Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

27 grudnia 2016 r.

W siedzibie Instytutu obyło się szkolenie pt. "Trening pracy" dla uczestników projektu PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.

Podczas szkolenia młodzież uczyła się wyznaczać swoje cele zawodowe, ścieżkę zawodową, a także poznała swoje mocne i słabe strony.

Więcej informacji o projekcie


16 grudnia 2016 r.

Młodzież uczestnicząca w projekcie PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej już podejmuje starania zmierzające do poprawy jej sytuacji na rynku pracy. Dwójka naszych podopiecznych ukończyła wczoraj kurs zawodowy!

Więcej informacji o projekcie


15 grudnia 2016 r.

15 grudnia 2016 r. w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie „Demokracja, Gospodarka Rynkowa, Rynek Pracy. Jak Młode Pokolenie Ocenia Swoje Szanse w Przyszłości”, będące elementem projektu „Wsparcie dla wartości demokratycznych i rynkowych” realizowanego przy wsparciu Center for International Private Enterprise. Spotkanie poprowadził dr Mieczysław Bąk.<

Więcej o projekcie


14 grudnia 2016 r.

W siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego 14 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie fokusowe pod tytułem „Demokracja, Gospodarka Rynkowa, Rynek Pracy. Jak młode pokolenie ocenia swoje szanse w przyszłości”. Moderatorem spotkania była Anna Szcześniak.

Spotkanie było elementem międzynarodowego projektu pn. „Wsparcie dla wartości demokratycznych i rynkowych” realizowanego przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.

Więcej o projekcie


12 grudnia 2016 r.

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii wzięli udział w kolejnej części kursu pilotażowego w ramach projektu WORKQ. Grupa udała się do Centrum Dystrybucyjno-Handlowego Profix w Czosnowie.

Temat szkolenia: „Bezpieczna praca narzędziami i elektronarzędziami. Nowoczesne środki ochrony indywidualnej. Zasady doboru i użytkowania.”

Więcej na temat projektu WORKQ. Qualification at work


12 grudnia 2016 r. - Spotkanie w ramach Projektu EwasteR

W siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone pilotażowemu szkoleniu „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”, które będzie realizowane w ramach Projektu EwasteR.

Komunikat:

30 listopada 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą wdrażanie projektu "Dobre Rządzenie w Odessie. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta"

Publikacja została wydana w dwóch wersjach językowych: polskiejukraińskiej.


28 listopada 2016 r.

PILOTAŻOWE SZKOLENIE ZAWODOWE „SPECJALISTA ds. RECYKLINGU i PONOWNEGO UŻYCIA E-ODPADÓW”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym pilotażowym szkoleniu w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, w tym prowadzone w postaci innowacyjnej „Otwartej szkoły zarządzania” i wirtualnej mobilności. Przewidziane są także zajęcia w przedsiębiorstwach z branży. Pilotażowe szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do uzyskania kwalifikacji „Specjalisty ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”. Szkolenie JEST BEZPŁATNE, rozpocznie się w 2 poł. grudnia br. i będzie trwało do 31.03.2017 r. O szczegółowych terminach zaplanowanych zjazdów w Warszawie poinformujemy wszystkich zainteresowanych. Uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach, otrzymają certyfikat poświadczający przeszkolenie w zakresie „Specjalisty ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”.


25 listopada 2016 r.

Wielka gala programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016

W EXPO XXI w Warszawie (Hala 4, ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 była połączona z zakończeniem XVII edycji programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.


17 listopada 2016 r.

W Odessie na Ukrainie odbyło się spotkanie podsumowujące osiągnięcia oraz prezentujące wnioski z realizacji projektu DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją. Konferencja miała miejsce w Hotelu „OK Odessa”. Projekt realizowany był w partnerstwie zawartym pomiędzy: Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Miasta Odessa.

Więcej o projekcie


10 listopada 2016 r.

10 listopada 2016 r. na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie odbyło się spotkanie panelowe pod tytułem „Demokracja, Gospodarka Rynkowa, Rynek Pracy. Jak Młode Pokolenie Ocenia Swoje Szanse w Przyszłości”, którego moderatorem był prof. UG. dr hab. Przemysław Kulawczuk. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Katedrą Makroekonomii Uniwersytetu Gdańskiego i było jednym z elementów międzynarodowego projektu pn. „Wsparcie dla wartości demokratycznych i rynkowych”, realizowanego przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.

Więcej informacji o projekcie


10 listopada 2016 r.

W Alicante w Hiszpanii odbyło się spotkanie partnerstwa w ramach projektu WORKQ. Spotkanie trwało 3 dni, podczas których odwiedziliśmy szkołę I.E.S. Leonarda da Vinci, braliśmy udział w konferencji w Izbie Gospodarczej Cámara Alicante oraz zwiedziliśmy firmy przyjmujące uczniów na kształcenie w trybie dualnym. Projekt stanowi odpowiedź na problem porzucania ścieżki edukacyjnej przez uczniów szkół zawodowych.

Więcej o projekcie

www.workq.eu


8 listopada 2016 r.

W Alicante w Hiszpanii trwa spotkanie partnerstwa w ramach projektu WORKQ. Wczoraj odwiedziliśmy szkołę I.E.S. Leonarda da Vinci, gdzie młodzież oraz dorośli uczą się takich zawodów jak: asystent stomatologa, mechanik samochodowy, stolarz, asystent pielęgniarki, ratownik medyczny i wielu innych.

Więcej o projekcie

www.workq.eu


7 listopada 2016 r.

W Limassol na Cyprze trwa kolejne spotkanie partnerstwa w ramach projektu EwasteR, którego celem jest opracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego programu nauczania w zakresie zarządzania gospodarką e-odpadami, recyklingiem i zarządzania cyklem ponownego wykorzystania odpadów. Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 13 partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Cypru w ramach Programu Erasmus+.

Więcej o projekcie

www.ewaster.eu


26 października 2016 r.

W Odessie na Ukrainie trwają konsultacje dla uczestników projektu „DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta”. Spotkania potrwają do 28 października. Doradztwo ma za zadanie ułatwić przedstawicielom NGO przeprowadzenie spotkania z władzami miejskimi i pomóc w przygotowaniu profesjonalnego stanowiska w debatach z władzami miejskimi.

Więcej o projekcie


25 października 2016 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbyło się posiedzenie Kapituły XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz XVII edycji programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Na spotkaniu zapadły ostateczne decyzje o przyznanych w tym roku nagrodach oraz certyfikatach.

Informacje o decyzji Kapituły zostaną przesłane do uczestników obu programów na początku listopada br.

Więcej informacji o programach na www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl oraz www.bankprzyjazny.iped.pl


24 października 2016 r.

W siedzibie Instytutu odbyło się spotkanie w ramach drugiego Focus Group, będącego elementem międzynarodowego projektu EwasteR. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego programu nauczania w zakresie zarządzania gospodarką e-odpadami, recyklingiem i zarządzania cyklem ponownego wykorzystania odpadów. Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 13 partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Cypru w ramach Programu Erasmus+.

Więcej o projekcie

www.ewaster.eu


21 października 2016 r.

21 października 2016 r. - Gala Finałowa Programów „Gmina Fair Play” i „Przyjazna Polska”.

W Salonie Chopin (I) Hotelu Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 (obok Pałacu Prezydenta RP) odbyła się uroczysta Gala Finałowa XV edycji programu „Gmina Fair Play” oraz III edycji programu „Przyjazna Polska”.

Organizatorem programów jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym KIG.


19 października 2016 r.

W ramach projektu WORKQ odbyło się szkolenie przeznaczone dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii. Szkolenie przeprowadziła firma Selena S.A. w siedzibie firmy Centrobud w Błoniu. Tematem spotkania było zastosowanie chemii budowlanej w budownictwie energooszczędnym i odpowiedzialne mocowanie.

Więcej informacji o projekcie na www.iped.pl/workq.html


18 października 2016 r.

Październikowe spotkanie „przy okrągłym stole”.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” zaprasza do udziału w spotkaniu „przy okrągłym stole”, które odbędzie się 18 października 2016 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (sala 31), w godz. od 11.00 do 13.00.

Spotkanie jest jednym z elementów międzynarodowego projektu pn. „Wsparcie dla wartości demokratycznych i rynkowych”, realizowanego przez nas razem z partnerami z Bułgarii, Słowacji i Węgier przy wsparciu The Center for International Private Enterprise (CIPE). Celem projektu jest wskazanie działań, które wzmocnią jakość debaty publicznej, przyczynią się do ograniczenia podziałów w społeczeństwie i ograniczą funkcjonowanie stereotypów dotyczących funkcjonowania wolnego rynku. W ustaleniu tych działań bardzo pomocne będą Państwa obecność na spotkaniu oraz, mamy nadzieję, aktywny w nim udział.

List zapraszający na spotkanie „przy okrągłym stole”, 18.10.2016


17 października 2016 r.

Trwa projekt WORKQ. Qualification at work.

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym przez partnerów z Holandii, Finlandii, Hiszpanii i Polski.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego.


14 października 2016 r.

Wizyta studyjna w ramach projektu „DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta” dobiegła końca. Przez 5 dni przedstawiciele władz lokalnych i NGO z Odessy poznawali modele współpracy NGO i władz lokalnych w najlepszych Polskich gminach. Goście z Ukrainy odwiedzili m.in. Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, Fundację po DRUGIE, Urząd Miejski w Sochaczewie, Urząd Miasta Łodzi, Centrum Integracji Społecznej w Magdalence oraz Centrum Inicjatyw Społecznych w Ożarowie Mazowieckim.

Więcej informacji o projekcie www.iped.pl/odessa.html


10 października 2016 r.

W siedzibie Instytutu (ul. Trębacka 4, Warszawa), odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli władz lokalnych oraz NGO z Odessy na Ukrainie, rozpoczynające 5-dniową wizytę studyjną w ramach projektu „DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta”. Spotkanie przybliżyło gościom z Ukrainy trendy w rozwoju samorządów Polsce, ich główne zadania i wyzwania oraz najlepsze praktyki w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podczas wizyty uczestnicy projektu poznają model współpracy NGO i władz lokalnych w najlepszych Polskich gminach.

www.iped.pl/odessa.html


3 października 2016 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” z siedzibą w Warszawie, jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Działania 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16 na projekty w zakresie podnoszenia kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa, ogłoszony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na ww. konkurs.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny.

Pełna treść ogłoszenia


30 września 2016 r.

Doradztwo dla NGO w Odessie.

W Odessie na Ukrainie w dniach 26 – 30 września 2016 r. odbyły się konsultacje dla NGO w ramach projektu „DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta”. Konsultacje miały na celu pomoc we wdrażaniu Planów Działania na poziomie lokalnym. Rezultatem tych działań będzie zestaw profesjonalnych rekomendacji i stanowisk NGO w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów. Doradztwo miało za zadanie ułatwić uczestnikom projektu przeprowadzenie spotkania z władzami miejskimi i pomóc w przygotowaniu profesjonalnego stanowiska w debatach z władzami miejskimi.


22 września 2016 r.

W Warszawie odbyły się Mazowieckie Dni Partnerstwa (MDP). To dwudniowe wydarzenie o charakterze konferencyjnym, warsztatowym i networkingowym.

Adresatami MDP byli przedstawiciele instytucji oraz firm zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którzy planują realizować projekty partnerskie.

więcej


14 września 2016 r.

W ramach projektu WORKQ odbył się kurs pilotażowy.

Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii zwiedzili linię produkcyjną fabryki Rigips w Pińczowie, obserwowali pracę w zakładzie, a także poznali różne zastosowania przegród akustycznych.

Temat szkolenia: „Zastosowanie materiałów Rigips w przegrodach budowlanych (przegrody akustyczne)”.

Więcej o projekcie WORKQ na www.iped.pl/workq.html


9 września 2016 r.

W Odessie na Ukrainie odbyły się kolejne dwudniowe warsztaty będące elementem projektu „DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta”. Tym razem zorganizowano warsztaty wspólne dla przedstawicieli władz miejskich oraz NGO z Odessy. Uczestnicy spotkania nawiązywali dialog i budowali wzajemne porozumienie. Wspólny warsztat miał na celu wykształcenie praktycznych umiejętności współtworzenia i konsultowania polityk publicznych za pomocą technik i narzędzi poznanych na uprzednio przeprowadzonych warsztatach.

Projekt realizowany jest w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).


5 września 2016 r.

W dniach 7-8 września 2016 r. odbędą się wspólne warsztaty dla przedstawicieli władz miejskich i NGO z Odessy. Wspólne warsztaty to doskonała okazja do nawiązania dialogu, wyjaśnienia wątpliwości i budowania wzajemnego porozumienia między uczestnikami projektu. Instruktorami będą eksperci w skali międzynarodowej z doświadczeniem w zakresie współpracy międzysektorowej, wzmacniania dialogu społecznego i przeciwdziałaniu korupcji, a także prowadzeniu szkoleń, warsztatów i konferencji dla przedstawicieli władz lokalnych i trzeciego sektora. Celem warsztatu jest wykształcenie praktycznych umiejętności współtworzenia i konsultowania polityk publicznych za pomocą technik i narzędzi poznanych na uprzednio przeprowadzonych warsztatach.

Warsztaty są elementem projektu „DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta” realizowanego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

Więcej o projekcie


1 września 2016 r.

Nasz Instytut rozpoczął realizację nowego projektu pod nazwą: PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.

Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji.

Celem projektu jest wzrost umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy przez uczestników.

Więcej o projekcie

Dokumenty Rekrutacyjne

PUNKT ZWROTNY:
ul. Smulikowskiego 4a lok. 1
00-386 Warszawa
tel. 601 405 598
e-mail: pz@podrugie.pl
godz. pracy:
pon., śr.: 13:00 – 19:00
wt., czw., pt.: 8:00 – 16:00


1 września 2016 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy współpracy z CIPE (The Center for International Private Enterprise) rozpoczął realizację projektu pt. „Budowa wsparcia dla wartości demokratycznych i rynkowych w Polsce.”

Więcej o projekcie


15 sierpnia 2016 r.

Zaproszenie do składania propozycji

CALL FOR PARTNER

Deadline for initial call: 30th September 2016

PROGRAM: PO WER – 4.3. transnational cooperation, Knowledge Education Development

The aim of the project is to develop and implement in Poland new solutions, created in cooperation with foreign partners in the area of:

 1. Aligning the access to formal and non-formal life long learning process of all ages, raise awareness, improve the skills and competences of the workforce and promoting flexible learning pathways, including through career counseling and validation of acquired competences,
 2. Better adaptation of education and training systems to labor market needs, facilitating transition from education to employment and the strengthening of education and training and their quality, including through mechanisms of forecasting skills, to adapt curricula and the creation or development of systems of learning

More information: CALL FOR PARTNER


22 lipca 2016 r.

Wizyta tajemniczego klienta i porównawcze badania…

Trwa II etap programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”

W najbliższym czasie wszystkie banki zgłoszone do udziału w tegorocznej edycji programu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” odwiedzą tajemniczy przedsiębiorcy. Celem wizyt będzie przeprowadzenie rozmów z wybranymi pracownikami banków, rozpoznanie środowiska bankowego i na tej podstawie sformułowanie oceny poszczególnych zakresów bankowości przedsiębiorstw.

Badanie uczestników potrwa do 30 września br i dostarczy wiedzy o jakości usług bankowych poszczególnych banków/oddziałów i oferty skierowanej do przedsiębiorców. Zestawienie wyników uczestników badania pozwoli jego uczestnikom wyciągnąć wnioski i zaplanować działania, które pozwolą na usprawnienie obsługi przedsiębiorców i ulepszenie oferty.

Więcej informacji: www.bankprzyjazny.iped.pl


30 czerwca 2016 r.

W Odessie na Ukrainie odbyły się dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli władz miejskich z Odessy. Celem warsztatów było przekonanie przedstawicieli administracji miejskiej o korzyściach wynikających z włączenia NGO w proces decyzyjny, a dzięki temu zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych na lokalną politykę. W trakcie warsztatów omówione zostały takie zagadnienia jak prawidłowe organizowanie konsultacji, rola konsultacji w systemach prawnych Unii Europejskiej, a także identyfikowanie NGO do współpracy. Dzięki warsztatom pracownicy lokalnej administracji publicznej zdobyli cenne umiejętności, m.in. rozwiązywania lokalnych problemów w praktyce, negocjacji z NGO, a także zapraszania organizacji do procesu tworzenia i realizowania lokalnej polityki. Warsztaty prowadzone były przez ekspertów Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Odessa. Warsztaty były elementem projektu „DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta” realizowanego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).


28 czerwca 2016 r.

W Odessie na Ukrainie odbyły się dwudniowe warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu odeskiego. W programie warsztatów znalazły się takie tematy jak włączanie NGO w tworzenie lokalnych strategii i planów rozwoju, monitorowanie lokalnej polityki, w tym lokalnych działań uchwałodawczych i wpływanie na politykę, skuteczny udział w konsultacjach społecznych, a także budowanie stanowiska. Dzięki warsztatom przedstawiciele organizacji pozarządowych zdobyli wiedzę, jak w praktyce rozwiązywać lokalne problemy, włączając się w proces tworzenia i realizowania lokalnej polityki. Dodatkowy 1 dzień został przeznaczony na udzielenie indywidualnych konsultacji w zakresie wdrażania konkretnych inicjatyw lokalnych w praktyce. Warsztaty prowadzone były przez ekspertów Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Odessa. Warsztaty były elementem projektu „DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta” realizowanego w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).


20 czerwca 2016 r.

W dniach 20-21 czerwca br. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Niepewna przyszłość Europy: Poszukiwanie równowagi w czasach odwrotu od demokracji” organizowana wspólnie przez partnerów ze Stanów Zjednoczonych i Polski: Center for International Private Enterprise (CIPE), Fundację “Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Free Enterprise and Democracy Network. W ramach spotkania odbędą się moderowane dyskusje panelowe, prezentacje i sesje otwartego dialogu. Tematem konferencji będą trendy wpływające na kierunki reform gospodarczych i demokratycznych w regionie, a także odpowiedź wspólnoty transatlantyckiej na odwrót od demokracji i wzrost populizmu.


15 czerwca 2016 r.

Zaproszenie do składania propozycji

CALL FOR PARTNER

Deadline for initial call: 10th July 2016

PROGRAM: PO WER – 4.3. transnational cooperation, Knowledge Education Development

The aim of the project is to develop and implement in Poland new solutions, created in cooperation with foreign partners in the area of maintenance of professional activity of people 50+ in the sector of micro, small and medium-sized enterprises (including age management) and/or increasing the access of adults to various forms of lifelong learning.

More information: CALL FOR PARTNER


14 czerwca 2016 r.

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko Asystent/-tka Zarządu (oraz Public Relations), więcej


14 czerwca 2016 r.

Skorzystaj z programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”!


8 czerwca 2016 r.

W dniach 8-9 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się dwudniowy, VII Kongres Innowacyjnej Gospodarki w trakcie którego goście kongresu mieli okazję zapoznać się z listą uczestników programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” był partnerem tego wydarzenia.


3 czerwca 2016 r.

W dniach 2-3 czerwca w Odessie na Ukrainie odbyło się spotkanie grupy fokusowej w ramach projektu „DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta”. Podczas spotkania działające w Odessie organizacje pozarządowe zaprezentowały swoje dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy z władzami miejskimi. NGO miały możliwość pokazania swoich silnych stron i zidentyfikowania obszarów wymagających naprawy. Określone zostały także bieżące problemy w zakresie komunikacji z władzami, nastawienia władz do NGO, a także obszary wymagające nabycia nowych lub zwiększenia posiadanych dotychczas kompetencji. Po spotkaniu fokusowym, na podstawie diagnozy potrzeb, problemów i oczekiwań NGO, polscy konsultanci kontynuują prace nad ustaleniem priorytetów i zbudowaniem planu działania na rok 2016. Spotkanie poprowadzili eksperci Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Odessa.

Więcej o projekcie: http://iped.pl/odessa.html


24 maja 2016 r.

W dniach 23-24 maja, w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie odbyło się 3 spotkanie partnerstwa w ramach międzynarodowego projektu EwasteR (Designing and Testing new management skills for the development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-use System in Europe).

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 13 partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Cypru w ramach Programu Erasmus+.

Strona projektu: www.ewaster.eu

Najświeższe informacje: https://www.facebook.com/EwasteRProject/


20 maja 2016 r.

W dniach 19-20 maja w Warszawie odbyło się trzecie spotkanie partnerstwa w ramach międzynarodowego projektu WORKQ. W spotkaniu wzięli udział partnerzy z Polski, Holandii, Finlandii, Hiszpanii i Szwajcarii. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z Polskim systemem edukacji, a także podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie organizacji kształcenia dualnego w swoich krajach. Podczas wizyty studyjnej goście odwiedzili Dom Opieki Care Experts „Józefina” w Józefowie oraz Zespół Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu.

Więcej o projekcie WORKQ

Strona projektu: www.workq.eu


27 kwietnia 2016 r.

W siedzibie Instytutu odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Sterującej w ramach projektu „Dobre Rządzenie w Odessie. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta”. W wideokonferencji wzięli udział przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (lider), Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (partner polski) oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta Odessa (partner ukraiński). Tematem spotkania była organizacja pierwszych zaplanowanych działań projektowych, które odbędą się na Ukrainie już w czerwcu 2016 r.


21 kwietnia 2016 r.

21 kwietnia o godz. 13.30 w biurze Instytutu (ul. Trębacka 4, pok. 322) odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu EwasteR. Głównym celem tego projektu jest opracowanie i testowanie nowych umiejętności zarządczych dla rozwoju systemu recyklingu i ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie. Spotkanie z udziałem przedstawicieli naszych partnerów w projekcie (tj. Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Instytutu Ochrony Środowiska), a także przedstawicieli przedsiębiorców oraz ekspertów z branży było poświęcone dyskusji nt. potrzebnych kwalifikacji w obszarze zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Więcej o projekcie

www.ewaster.eu


14 kwietnia 2016 r.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić przedstawicieli banków spółdzielczych do udziału w wyjątkowym spotkaniu.

Bankowość spółdzielcza wczoraj, dziś i jutro - trendy i wyzwania

Forum Bankowości Spółdzielczej

14 kwietnia w Warszawie

Podczas spotkania odbędą się "Warsztaty tworzenia Planów Ciągłości Działania (PCD) Banku Spółdzielczego"

Banki spółdzielcze to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów usług finansowych w Polsce. Na terenach wiejskich i w małych miastach są niekwestionowanymi liderami. Już od jakiegoś czasu można zaobserwować zmianę i dostosowywanie się banków spółdzielczych w zakresie przyjętej struktury, zasięgu działania czy oferty produktów i usług. Przed bankowością spółdzielczą pojawiają się kolejne wyzwania i oczekiwania.

Zagadnienia forum:

 • Strategia i organizacja obszarów IT
 • Rekomendacja D oczami praktyka
 • Kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym
 • Projektowanie planów ciągłości działania
 • Audyt obszaru IT
 • Cloud computing
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług IT
 • Biometria
 • Aplikacje mobilne i bankowość elektroniczna

Szczegóły ->>

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

Do zobaczenia!

Dorota Iwanicka
Mobile: +48 691 571 598
E-mail: dorota.iwanicka@pirbinstytut.pl


14 kwietnia 2016 r.

Promujemy rezultaty projektu LivOrg! Anna Szcześniak przedstawiła program szkoleniowy "Zarządzanie ekologiczną farmą hodowlaną" podczas szkolenia dla nauczycieli szkół rolniczych zorganizowanego przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Dzięki porozumieniu z Centrum, aktywnie zachęcamy nauczycieli zawodu do włączania do programów nauczania przyszłych rolników elementów prezentowanego programu wypracowanego przez Instytut, w szczególności szeroko rozwiniętych modułów dotyczących przedsiębiorczości.

Folder LivOrg


7 kwietnia 2016 r. - Forum Gospodarcze w Płużnicy

W Płużnicy odbyło się III Forum Gospodarcze skierowane dla przedsiębiorców z terenu gminy Płużnica. Podczas Forum wystąpił m.in. dr Mieczysław Bąk, Prezes Zarządu Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, który opowiedział o roli izb gospodarczych w działaniach biznesowych.

Udział w forum był bezpłatny.

Patronami wydarzenia były Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”


1 kwietnia 2016 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym (KIG) wspólnie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Miasta Odessa rozpoczął realizację projektu: "DOBRE RZĄDZENIE W ODESSIE. Budowanie współpracy NGO z administracją miasta"

Więcej o projekcie


31 marca 2016 r. - VIII Gminne Forum Przedsiębiorców w Gminie Dywity

Z inicjatywy Wójta Gminy Dywity już po raz ósmy spotkali się przedsiębiorcy z terenu Gminy Dywity, która jest laureatką XIV edycji konkursu „Gmina Fair Play”. Tegoroczne Forum Przedsiębiorców odbyło się w Szkole Podstawowej w Spręcowie. Spotkania przedsiębiorców organizowane w Gminie Dywity są znakomitą płaszczyzną wymiany uwag, opinii, praktycznej wiedzy w kontaktach z organami gminy, a także okazją do dyskusji na temat aktualnych wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych. W tym roku w forum uczestniczyło ponad 70 przedsiębiorców z terenu Gminy Dywity. Udział w Forum wziął również pan Ryszard Rataj, przedstawiciel programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”.


21 marca 2016 r. - Spotkanie laureatów w Łodzi

Pierwszego dnia wiosny odbyła się gala regionalna Laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Gmina Fair Play” i „Przyjazna Polska” z woj. łódzkiego. Na spotkanie do Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprosił pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Po części oficjalnej odbył się program artystyczny i rozmowy kuluarowe.

Relacja ze spotkania dostępna na facebooku


15 marca 2016 r. - Spotkanie laureatów w Poznaniu

W Domu Żołnierza w Poznaniu odbędzie się regionalne spotkanie laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”. Gospodarzem zgodnie z tradycją będzie pan Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Gala regionalna będzie kolejną okazją do zaprezentowania laureatów, a także dyskusji i wymiany doświadczeń wielkopolskich przedsiębiorców i samorządowców.


14 marca 2016 r. - 17 marca 2016 r. - Spotkanie projektu WORKQ

Podczas czterodniowej wizyty w Porvoo w Finlandii partnerzy projektu WORKQ mieli kolejną okazję do omówienia swoich działań i planów. Gospodarze zapoznali gości z systemem edukacji funkcjonującym w Finlandii oraz swoimi osiągnięciami w ramach projektu.

Partnerzy projektu zwiedzili też szkołę zawodową dla dorosłych, szkołę zawodową dla młodzieży, dom spokojnej starości oraz dom opieki dla osób niepełnosprawnych. Kolejne spotkanie odbędzie się w maju w Polsce.


9 marca 2016 r.

Trwa projekt WORKQ! Zapraszamy do współpracy w ramach projektu firmy budowlane z gminy Góra Kalwaria i gmin sąsiednich.

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej realizuje obecnie interesujący i ambitny projekt międzynarodowy pod nazwą WORKQ – Qualification at Work. Jego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez wprowadzenie do programów nauczania większej ilości zajęć praktycznych odbywających się w miejscach pracy, a także poprzez podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej w zakresie kształcenia praktycznego. Projekt realizują partnerzy z Finlandii, Holandii, Hiszpanii i Polski, głównie instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego. Jesteśmy przekonani, że od naszych zagranicznych partnerów możemy i powinniśmy czerpać pozytywne wzorce, a także sami możemy zaoferować im owocną wymianę doświadczeń. Na takim właśnie założeniu opiera się nasz projekt.

W 2016 roku planujemy przeprowadzić pilotażowe staże dla uczniów i kursy dla nauczycieli w miejscach pracy. Projekt zakłada, że grupa uczniów odbędzie staż praktyczny u przedsiębiorcy pod okiem przeszkolonego wcześniej nauczyciela. Proponujemy realizację pilotażowych staży dla uczniów i kursów dla nauczycieli w firmie, przy naszym wsparciu organizacyjnym i merytorycznym.

Do współpracy w ramach projektu włączył się Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii. Nauczyciele Technikum nr 2 i ich uczniowie kształcący się w specjalności „budownictwo ogólne” wezmą udział w planowanych działaniach projektowych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa to:

 • udział w prestiżowym, ambitnym, międzynarodowym projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej,
 • możliwość przyjęcia na staż młodych, energicznych i zmotywowanych osób – potencjalnych przyszłych pracowników firmy, którzy mogą wnieść innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności, a przez to przyczynić się do rozwoju firmy,
 • możliwość współpracy z nauczycielami oraz ekspertami rynku pracy przy lepszym dostosowaniu programów nauczania zawodowego do potrzeb przedsiębiorców,
 • podniesienie motywacji obecnych pracowników poprzez sprawdzenie się w roli mentora,
 • możliwość nawiązania ciekawych międzynarodowych kontaktów z zagranicznymi jednostkami kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • zdobycie informacji na temat rynków zagranicznych i możliwości biznesowych w UE,
 • możliwość zorganizowania wizyty studyjnej z udziałem zagranicznych partnerów projektu w Państwa firmie przy naszym wsparciu.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu.

Kontakt:

Marta Grzesiak
Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa

tel.: (22) 630 98 03, fax.: (22) 826 25 96, 434 60 49
www.iped.pl


23 lutego 2016 r. - Gala regionalna w Bydgoszczy

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się spotkanie laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”. Gratulacje laureatom osobiście złożyli pan Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski, oraz pani Anna Mackiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Wszelkie przedsięwzięcia, za którymi państwo stoją, których jesteście autorami, przetrwały próbę czasu. Udowodniliście jedno, że pogoń za skutecznością, za wszelką cenę musi być również skorelowana z działaniami, które charakteryzują się dbałością o środowisko i szeroko pojęty zrównoważony rozwój – podkreślił wicewojewoda.

Relacja ze spotkania na antenie TVP Bydgoszcz


10 lutego 2016 r. - Spotkanie regionalne w Olsztynie

10 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyło się spotkanie regionalne laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” i „Gmina Fair Play”. W zakończonych edycjach z sukcesem uczestniczyło 10 firm i 1 gmina z woj. warmińsko-mazurskiego. Na spotkanie zaprosili: Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Regionalna Komisja Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.


31 stycznia 2016 r. - Zakończenie Projektu LivOrg

Zakończył się Projekt „LivOrg - Projektowanie i testowanie nowych ram kształcenia i szkolenia zawodowego w celu transferu i uznania umiejętności ekologicznego zarządzania zwierzętami hodowlanymi w Europie”. Projekt został zrealizowany wraz z partnerami z Włoch, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Grecji i Polski.

W toku projektu m.in. przetestowaliśmy program szkoleniowy „Ekologiczne zarządzanie zwierzętami hodowlanymi” składający się z trzech części - zajęć w klasie, nauki w gospodarstwie oraz w inkubatorze przedsiębiorczości, obejmującym naukę opracowania biznes planu. W przetestowanym programie szkoleniowym uwzględniono m.in. aspekt międzypokoleniowego transferu wiedzy, co jest istotnym elementem w polskim rolnictwie. W naszej ocenie oraz w ocenie różnych instytucji i organizacji, z którymi współpracowaliśmy, włączenie przetestowanego przez Instytut programu szkoleniowego (lub jego elementów kładących nacisk na rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących przedsiębiorczości) do Polskiej Ramy Kwalifikacji przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w zawodach rolniczych oraz do rozwoju ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem dot. projektu LivOrg:

Wcześniejsze informacje:


26 stycznia 2016 r.

Dobiega końca projekt LIVORG. Projektowanie i testowanie nowych ram kształcenia i szkolenia zawodowego w celu transferu i uznania umiejętności ekologicznego zarządzania zwierzętami hodowlanymi w Europie

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym newsletterem projektu.

Newsletter LivOrg nr 5

Więcej informacji o projekcie: www.livorg.eu


22 stycznia 2016 r.

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu z panem Wojciechem Gregorczykiem - Dyrektorem Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie (KCER) oraz panem Markiem Rudzińskim nauczycielem konsultantem KCER w sprawie projektu LivOrg. W wyniku spotkania podpisano porozumienie o współpracy – KCER będzie zachęcał nauczycieli, kadrę szkół rolniczych, a także innych zainteresowanych do włączania do programów nauczania w zawodach rolniczych programu szkolenia „Zarządzanie ekologiczną farmą hodowlaną”, który został opracowany i przetestowany w ramach projektu LivOrg.


20 stycznia 2016 r. - Gospodarcze Otwarcie Roku

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Gospodarcze Otwarcie Roku 2016. Udział w wydarzeniu wzięło wielu znamienitych gości, m.in. Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Marek Belka, prezes NBP, Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, którzy zabrali głos podczas pierwszej, konferencyjnej części spotkania. Po wystąpieniach przeprowadzono dyskusje panelowe, skupione wokół zagadnień:

 • Co przyniesie gospodarce nowy rok?
 • Rosnąca rola „doświadczenia konsumenta” na przykładzie płatności, bankowości, usług
 • System podatkowy w Polsce - wyzwania, szanse, zagrożenia

Podczas spotkania goście mogli zapoznać się z materiałami promocyjnymi nt. programów „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Gmina Fair Play”, „Przyjazna Polska” i „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.

Relacja z wydarzenia: http://kig.pl/aktualnocim/4535-gospodarcze-otwarcie-roku-2016.html


19 stycznia 2016 r. - Spotkanie w ramach projektu WORKQ

We wtorek 19 stycznia odbyliśmy kolejną wizytę w szkole w ramach projektu WORKQ. Tym razem odwiedziliśmy Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii. O założeniach projektu opowiedzieliśmy panu dyrektorowi Jarosławowi Adwentowi oraz nauczycielom budownictwa.


14 stycznia 2016 r. - pierwsza wizyta w szkole

Projekt WORKQ – pierwsza wizyta w szkole

14 stycznia odwiedziliśmy Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. Podczas spotkania pan Jacek Cieślak, dyrektor szkoły, wraz z nauczycielami zapoznał się z założeniami projektu WORKQ. My zaś mieliśmy okazję do obejrzenia na żywo warunków, w jakich uczą się zawodu przyszli pracownicy. Realizacja projektu WORKQ ma na celu wsparcie szkolnictwa zawodowego i większe dopasowanie go do potrzeb rynku pracy. Szczegółowe informacje znajdują się TU


mpf382