Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

27 listopada 2002 r.

Gala finałowa V edycji Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, rozpoczęcie o godz. 17:00

6 listopada 2002 r.

Posiedzenie Kapituły Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", Warszawa

25 września 2002 r.

Gala finałowa I edycji Konkursu "Gmina Fair Play", Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, Plac Bankowy 3/5, rozpoczęcie o godz. 12.00.

9 września 2002 r.

Posiedzenie Kapituły Konkursu "Gmina Fair Play", Warszawa.

3 września 2002 r.

Spotkanie wizytatorów oraz członków Ogólnopolskiej Komisji Konkursu "Gmina Fair Play", Warszawa.

18 kwietnia 2002 r.

Spotkanie z przedstawicielami banków w związku z realizacją projektu "Budowa efektywnych rozwiązań dla rozwoju innowacyjnych MSP w Polsce. Rozwój systemu finansowania", Warszawa.

17 kwietnia 2002 r.

Konferencja prasowa nt. V edycji programu promocji kultury przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play", Warszawa.

21 marca 2002 r.

Międzynarodowe warsztaty nt. Rozwoju regionalnych organizacji przedsiębiorców organizowane we współpracy z Center for International Private Enterprise z USA, Warszawa.

19 marca 2002 r.

Konferencja na zakończenie projektu Pomoc dla kobiet wiejskich w Polsce. Budowa umiejetności współpracy organizacji pozarządowych z samorządami lokalnymi, Warszawa.

19 lutego 2002 r.

Konferencja z udziałem urzędów marszałkowskich, władz publicznych, parlamentarzystów na zakończenie projektu Wspieranie MSP stosujących nowoczesne technologie. Programy regionalne, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.

tgxe9t