Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

14 grudnia 2000 r.

W Warszawskim hotelu Marriott odbyła sie Wielka Gala Finałowa III edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Steinhoffa oraz innych przedstawicieli administracji państwowej, parlamentarzystów i środowisk gospodarczych.

1 grudnia 2000 r.

W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się konferencja w ramach projektu nt. Budowania partnerstwa dla rozwoju MSP w woj. lubuskim.

23 listopada 2000 r.

W Brwinowie k/Warszawy odbyła sie konferencja pt. Polski biznes wobec korupcji.

31 października 2000 r.

W Warszawie odbyła sie konferencja pt. Wykorzystanie internetu w procesie rozwoju MSP w Polsce z udziałem przedsiębiorców oraz przedstawicieli administracji publicznej. W trakcie spotkania zaprezentowano raport, który opracowano na podstawie zrealizowanych badań.

12 października 2000 r.

W Warszawie odbyła sie międzynarodowa konferencja pt. Wzmocnienie organizacji przedsiębiorców w Polsce, na której zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań oraz rekomendacje dla umocnienia pozycji izb gospodarczych. W dyskusji, obok polskich przedsiębiorców oraz działaczy samorządu gospodarczego, udział wzięli przedstawiciele organizacji przedsiębiorców z państw Europy Środkowej, a także USA. Odbyła sie również konferencja prasowa. Poniżej prezentujemy informacje prasową.

14 czerwca 2000 r.

W Lebie odbył sie workshop dla dyrektorów izb gospodarczych w ramach projektu Wzmocnienie organizacji przedsiębiorców w Polsce.

30 maja 2000 r.

W Warszawie odbyła sie konferencja nt. Kultura prawna polskich przedsiębiorców. Podczas konferencji przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w zakresie przestrzegania prawa. Poniżej - informacja prasowa.

14 kwietnia 2000 r.

W Warszawie zorganizowaliśmy workshop z dostawcami usług internetowych w ramach projektu Wykorzystanie internetu w procesie rozwoju MSP w Polsce, w celu zebrania ich opinii nt. barier w rozwoju przedsiębiorczości poprzez internet.

25 lutego 2000 r.

W Warszawie zorganizowaliśmy konferencje pt. Pomoc dla kobiet wiejskich. Uczestnikom spotkania przekazano raport oraz zaprezentowano wyniki prac przeprowadzonych w ramach projektu w zakresie pobudzania przedsiębiorczości kobiet z terenów wiejskich. Wyniki zrealizowanych badań przekazano również prasie. A oto informacja prasowa:

14uald