Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

2 grudnia 2011 r.

W Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Wielka Gala Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play 2011. Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste wręczenie nagród Laureatom X edycji Programu "Gmina Fair Play" i XIV edycji Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Listę Laureatów znajdą Państwo na stronach Programów www.fairplay.pl

"Przedsiębiorstwo Fair Play" - etyka i rzetelność mogą iść w parze! Informacja prasowa 2 grudnia 2011 r.

Wielka Gala Gmin Fair Play - informacja prasowa 2 grudnia 2011

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji pod adresem http://gala2011.fairplay.pl


2 grudnia 2011 r.

2 grudnia 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom X edycji konkursu "Gmina Fair Play".

Lista Laureatów tytułu i certyfikatu "Gmina Fair Play 2011"

Wielka Gala - informacja prasowa 2 grudnia 2011


19 listopada 2011 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym został Partnerem konferencji na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR), która odbędzie się 19 listopada 2011 (sobota), godz. 9:00 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, przy ulicy Piotrowo 2 w Poznaniu. Podstawowym zadaniem Konferencji jest promowanie koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu w świetle zrównoważonego rozwoju, który pozytywnie oddziałuje na otoczenie. Główną cześć konferencji stanowić będzie dyskusja panelowa, w której wezmą udział m.in. przedsiębiorcy oraz przedstawiciele szkół wyższych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zaproszenie

Plakat


9 listopada 2011 r.

9-10 listopada 2011 - zaproszenie do udziału w ogólnopolskim IV Europejskim Forum Gospodarczym - Łódzkie 2011

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG została Partnerem Merytorycznym IV Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2011.

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie (EFG) jest inicjatywą cykliczną, corocznie organizowaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Głównym celem EFG jest zdynamizowanie współpracy pomiędzy podmiotami życia gospodarczego dla wykorzystania potencjału rozwojowego regionu łódzkiego.

Więcej informacji: http://www.forum.lodzkie.pl/pl/


1 listopada 2011 r.

Instytut rozpoczął realizację projektu pt: "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego" na podstawie umowy nr. UDA-POKL.08.02.01-10-008/11-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Przewidywane zakończenie projektu: 31.10.2014.


19 października 2011 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, o godz. 11:00 odbędzie się konferencja podsumowująca wyniki X edycji konkursu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

Program konferencji

6 października 2011 r.

6-7 października 2011 - I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który realizuje program "Przedsiębiorstwo Fair Play" został Partnerem Merytorycznym jednego z paneli Kongresu pt.: Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka w biznesie. Pan Mieczysław Bąk - Prezes Instytutu oraz Przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" został także poproszony o zabranie głosu w tej części Kongresu. W trakcie Kongresu kolportowaliśmy publikacje Instytutu wraz z opisem realizowanych projektów, w tym programu "Przedsiębiorstwo Fair Play."

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbył się 6 i 7 października 2011 roku w Katowicach i stanowił jedno z największych spotkań biznesowych adresowanych do sektora MŚP w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu dwóch dni odbyło się 11 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział 80 prelegentów z Polski i zagranicy. Kongres odwiedziło 20 delegacji zagranicznych i ponad 2000 uczestników. Imprezie towarzyszyły Targi usług i produktów dla MŚP Biznes Expo. Kongres zainaugurowało wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Udział w Kongresie był bezpłatny.

Więcej informacji: http://www.kongresmsp.eu

6-7 października 2011 - II Kongres Zarządów Spółek Kapitał z Giełdy 2011

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" został Partnerem głównym Kongresu. Do materiałów przeznaczonych dla uczestników konferencji zostały dołączone materiały promocyjne programu "Przedsiębiorstwo Fair Play."

Wejście na parkiet to decyzja strategiczna dla przedsiębiorstwa. Dlatego też, biorąc sobie za cel przekazanie cennej wiedzy o rynku kapitałowym, organizatorzy ponowili swoje zaproszenie tym razem na II Kongres "Kapitał z Giełdy 2011". Tematyka zeszłorocznego Kongresu skierowana była głównie do przedsiębiorców zainteresowanych debiutem. W tym roku poszerzono ofertę o tematy, które mogą zainteresować także przedsiębiorców już notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Tematyka Kongresu skupiała na rynku głównym GPW, rynku alternatywnym NewConnect oraz rynku dłużnych papierów wartościowych Catalyst.

Kongres odbył się w Hotelu 500 (Zegrze pod Warszawą)

Dziękujemy za uczestnictwo!


6 października 2011 r.

W dniach 6-7 października 2011 roku w Katowicach odbył się I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizatorami Kongresu, wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, była Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Dziękujemy za zainteresowanie problemami Małych i Średnich Przedsiębiorstw i udział w panelach.

Wszelkie informacje o Kongresie znajdują się na stronie internetowej www.kongresmsp.eu,


4 października 2011 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej debacie przedwyborczej pt.:

Tworzenie dobrego prawa - wyzwanie dla nowego Parlamentu?

Spotkanie odbędzie się 4 października br. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 (sala 205).

W trakcie zbliżających się wyborów Polacy zdecydują nie tylko o kształcie sceny politycznej, ale także o przyszłości polskiej gospodarki. Od decyzji, które zapadną w przyszłym Parlamencie zależeć będzie to, czy Polska w najbliższych latach utrzyma się na ścieżce wzrostu gospodarczego.

Krajowa Izba Gospodarcza postanowiła wyjść z inicjatywą zorganizowania cyklu debat przedwyborczych. Celem spotkań jest refleksja na temat przyszłej polityki gospodarczej oraz koniecznych zmian legislacyjnych, które pozwolą ograniczyć bariery dla wzrostu gospodarczego.

W spotkaniu udział wezmą m.in.

Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Agnieszka Durlik - Khouri, Rzecznik Prasowy Krajowej Izby Gospodarczej
Krzysztof Rybiński, Obywatele do Senatu
Adam Szejnfeld, Platforma Obywatelska
Martin Bożek, Prawo i Sprawiedliwość
Bartosz Józwiak, Unia Polityki Realnej (KW Prawica)
Jacek Wilk, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke

W sprawie potwierdzenia udziału i szczegółów debaty proszę o kontakt z Panią Anną Zacharjasz, pod numerem telefonu 22 630 97 79 lub drogą mailową: azacharjasz@kig.pl


26 września 2011 r.

26 września br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (II piętro, sala 205), odbyła się międzynarodowa konferencja na temat dopasowania oferty edukacyjnej szkół wyższych do potrzeb rynku pracy. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały kluczowe wyniki projektu, w tym wyniki badań oczekiwań przedsiębiorców w stosunku do zakresów programowych oferowanych przez uczelnie wyższe, oraz narzędzia, które pomogą uczelniom wyższym w bieżącym śledzeniu trendów rozwojowych na rynku pracy i poznaniu potrzeb i oczekiwań pracodawców. Konferencja jest podsumowaniem projektu pn. "Kształcenie dla Przyszłości" (SKIFF - SKILLS FOR THE FUTURE). W konferencji mieliśmy zaszczyt gościć partnerzy projektu z Włoch, Portugalii i Turcji.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także najlepsze praktyki współpracy uczelni wyższych z biznesem oraz formy i mechanizmy takiej współpracy. W trakcie konferencji przeprowadzono dwa panele dyskusyjne. Jeden poświęcony problemom i opiniom świata nauki w zakresie projektowania programów naukowych i dydaktycznych, z uczestnictwem przedstawicieli szkół wyższych z Polski. Dyskusja w drugim panelu, do uczestnictwa w którym zaproszeni zostali przedstawiciele polskich przedsiębiorstw, dotyczyła problemów a także opinii świata biznesu na temat oferty dydaktycznej polskich uczelni.

Kształcenie dla PrzyszłościKształcenie dla PrzyszłościKształcenie dla Przyszłości

Projekt "Skills for the Future" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Lifelong Learning. Numer umowy-2009-3311/001-001. Numer projektu-502420-LLP-1-2009-1-PL-ERASMUS-ECUE. Wyniki projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


22 września 2011 r.

Zapraszamy na DEBATĘ PRZEDWYBORCZĄ!

Szanowni Państwo,
w trakcie zbliżających się wyborów Polacy zdecydują nie tylko o kształcie sceny politycznej, ale także o przyszłości polskiej gospodarki. Krajowa Izba Gospodarcza postanowiła wyjść z inicjatywą zorganizowania cyklu debat przedwyborczych na temat przyszłej polityki gospodarczej oraz koniecznych zmian legislacyjnych, które pozwolą ograniczyć bariery dla wzrostu gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy na debatę pt.: "Jak naprawić finanse publiczne?", która odbędzie się 22 września br. o godz. 11.00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, w Warszawie przy ul. Trębackiej 4 (sala 205).

W spotkaniu udział wezmą m.in.: Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Adam Szejnfeld (Platforma Obywatelska), Janusz Palikot (Ruch Poparcia Palikota), Krzysztof Rybiński (Obywatele do Senatu), Marek Wikliński (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Tomasz Dudziński (Polska Jest Najważniejsza), Bogdan Socha (Samoobrona RP), Jacek Wilk (Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke).

Kontakt:
Karolina Sierakowska
Zespół ds. Public Relations
tel. (22) 630 96 57
kom. 502 388 441
fax (22) 630 96 01

19 września 2011 r.

W siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Monitorowanie swobody działalności gospodarczej. Najlepsze praktyki na szczeblu lokalnym i regionalnym"

Udział w konferencji był bezpłatny.

Szczegóły poniżej:

Pobierz raport: Swoboda Działalności Gospodarczej w Polsce.
Najlepsze Praktyki Wykonawcze [.pdf]

Prezentacje [.zip]

Informacja prasowa

Zaproszenie, program, formularz zgłoszeniowy [.pdf]

Konferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczejKonferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczejKonferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczejKonferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczejKonferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczejKonferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczejKonferencja Monitorowanie swobody działalności gospodarczej

8 września 2011 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Monitoring swobody działalności gospodarczej na szczeblu gminy, powiatu i województwa", które odbędzie się w dniach 8-9 września 2011 r. w Pałacu Łochów (ul. Marii Konopnickiej 1, 07-130 Łochów, www.palaclochow.pl). Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa organizator. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uwaga. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły poniżej:

Zaproszenie na warsztaty

Plakat

Wyślij zgłoszenie (wybierz jedną z opcji)

Mapka dojazdu


20 czerwca 2011 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali, zakwaterowania, wyżywienia i serwisu kawowego dla uczestników warsztatów, które mają odbyć się w dniach 8-9 września 2011 r. w ramach projektu pn: Projekt: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce". (www.rmsg.iped.pl)

Szczegóły w Zapytaniu ofertowym i formularzu zgłoszeniowym


6 czerwca 2011 r.

W dniach 6-7 czerwca 2011 r. w Centrum Nauki Kopernik przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie odbył się II Kongres Innowacyjnej Gospodarki.

Głównym celem Kongresu było połączenie wizji, projektów i doświadczeń naukowców, przedstawicieli administracji rządowej oraz praktyków biznesu.

Członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu był między innymi Pan Mieczysław Bąk Z-ca Sekretarza Generalnego ds. polityki gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym".

Gośćmi specjalnymi Kongresu byli m.in.: Maria Siemionow - chirurg i transplantolog, Cleveland Clinic, Plastic Surgery Department oraz Aleksander Wolszczan - astrofizyk, którego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest astronomia związana z planetami położonymi poza Układem Słonecznym.

Głos w trakcie Kongresu zabrali m.in.: prof. dr hab. Marek Belka - Prezes Narodowego Banku Polskiego, Michał Boni - Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów oraz Wally Olins - czołowy na świecie praktyk w zakresie budowania systemu identyfikacji i wizerunku marki.

Wśród panelistów pojawili się między innymi: Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Jan Krzysztof Bielecki - Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia, Tadeusz Ferenc - Prezydent Rzeszowa oraz Prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Program Kongresu: http://www.kongresig.pl/programkongresu.html
Kontakt: http://www.kongresig.pl/kontakt.html


30 maja 2011 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania graficznego, składu i druku raportu końcowego dotyczącego projektu: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce". (www.rmsg.iped.pl)

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy (druk raportu)


30 maja 2011 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania graficznego, składu i druku zaproszenia dotyczącego projektu: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce". (www.rmsg.iped.pl)

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy (druk zaproszenia)


25 maja 2011 r.

W Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym im. Alcide de Gasperi w Łodzi na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego spotkali się: przedsiębiorcy reprezentujący sektor MŚP, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i nauki oraz zainteresowani tematyką CSR.

Patronat nad Konferencją "Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim" sprawowali: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jednym z prelegentów był dr Mieczysław Bąk - Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Prezes Zarządu Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym."

Popularyzacja idei społecznej odpowiedzialności w praktyce biznesowej może istotnie przyczyniać się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, w których prowadzą działalność. W ten sposób CSR wpływa na budowę dobrobytu społecznego, zwiększanie innowacyjności i atrakcyjności regionu jako miejsca do życia, pracy i inwestowania. Zadaniem samorządów powinno być zatem promowanie społecznie odpowiedzialnych postaw, upowszechnianie dobrych praktyk czy premiowanie firm o ponadprzeciętnych osiągnięciach w tym zakresie.

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację idei długofalowego upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie, zainicjowanej podczas ubiegłorocznej III edycji Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2010.

Tematyka konferencji odnosiła się do uzasadnienia potrzeby promocji CSR w regionach i prezentacji aktualnie podejmowanych w tym zakresie inicjatyw oraz miała za zadanie wskazać i podkreślić korzyści, jakie przynosić może uwzględnienie społecznej odpowiedzialności w praktyce zarządzania. Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele przedsiębiorców z regionu oraz odbył się panel dyskusyjny, w ramach którego eksperci wspólnie zastanawiali się nad praktycznymi narzędziami wspierającymi małych i średnich przedsiębiorców w czerpaniu z doświadczeń dużych firm w tym obszarze.

Więcej informacji na www.biznes.lodzkie.pl, zakładka "Konferencje".

Łódzkie promuje społeczną odpowiedzialność biznesu - zapowiedź konferencji
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Program konferencji
Notatka prasowa po konferencji


11 maja 2011 r.

W Kościerzynie w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna przy ulicy 3 - go Maja 9 a o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie, na którym przedstawiony został raport: "Ocena swobody działalności gospodarczej w województwie pomorskim. Raport kwartalny luty - kwiecień 2011"

Spotkanie jest jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania jest Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zaproszenie

Informacja prasowa

Raport


10 maja 2011 r.

W siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku, przy ulicy Antoniukowskiej 7, o godz. 09:00 odbyło się IV Śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie podlaskim.
Ocena I kwartału 2011,

Śniadanie prasowe jest jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania jest Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

Udział w śniadaniu prasowym jest bezpłatny.

Zaproszenie na konferencję

Raport


9 maja 2011 r.

We Wrocławiu, w dniach 9-10 maja br odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?". Celem konferencji była wymiana myśli i doświadczeń związanych z kształtowaniem społecznie odpowiedzialnych zachowań organizacji.

Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" był Partnerem Konferencji.

Zapisy i szczegóły: www.odpowiedzialnosc.konferencja.org

Informacja prasowa

Program konferencji


9 maja 2011 r.

W Hotelu Marriott w Warszawie odbyło się ekskluzywne Expo HR. Na wszystkich uczestników, praktyków z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi czekało:

  • 30 bezpłatnych merytorycznych wystąpień w obszarze HR,
  • porady eksperckie i konsultacje wystawców - profesjonalistów HR,
  • specjalne oferty, liczne konkursy i cenne nagrody,
  • przez całe dwa dni kawa serwowana przez Partnera Expo - Nespresso dla wszystkich odwiedzających!

Więcej informacji na stronie >>>

Szczegóły EXPO:

Ludmiła Androsiuk
Koordynator Projektu
tel. +48 22 314 14 43
ludmila.androsiuk@nf.pl


28 kwietnia 2011 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przy ul. Opolskiej 15, o godz. 13:00 odbył się IV briefing prasowy:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie śląskim.
Ocena I kwartału 2011

Briefing prasowy był jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Udział w briefingu prasowym był bezpłatny.

Raport
Zaproszenie
Informacja prasowa
Prezentacja


21 kwietnia 2011 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, przy ul. Wyszyńskiego 11 odbyło się IV Śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?

Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie łódzkim.

Ocena I kwartału 2011,

Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.

Organizatorem spotkania byłaFundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie.

Zaproszenie

Informacja prasowa

Raport


15 kwietnia 2011 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej została Honorowym Patronem Konferencji Naukowej pt.: "Jakość administracji publicznej a jakość życia - aspekty prawne i społeczne." Konferencja odbędzie się 15 kwietnia 2011 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu przy ulicy Traugutta 61 w Radomiu. Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61a
26 - 600 Radom
tel/fax (48) 363-22-90
www.wsh.pl


11 marca 2011 r.

W Hotelu "Westin" przy ul. Jana Pawła 21 w Warszawie odbyło się Polsko-Koreańskie Forum Biznesu. Organizatorami forum była Krajowa Izba Gospodarcza oraz Koreańska Izba Handlowo-Przemysłowa. Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Zaproszenie
Zgłoszenie uczestnictwa
Program Forum
Lista uczestników z Korei

Dodatkowych informacji udziela

Monika Sasiak
Specialista / Specialist
Biuro Współpracy z Zagranicą / Foreign Relations Department
Krajowa Izba Gospodarcza / Polish Chamber of Commerce

tel./ph: +48 22 630 97 23-; fax: +48 22 630 96 60
e-mail: msasiak@kig.pl; www.kig.pl


24 lutego 2011 r.

w dniu 24 lutego 2011 r. w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie (sala 30 - parter) o godzinie 11:00 odbyła się konferencja pt.: "Dobre rządzenie poprzez wkład społeczny. Dialog obywatelski w procesie legislacyjnym i decyzjach rozwojowych." W spotkaniu udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Bardzo ważnym elementem konferencji był panel dyskusyjny z udziałem:

  • Pana Adama Szejnfelda - Posła, Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji
  • Pana Jana Kaźmierczaka, Posła, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Innowacyjności i Informatyzacji
  • Pana Marka Kubla-Grabau z Wydziału Reformy Regulacji Sekretariatu Ministra Gospodarki
  • Pana Piotra Frączka, Dyrektora Forum Organizacji Pozarządowych

Konferencja była elementem projektu pn.: "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Raport
DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY
Najlepsze praktyki prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Rekomendacje dla Polski

Informacja prasowa 24.02.2011r.

Zdjęcia z konferencji


22 lutego 2011 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku, przy ulicy Dyrekcyjnej 7, o godz. 13:00 odbył się briefing prasowy: Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce? Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie pomorskim. Ocena IV kwartału 2010.

Briefing prasowy był jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Udział w briefingu prasowym był bezpłatny.

Zaproszenie

Informacja prasowa

Raport kwartalny z woj. pomorskiego


11 lutego 2011 r.

W dniach 11-12 lutego 2011 r. w Hotelu Kotarz Spa & Wellness w Brennej (ul. Wyzwolenia 40) odbyły się bezpłatne warsztaty dla menedżerów nauki pt. "PRZEZ NAUKĘ DO BIZNESU. Budowa strategii zarządzania własnością intelektualną i rozwoju firm spin off".

Warsztaty były elementem projektu "Przez Naukę do Biznesu" realizowanego w Województwie Śląskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 8. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Organizatorami warsztatów była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Program warsztatów
Plakat
Modele Biznesowe Przedsiębiorstw Tworzonych na Bazie Szkół Wyższych


7 lutego 2011 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, przy ul. Wyszyńskiego 11, o godz. 11.00 odbyło się III Śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie łódzkim.
Ocena IV kwartału 2010,

Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie.

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. łódzkiego

Informacja prasowa


7 lutego 2011 r.

W siedzibie Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku, przy ulicy Antoniukowskiej 7, o godz. 11:00 odbyło się III Śniadanie prasowe:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w województwie podlaskim.
Ocena IV kwartału 2010,

Śniadanie prasowe było jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku.

Udział w śniadaniu prasowym był bezpłatny.

Zaproszenie

Raport kwartalny z woj. podlaskiego


31 stycznia 2011 r.

W siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przy ul. Opolskiej 15, o godz. 12:00 odbył się III briefing prasowy:

Czy władze gminne, powiatowe i regionalne sprzyjają gospodarce?
Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Województwie Śląskim.
Ocena IV kwartału 2010

Briefing prasowy był jednym z elementów projektu pn.: "Regionalny monitoring swobody działalności gospodarczej w Polsce", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem spotkania była Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Udział w briefingu prasowym był bezpłatny.

Zaproszenie

Prezentacja

Raport kwartalny z woj. śląskiego

Informacja prasowa


17 stycznia 2011 r.

Rozpoczęła się XIV edycja programu "Przedsiębiorstwo Fair Play".

Wszystkich chętnych do udziału w nowej edycji programu zapraszamy do pobrania poniższych dokumentów:

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiednim dla miejsca siedziby firmy Regionalnym Administratorem programu lub biurem programu w Warszawie.


11 stycznia 2011 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania graficznego, składu i druku zaproszenia dotyczącego projektu "DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym."

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy


10 stycznia 2011 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali, zakwaterowania, wyżywienia i serwisu kawowego dla uczestników warsztatów, które mają odbyć się w dniach 11-12 lutego 2011 r. w ramach projektu pn: "Przez Naukę do Biznesu".

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe


k1mhko