Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

20 grudnia 2017 r.

WESOŁYCH ŚWIĄT!


20 grudnia 2017 r.

W dniach 11-13 grudnia w Hotelu DeSilva odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze. Przedstawiciele NGO i Izb Gospodarczych zostali przygotowani do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym oraz uzupełnili wiedzę w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego.

Kolejne szkolenie odbędzie się 22-24 stycznia w Krakowie.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji na temat projektu


18 grudnia 2017 r.

Poszukujesz nowych pomysłów na prowadzenie swojej firmy?

Prowadzisz działalność w sektorze recyklingu?

Poważnie myślisz o założeniu własnego przedsiębiorstwa?

Chcesz nawiązać międzynarodowe kontakty branżowe?

Weź udział w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” (Erasmus for Young Entrepreneurs), wyjedź na staż i zobacz, jak firmy z sektora recyklingu działają za granicą lub przyjmij stażystę z UE w swojej firmie i sprawdź, jakie możliwości rozwoju daje Twojej firmie rynek kraju, z którego pochodzi stażysta!

Do udziału w programie zapraszamy przedsiębiorców z sektora recyklingu (najchętniej recyklingu sprzętu elektrycznego, elektronicznego), którzy prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 3 lata lub osoby, które myślą o założeniu własnej działalności. Warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego lub języka kraju przyjmującego stażystę w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się. Wiek uczestnika nie ma znaczenia.

Więcej informacji


12 grudnia 2017 r.

E-seminarium na temat projektu EwasteR

W Londynie w godz. 10:45 – 14:00 (CET) odbyło się międzynarodowe e-seminarium na temat rezultatów trzyletniego projektu EwasteR.

Rejestracja: http://bit.ly/2zdVSTG

Więcej informacji o projekcie


11 grudnia 2017 r.

Ruszyły bezpłatne szkolenia dla NGO i Izb Gospodarczych!

W Hotel De Silva Wilanów przy Ul. J. Kubickiego 3 w Warszawie odbyło się 1 z 20 bezpłatnych szkoleń skierowanych do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, którego celem jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, do wyboru jest kilkanaście terminów w największych polskich miastach. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i nocleg.

Terminy szkoleń przewidziane w 2018 roku:

Po etapie rekrutacji uczestnicy otrzymają szczegółowy program szkoleniowy, co do którego będą mogli zgłosić ewentualne prośby o uzupełnienia zawartości poszczególnych modułów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie i szkoleniach


24 listopada 2017 r.

Wielka gala 20 LAT RAZEM! Jubileusz programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

W EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2017 była połączona z zakończeniem XVIII edycji programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, XVI edycji programu „Gmina Fair Play” oraz IV edycji programu „Przyjazna Polska”.

Listy Laureatów:


13 listopada 2017 r.

Szkolenia dla NGO i Izb Gospodarczych!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym na bezpłatne szkolenia przygotowujące do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, którego celem jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk. Szczegółowy program

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, do wyboru jest kilkanaście terminów w największych polskich miastach. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i nocleg.

Dostępne terminy:

Po etapie rekrutacji uczestnicy otrzymają szczegółowy program szkoleniowy, co do którego będą mogli zgłosić ewentualne prośby o uzupełnienia zawartości poszczególnych modułów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


10 listopada 2017 r.

Zapraszamy do składania ofert. Poszukujemy TRENERA SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA GOSPODARCZEGO.

Przedmiotem zamówienia jest osobiste przeprowadzenie modułu szkolenia z zakresu ekonomii przedsiębiorczości w ramach 20 szkoleń realizowanych w formule 3 dniowych warsztatów dla grupy szkoleniowej (średnio 17-18 osób) w wymiarze 4 godzin zajęć na terenie całej Polski. Zakres tematyczny szkolenia może obejmować następujące tematy: wsparcie przedsiębiorców w ich rozwoju; zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych; MŚP; podatek VAT; rozliczenia podatkowe małych i średnich firm; międzynarodowe prawo gospodarcze, UE oraz państw trzecich; dotacje unijne; zasady wykorzystania środków UE na realizację projektów innowacyjnych; prawo podatkowe, ochrona własności intelektualnej; prawo oświatowe; partnerstwo publiczno-prywatne. Szczegółowa tematyka uzależniona będzie od zgłaszanego zapotrzebowania przez uczestników projektu.

Szkolenie realizowane będzie w godzinach 8.00-12.00 (w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu), po 4 godziny zajęć szkoleniowych dziennie (1 godzina zajęć = 45 minut).

Realizacja zajęć możliwa w dni robocze oraz w weekendy. Do czasu szkolenia należy doliczyć przerwę kawową)

Planowany termin realizacji usługi grudzień 2017 - listopad 2019 roku wg. Uzgodnionegoz Zamawiającym harmonogramem realizacji usługi.

Planowany termin realizacji usługi grudzień 2017 - listopad 2019 roku

Szczegóły:


10 listopada 2017 r.

Poszukujesz nowych pomysłów na prowadzenie swojej firmy?

Prowadzisz działalność w sektorze recyklingu?

Poważnie myślisz o założeniu własnego przedsiębiorstwa?

Chcesz nawiązać międzynarodowe kontakty branżowe?

Weź udział w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” (Erasmus for Young Entrepreneurs), wyjedź na staż i zobacz, jak firmy z sektora recyklingu działają za granicą lub przyjmij stażystę z UE w swojej firmie i sprawdź, jakie możliwości rozwoju daje Twojej firmie rynek kraju, z którego pochodzi stażysta!

Do udziału w programie zapraszamy przedsiębiorców z sektora recyklingu (najchętniej recyklingu sprzętu elektrycznego, elektronicznego), którzy prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 3 lata lub osoby, które myślą o założeniu własnej działalności. Warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego lub języka kraju przyjmującego stażystę w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się.

Wiek uczestnika nie ma znaczenia!

Zaproszenie do programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”


9 listopada 2017 r.

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0048/16 „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze".

Przewidywana liczba uczestników: 40 osób (2 grupy x średnio 17-18 osób + 5 wykładowców) * 2 noclegi * 3 dni warsztatowe, w terminach:

 • 1 grupa: 11,12,13.12.2017 r.,
 • 2 grupa: 11,12,13.12.2018 r.

Więcej informacji:


6 listopada 2017 r.

W Rzymie we Włoszech, trwa pierwsze spotkanie partnerstwa projektu "Ask for Job" w ramach Programu Erasmus+.

Projekt ma na celu wsparcie osób poszukujących pracy lub zmieniających miejsce zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji społecznych i cyfrowych.


31 października 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem projektu EWASTER!

A w nim:

 • Krajowe edycje szkoleń pilotażowych
 • Krajowe warsztaty promocyjne
 • Piąte spotkanie partnerów projektu
 • Mobilność ambitnych przedsiębiorców w Europie
 • Dalsze działania podejmowane w projekcie

Bądźcie na bieżąco!


9 października 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w 8 Kongresie Innowacyjnej Gospodarki, który jak co roku objęty został patronatem programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Kongres odbędzie się 9 listopada 2017 w Pin-Up Studio, ul.Nowogrodzka 84 w Warszawie.


4 października 2017 r.

Minął już rok od uruchomienia Punktu Zwrotnego - miejsca, w którym młode osoby, będące w kryzysie uzyskują pomoc pedagogiczną, psychologiczną, socjalną, rozpoczynają pracę zawodową i podnoszą swoje kwalifikacje. Projekt PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej swą opieką oraz wsparciem objął już ponad 30 osób!

Poniżej najnowsza informacja prasowa na temat działalności Punktu Zwrotnego.

Projekt "Punkt zwrotny" - informacja prasowa.


1 października 2017 r.

Instytut rozpoczyna realizację projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze!

Projekt skierowany jest do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym na szczeblu krajowym, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym.

Głównym celem projektu będzie podniesienie wśród przedstawicieli regionalnych i branżowych izb gospodarczych umiejętności eksperckich niezbędnych do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa w zakresie prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej, pisania stanowisk i opinii oraz prezentacji stanowisk.

Więcej informacji


28 września 2017 r.

PROBLEMY SOCJALNE SAMOTYCH MATEK.

Wywiad z Beatą Bąk (urząd miasta stołecznego Warszawy).
Projekt PUNKT ZWROTNY


21 września 2017 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej prowadzi obecnie badanie związane z rozpoznawalnością programów promujących rzetelne i uczciwe firmy w Polsce. Badanie polega na odpowiedzi na 2 pytania.

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Ankieta badanie jest dostępne pod adresem: https://goo.gl/forms/GHo5jgcqDJJDl06D3


19 września 2017 r.

INNOVATICA 2017
Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do nagrody INNOVATICA 2017. Nagroda Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za osiągnięcia w dziedzinie innowacji w polskiej gospodarce przyznawana jest w następujących kategoriach:

 • Innowacyjnej firmy / uczelni / organizacji
 • Innowacyjnego rozwiązania – produktu / technologii / usługi
 • Osobistości innowacyjnej

Więcej informacji


7 września 2017 r.

W najbliższy weekend będziemy obecni na europejskim pikniku rodzinnym na terenie parku Pole Mokotowskie, by informować mieszkańców Warszawy o naszym projekcie PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej, dofinansowanym z Funduszy Europejskich.

Będzie to największe wydarzenie - realizowane przez m.st. Warszawę w ramach projektu UE - prezentujące sposób, w jaki Unia Europejska wpływa na współczesny obraz stolicy. Impreza odbędzie się w dniach 9 – 10 września 2017 roku w godz. 10:00 – 18:00.

Więcej informacji


24 sierpnia 2017 r.


22 sierpnia 2017 r.

Uczestnicy realizowanego przez Instytut projektu "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej" odwiedzili dziś lidera rynku reklamy zewnętrznej w Polsce - firmę Cityboard Media.

Serdecznie dziękujemy firmie za zaangażowanie w realizację projektu.


10 sierpnia 2017 r.

Zaproszenie do udziału w programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców to europejski program wymiany dla młodych lub początkujących przedsiębiorców. Program pomaga przyszłym przedsiębiorcom zdobyć umiejętności niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej dobrze prosperującej firmy w Europie. Początkujący przedsiębiorcy spotykają się i wymieniają wiedzą oraz pomysłami na prowadzenie firmy z doświadczonymi przedsiębiorcami, z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Pobyt ten jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską.

Przewodnik po programie

W ramach realizacji projektu "Opracowanie i testowanie nowych umiejętności zarządczych dla rozwoju systemu recyklingu i ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie" Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” wraz z partnerami oferują:

 • wsparcie merytoryczne i konsultacje aplikacji kandydatów;
 • pomoc w wyszukiwaniu odpowiedniego przedsiębiorstwa na terenie całej Europy, w szczególności w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Cyprze. Przedsiębiorstwa mogą pochodzić z sektora recyklingu i ponownego użycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub być powiązane z szeroko rozumianym zarządzaniem odpadami, zielonymi umiejętnościami (green skills), odnawialną energią, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska oraz circular economy.

Zaproszenie


21 lipca 2017 r.

21 lipca uczestniczki naszego projektu "PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej" brały udział w Treningu Pracy, czyli starały się odpowiedzieć na pytania: Po co Ci praca? Jaka praca? Dlaczego akurat ta praca i jak ją znajdziesz?

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji o projekcie


14 lipca 2017 r.

Młodzież uczestnicząca w projekcie PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej, spotkała się z przedstawicielami firmy Polpharma, którzy przedstawili specyfikę pracy w przedsiębiorstwie będącym największym producentem leków w Polsce oraz zapoznali z oczekiwanymi przez pracodawcę umiejętnościami i postawą przyszłego pracownika.

Serdecznie dziękujemy firmie Polpharma za możliwość zorganizowania spotkania.

Więcej informacji o projekcie


30 czerwca 2017 r.

W Instytucie Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie odbyło się spotkanie "Green skills in Poland. Promotional and networking event",

W trakcie spotkania zostały zaprezentowane następujące projekty:

 1. Developing organisational and financial models for including non-formal sector qualifications in National Qualifications Frameworks (NQF-IN)
 2. Designing and testing new management skills for the development of the waste electrical and electronic equipment recycling and re-use system in Europe - EwasteR (Facebook projektu, strona projektu)
 3. Transfer of good practices and development of professional competences of employees in waste management area supported by IT tools (GreenCompIT)
 4. Training and certification model for photovoltaic trainers with the use of ECVET system (EU-PV-Trainer)
 5. Implementation and Validation of the Non-Formal Training on Sustainability for Environmental Testing Laboratories workers (ECVET-LAB)
 6. Lifelong learning for Sustainable Development - SUSDEV

Omówiony został również program "Erasmus dla młodych przedsiębiorców".

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytutu Ochrony Środowiska, Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, Krajowej Izby Gospodarczej, Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Instytutu Technologii Eksploatacji.

Więcej informacji: e-mail: s.walicka@ibe.edu.pl


1 czerwca 2017 r.

W Helsinkach w Finlandii (31.05-01.06) odbyło się spotkanie partnerstwa oraz konferencja kończąca projekt „WORKQ. Kwalifikacje dla pracy”.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym jest polskim partnerem projektu, w ramach którego wypracowywano m.in. nowe metody kształcenia i szkolenia zawodowego.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie podczas testowania modelu kształcenia zawodowego firmie Centrobud Sp. z o.o., Sp. K. oraz Zespołowi Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii.

Więcej informacji o projekcie na www.iped.pl/workq.html


24 maja 2017 r.

Przedstawiamy raport "Praktyczne zastosowanie modelu kształcenia i szkolenia zawodowego „WORKQ” dla technikum w klasie technik budownictwa".

W opracowaniu przedstawiono – na tle systemu kształcenia zawodowego w Polsce – model kształcenia i szkolenia zawodowego „WORKQ” wypracowany i przetestowany w ramach projektu WORKQ. Qualification at work, realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Zachęcamy do zapoznania się z modelem, przebiegiem testowania i jego wynikami nauczycieli, osoby zarządzające szkołami oraz przedstawicieli instytucji, które mogą mieć wpływ na kształtowanie oferty szkolnictwa zawodowego.


17 maja 2017 r.

“Support for democratic and market values. Country Report – Poland.”

Zachęcamy do lektury raportu z badań zrealizowanych w ramach projektu „Budowa wsparcia dla wartości demokratycznych i rynkowych w Polsce” wspieranego przez The Center for International Private Enterprise.

Raport powstał w oparciu o badania desk research oraz wypowiedzi uzyskane od przedstawicieli różnych środowisk (biznesu, działaczy społecznych, młodych liderów, w tym studentów) podczas spotkań bezpośrednich.


11 maja 2017 r.

Nowe metody kształcenia i szkolenia zawodowego!

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach Projektu „WORKQ. Kwalifikacje dla pracy”. Jednym z głównych celów projektu jest wypracowywane nowych metod kształcenia i szkolenia zawodowego.


11 maja 2017 r.

Promujemy raport pt. “Support for democratic and market values. Country Report – Poland.” Na spotkaniu Rady KIG odbywającym się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy u. Trębackiej 4 w Warszawie (sala 205) Pan Mieczysław Bąk, Prezes Zarządu Instytutu, przedstawi raport z badań zrealizowanych w ramach projektu „Budowa wsparcia dla wartości demokratycznych i rynkowych w Polsce” wspieranego przez CIPE.

Więcej o projekcie


27 kwietnia 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych uatrakcyjnieniem programów nauczania oraz metod prowadzenia zajęć w szkołach zawodowych zapraszamy 11 maja br. do Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie na spotkanie w ramach Projektu „WORKQ. Kwalifikacje dla pracy”. Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" jest polskim partnerem projektu, w ramach którego wypracowywane są m.in. nowe metody kształcenia i szkolenia zawodowego. Szczegóły prezentujemy w zaproszeniu.

Zaproszenie


25 kwietnia 2017 r.

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej został wyróżniony jako jeden z najciekawszych projektów realizowanych w ramach Gwarancji dla młodzieży w Polsce na poziomie centralnym.

W związku z tym, 25 kwietnia na IV posiedzeniu Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowaliśmy postępy poczynione w ramach realizacji projektu oraz naszej współpracy z młodzieżą.

Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym z Fundacją po DRUGIE oraz miastem stołecznym Warszawa.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji o projekcie


24 kwietnia 2017 r.

Uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu Grupy Roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR w Ministerstwie Rozwoju. Na spotkaniu staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie: jak zachęcić nauczycieli do tego, aby włączyli określone zagadnienia do codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą? Celem działań Grupy jest wypracowywanie pomysłów na projekty z zakresu edukacji i popularyzacji CSR skierowanych do różnych interesariuszy.


20 kwietnia 2017 r.

We Włoszech we Florencji odbyło się spotkanie partnerów w ramach projektu EwasteR. Na spotkaniu podsumowaliśmy przebieg niedawno zrealizowanego szkolenia pilotażowego „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”. Projekt EwasteR jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 13 partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Cypru w ramach Programu Erasmus+.

Więcej informacji o projekcie

www.ewaster.eu


11 kwietnia 2017 r.

Dołączyliśmy do grona partnerów rankingu Pracodawca Marzeń!

Wkrótce rusza polska edycja międzynarodowego badania i rankingu The Graduate Survey. Badanie mierzy oraz wskazuje atrybuty pracodawcy z wyboru w opinii młodych talentów. Wyniki badania pomogą firmom dowiedzieć się, co robić, aby przyciągnąć i utrzymać przyszłych jak i obecnych pracowników, a co najważniejsze wskażą wzorzec najatrakcyjniejszego pracodawcy na polskim rynku.

Więcej o badaniach i rankingu


6 kwietnia 2017 r.

Dobiegło końca pilotażowe szkolenie „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów” w ramach projektu EwasteR z udziałem partnerów projektu z Wielkiej Brytanii, Cypru i Włoch.

Seminarium obejmowało wykłady, ćwiczenia, warsztaty, w tym prowadzone w postaci innowacyjnej „Otwartej szkoły zarządzania” a także zajęcia w przedsiębiorstwach z branży. Uczestnicy uzyskali kompleksową wiedzę w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Więcej informacji o projekcie www.ewaster.eu


6 kwietnia 2017 r.

Podczas Forum CSR, odbywającym się w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie mieliśmy przyjemność poprowadzić prelekcję na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w małych „Przedsiębiorstwach Fair Play” oraz uwzględniania wartości i CSRu w strategii działania firm.


28 marca 2017 r.

Teraz pomagamy w całym województwie mazowieckim!

Obszar objęty rekrutacją do projektu PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej został powiększony! W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat przebywające na terenie województwa mazowieckiego, które są:

 • absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);
 • wychowankami pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji);
 • matki przebywające w domach samotnej matki;
 • osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji).

Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji.

Więcej informacji o projekcie


21 marca 2017 r.

Pierwszy dzień wiosny spędziliśmy w Ministerstwie Rozwoju, uczestnicząc w drugim spotkaniu Grupy Roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Celem działań Grupy jest wypracowanie pomysłów na projekty z zakresu edukacji i popularyzacji CSR skierowanych do różnych interesariuszy.

Więcej informacji: tutaj


5 marca 2017 r.

Młodzież uczestnicząca w projekcie PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej gościła w wieczornej audycji Polskiego Radia RDC.

Zachęcamy do wysłuchania audycji na temat projektu.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym z Fundacją po DRUGIE oraz miastem stołecznym Warszawa. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Wieczór RDC: projekt „Punkt Zwrotny”

Więcej informacji o projekcie


2 marca 2017 r.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej od 24 lat wspiera polskich przedsiębiorców w zakresie ich codziennej działalności oraz przechodzenie przez kolejne etapy zmian organizacyjno-prawnych. Od niemal 20 lat promujemy firmy uczciwe i rzetelne nadając im certyfikaty i tytuły „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz wspieramy ich działania poprzez doradztwo, wdrażanie standardu „Zatrudnienie Fair Play” i organizację licznych szkoleń, kursów czy konferencji specjalistycznych. Od 24 lat działamy „dla” i „na rzecz” przedsiębiorców, zdobywamy nowe doświadczenia i stale doskonalimy się. Jesteśmy ekspertami, którzy są gotowi podjąć się realizacji projektów mających na celu pomoc przedsiębiorcy i wsparcie jego przemian organizacyjnych. W ramach swojej działalności oferujemy m.in.:

 • szerokie doradztwo;
 • szkolenia;
 • coaching indywidualny i grupowy dla kadry zarządzającej i/lub wskazanych pracowników;
 • wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej lub przekształcaniu już istniejącej w inną formę prawną;
 • wsparcie firmy przy opracowaniu i wdrożeniu projektów.

Szczegółowa oferta usług


28 lutego 2017 r.

W dniach 27-28 lutego w Instytucie Badań Edukacyjnych odbyło się kolejne szkolenie zawodowe skierowane do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji „Specjalisty ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”.

Szkolenie było bezpłatne i zostało zrealizowane w ramach projektu EwasteR, dofinansowanego z unijnego programu ERASMUS+.

Więcej o projekcie:


24 lutego 2017 r.

Spadek inwestycji. Prosimy o Państwa opinię!

Szanowni Państwo

Zakończony rok był rokiem spowolnienia tempa wzrostu Gospodarczego. Dane za IV kwartał 2016 r. wskazują, że wzrost gospodarczy za ostatni rok zamknie się w granicach 2,5 procent, za co w dużym stopniu odpowiada spadek inwestycji. Krajowa Izba Gospodarcza jest zaniepokojona spadkiem inwestycji w firmach, jak również spadkiem inwestycji samorządowych, a także zbyt wolnym uruchamianiem zapowiadanych dużych inwestycji strukturalnych, które mogłyby przyspieszyć tempo wzrostu gospodarczego kraju. Przygotowaliśmy ankietę, która pomoże zrozumieć przyczyny spadku tempa inwestycji, jak również zaproponować działania, które pomogą w uruchomieniu oczekiwanych w gospodarce procesów inwestycyjnych. Ankieta jest anonimowa! Bardzo prosimy o odpowiedzi na załączone pytania. Wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut. Prosimy o kliknięcie w poniższy link i postępowanie zgodnie z instrukcją. Dziękujemy.


16 lutego 2017 r.

W siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach pilotażowego szkolenia zawodowego w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów” w ramach projektu EwasteR.

Projekt EwasteR jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 13 partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Cypru w ramach Programu Erasmus+

Więcej informacji o projekcie na:


10 lutego 2017 r.

Spotkanie „przy okrągłym stole”

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się drugie spotkanie "przy okrągłym stole" będące elementem międzynarodowego projektu pn. „Wsparcie dla wartości demokratycznych i rynkowych”, realizowanego przez Instytut razem z partnerami z Bułgarii, Słowacji i Węgier, przy wsparciu The Center for International Private Enterprise (CIPE).

Celem projektu jest wskazanie działań, które wzmocnią jakość debaty publicznej, przyczynią się do ograniczenia podziałów w społeczeństwie i ograniczą funkcjonowanie stereotypów dotyczących funkcjonowania wolnego rynku.

Uczestnicy spotkania wygłosili komentarze do zaprezentowanych wyników prac Instytutu. Wkrótce opublikowany zostanie raport zawierający zalecenia dotyczące polityki oraz określający możliwe do zrealizowania działania CIPE, polskich obywateli i społeczności biznesowych ukierunkowane na wsparcie demokracji oraz gospodarki rynkowej.

Więcej informacji o projekcie


1 lutego 2017 r.

Rozpoczęto nabór do europejskiego programu wymiany dla młodych lub początkujących przedsiębiorców - Erasmus dla młodych przedsiębiorców, Erasmus for Young Entrepreneurs

Przyszli i początkujący przedsiębiorcy poprzez program mają możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach uczestniczących w programie.

Wnioski należy składać on-line: www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=4

Więcej informacji uzyskać można poprzez Lokalne Punkty Kontaktowe, które znajdują się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lublinie oraz Rzeszowie.

www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php…

W ramach projektu EwasteR zachęcamy osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w sektorze recyklingu i ponownego użycia e-odpadów do składania aplikacji, możemy służyć pomocą w procesie aplikacji.


31 stycznia 2017 r.

W siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie odbyło się pilotażowe szkolenie zawodowe w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów” w ramach projektu EwasteR.

Projekt EwasteR jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 13 partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Cypru w ramach Programu Erasmus+

Więcej informacji o projekcie na:


17 stycznia 2017 r.

Trwa pilotażowe szkolenie zawodowe w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów” w ramach projektu EwasteR. Najbliższe spotkanie 25-26.01.2017 r. w Warszawie.

Więcej informacji


pc6d0a