Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

22 grudnia 2004 r.

Poszukujemy partnerów do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju pod nazwą "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy", realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (temat F). Partnerstwo "Zatrudnienie Fair Play" będzie miało za zadanie wzmocnienie dotychczasowych działań na rzecz poprawy kultury przedsiębiorczości w zakresie relacji pracodawca-pracownik ze szczególnym uwzględnieniem osób mających trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy. Realizując projekt nie chcielibyśmy piętnować dyskryminacji stosowanej przez pracodawców przy zatrudnianiu, ale pragniemy promować pozytywne wzorce w tym zakresie. Celem Partnerstwa "Zatrudnienie Fair Play" jest kształtowanie równych warunków rekrutacji i zatrudnienia przez przedsiębiorstwa, co stanowi nie tylko podstawowy wymóg etyczny działania biznesu, ale przynosi ewidentne korzyści ekonomiczne dla firmy. Firmy stosujące zatrudnienie równych szans oraz inwestujące w podnoszenie kwalifikacji pracowników budują zintegrowane zespoły pracowników identyfikujących sie z firmą. Dzięki temu mają większe możliwości wprowadzania innowacji i reagowania na zmieniający się rynek. "Zatrudnienie Fair Play" w efekcie przeobraża się w dodatkowe zamówienia, wzrost kwalifikacji pracowników i dopasowanie tych kwalifikacji do potrzeb zmieniającej sie gospodarki, dobry klimat biznesu oraz duch pracy zespołowej. Instytucja zarządzająca:Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym;Dr Mieczysław Bąk - Koordynator Projektu;Ul. Trębacka 4;00-074 Warszawa, Polska;Tel: (22) 630 98 01-04;Fax: (22) 826 25 96;e-mail: mbak@kig.pl; iped@kig.pl

21 grudnia 2004 r.

Decyzją Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Gospodarki i Pracy - wniosek o finansowanie Działania 1 złożony w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, o nazwie partnerstwa: "Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy", został zaakceptowany do realizacji. Organizacją zarządzającą partnerstwem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

3 grudnia 2004 r.

Wielka Gala Finałowa VII edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, początek cześci oficjalnej godz. 17.00.

8 listopada 2004 r.

Spotkania z przedstawicielami urzędów gmin - prezentacja i inauguracja IV edycji konkursu "Gmina Fair Play" we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Kraków, Szczecin, Zielona Góra.

30 września 2004 r.

Ogólnopolska gala "Gmina Fair Play" na zakończenie III edycji (Galeria Porczyńskich, Plac Bankowy 3/5, wejście od ul. Elektoralnej).

7 września 2004 r.

Posiedzenie Kapituły Konkursu "Gmina Fair Play", na którym zostały podjęte decyzje dotyczące przyznania nagród głównych konkursu, wyróżnień oraz Złotych Lokalizacji Biznesu.

13 sierpnia 2004 r.

Zakończył się II etap konkursu "Gmina Fair Play", do którego zostało zakwalifikowanych 81 gmin.

1 czerwca 2004 r.

Rozpoczął sie II etap III edycji konkursu "Gmina Fair Play", w jego trakcie przeprowadzony zostanie w gminach audyt certyfikacyjny oraz losowe badanie inwestorów, którzy rozpoczęli lub zakończyli proces inwestycyjny na terenie gminy. Wyniki badań zostaną przekazane gminom w postaci analizy benchmarkingowej, dzięki której gminy poznają swoją pozycje np. w zakresie oceny oferty dla inwestorów na tle gminy najlepszej, najgorszej i wyników średnich. Wyniki przedstawione są w przekrojach: geograficznym, wielkości miejscowości, charakteru inwestycji (biznesowe i mieszkaniowe), województwa i innych. Wyniki danej gminy są znane tylko tej gminie i nie są przedstawiane w rankingu. Decyzja o ewentualnym upublicznieniu raportu zależy tylko od samej gminy.

30 maja 2004 r.

Zakończył się I etap III edycji konkursu "Gmina Fair Play".

23 marca 2004 r.

Konferencja na zakończenie projektu "Bariery rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Europie Centralnej. Strategie pokonywania barier rozwojowych." Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, sala 205, godz. 11.00-16.00

22 marca 2004 r.

Panel samorządowo - gospodarczy Małopolskiego Związku Pracodawców (Nowe Herbewo - Kraków, ul. Lubelska 29, VI piętro, godzina 16:30), w trakcie którego zaprezentowany zostanie program "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji". Temat prezentacji - "Współpraca samorządów z przedsiębiorcami - najlepsze praktyki współpracy "Gmin Fair Play" z inwestorami".

21 marca 2004 r.

Wizyta studialna poświęcona współpracy organizacji przedsiębiorców z władzami oraz wpływaniu przez organizacje przedsiębiorców na prawo i tworzeniu bardziej sprzyjających warunków dla tworzenia i rozwoju firm.

20 stycznia 2004 r.

Konkurs "Gmina Fair Play" został zaprezentowany podczas konferencji pt. "Budownictwo w regionach. Samorządy a inwestorzy - oferty i oczekiwania" w trakcie Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA w Poznaniu

1 stycznia 2004 r.

Początek VII edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play".

x5ebss