Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Współpraca

Zapraszamy do współpracy:

  • firmy, które poszukują usług prorozwojowych i doradczych podnoszących ich konkurencyjność;
  • samorządy lokalne (urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie), które poszukują usług i wsparcia w zakresie tworzenia strategii rozwoju, budowania demokracji lokalnej, poprawy dialogu ze społecznością lokalną itp.;
  • firmy konsultingowe, izby gospodarcze i inne jednostki poszukujące partnerów do współpracy przy realizowanych projektach.

Chętnie tworzymy konsorcja, partnerstwa i inne sieci zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Współpraca z Instytucjami z zagranicy:

Ulotka IPED EN

3r32yy