Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Obszar Działalności

W ramach swojej działalności Instytut:

Obszary działalności Instytutu:

Zespół Instytutu stworzył od podstaw dwa ogólnopolskie programy związane z promocją etyki, które zyskały wielu entuzjastów w całym kraju. W 1998 roku powstał Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play", którego celem jest promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. W 2001 r. powstał siostrzany program skierowany do samorządów - "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Program „Gmina Fair Play” był realizowany do 2018 roku. Jego celem była m.in. promocja gmin stwarzających wyjątkowo dobre warunki dla inwestorów, a także wykazujących szczególną dbałość o potrzeby społeczności lokalnej. Wychodząc naprzeciw rosnącej potrzebie promocji mocnych stron gmin i miast dodatkowo w 2013 stworzyliśmy konkurs - "Przyjazna Polska", w którym przez kolejne 5 lat wyłanialiśmy i nagradzaliśmy wyjątkowe miejsca w Polsce.

Więcej informacji o programach na stronie www.fairplay.pl, www.przyjaznapolska.pl.

Instytut opracował także Standard Zarządzania Zasobami Ludzkimi ZFP-2007, IPED (standard "Zatrudnienie Fair Play") - system zarządzania kapitałem ludzkim, który ma w zamierzeniu maksymalizować zaangażowanie pracowników organizacji w tworzenie jej sukcesu. Warunki Standardu ZFP - 2007, IPED, określają wymagania w zakresie piętnastu procesów odnośnie zarządzania kapitałem ludzkim, których spełnienie jest konieczne dla jego funkcjonowania. Wymagania te sprowadzają się do opracowania, wdrożenia i ciągłego doskonalenia narzędzi zarządczych, pozwalających na lepszą kontrolę nad procesami zarządzania kapitałem ludzkim, znacząco go porządkując, a ponadto ułatwiają podejmowanie decyzji i umożliwiają mobilizację kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju organizacji. Dzięki temu organizacja może sprawnie reagować na zmiany wewnętrzne, jak i w otoczeniu zewnętrznym. Więcej informacji o Standardzie na stronie www.praca.fairplay.pl

Informacje o obecnie realizowanych przez nas projektach można znaleźć w zakładce Projekty. Zapraszamy!

7m3iq3