komunikacji społecznej i współpracy CSR Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Udzielając wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, bezdomnym, bezrobotnym, pokrzywdzonym dzieciom i młodzieży, Stowarzyszenie angażuje w swoje działania setki wolontariuszy, zarówno indywidualnych, jak i delegowanych przez pracodawcę.

Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli możliwość porozmawiać z Jackiem Górnickim - Koordynatorem programów „Patroni Roku” i „Wolontariat Pracowniczy” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, która aktywnie działa w obszarze sportu, kultury i edukacji. Spotkanie zakończyła seria pytań i luźna dyskusja na poruszone podczas prelekcji tematy.

Testowanie modelu Akademia wolontariatu finansowane jest ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.


26 stycznia 2022 r.

Zapraszamy do przeczytania kolejnego numeru newslettera projektu ESEN (Europejska Sieć Ekonomii Społecznej)

A w nim:

 • O szkoleniu dla trenerów, którzy wezmą udział w testowaniu wypracowanych rezultatów
 • Jak powstaje Europejska Sieć Wiedzy
 • Szkolenie pilotażowe – kto będzie mógł skorzystać?

Pobierz Newsletter 4 projektu ESEN


25 stycznia 2022 r.

W dniach 24-25 stycznia 2022 r. odbyło się kolejne z cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych w ramach projektu „Efektywne NGO 2”.

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu.

Nasze szkolenia kierujemy do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udziałw procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

Każde szkolenie obejmuje 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów ipotrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Chcesz zgłosić się na szkolenie? Zadzwoń pod nr tel: 883-827-515

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany zuczestnikami.

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” orazUniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


z3pbom