Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

19 grudnia 2012 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania, składu i  druku ulotki informacyjnej dot. projektu pn: "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego"

Szczegóły

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy


17 grudnia 2012 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Prywatnym" zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na usługi stworzenia systemu, narzędzi i oprogramowania Generatora Projektów B+R.

Szczegółowe informacje


7 grudnia 2012 r.

7 grudnia br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się Wielka Gala wręczenia nagród przyznanych w XV edycji programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" i XI edycji konkursu "Gmina Fair Play".

Zapraszamy do zapoznania się z Laureatami obu programów.

Więcej informacji na stronach www.fairplay.pl


5 grudnia 2012 r.

W dniu 5 grudnia 2012 roku w siedzibie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się spotkanie Partnerstwa Śremsko-Wrzesińskiego. Uczestników powitała Wiceprezydent WIPH, dr inż. Maria Ładzińska-Depko. Spotkanie prowadził Wojciech Nawrocki, ekspert Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska wybranych regionów Unii Europejskiej. Celem spotkania był wybór dwóch regionów do szczegółowego rozpoznania.

Uczestnicy przedstawili swoje stanowisko doboru regionów porównawczych oraz przedstawili uwagi dotyczące warunków wdrażania innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w regionie. W dyskusji brali udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, Urzędu Miejskiego w Śremie, Urzędu Miejskiego w Krobii oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Uczestnicy podzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie inwestycji proekologicznych. M.in. omówiono zagospodarowanie odpadów zwierzęcych, rozwój turystyki regionalnej, budowę ścieżek rowerowych.

Zasugerowano zwiększenie uwagi na współczynnik ludzki podczas tworzenia strategii, uwzględnienie potrzeb społeczeństwa w regionie oraz zapewnienie o bezpieczeństwie proponowanych innowacyjnych wdrożeń.


29 listopada 2012 r.

Żyrardów - Spotkanie Partnerstwa Powiatu Żyrardowskiego

W Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbyło się spotkanie Powiatowego Partnerstwa na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic.

Spotkania odbywają się w ramach projektu "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na Platformie Współpracy z Beneficjentami - http://www.zielonemazowsze.pl/partnerstwa.html


28 listopada 2012 r.

W dniu 28 listopada 2012 r. w Rawiczu w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się kolejne spotkanie, zorganizowane w ramach projektu "Praca Wysokiej Jakości na Zielonym Rynku Pracy". Spotkanie miało na celu przedstawienie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Zaproszonymi gośćmi byli członkowie Partnerstwa Południowej Wielkopolski, które obecnie tworzą: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu, Urząd Miejski w Miejskiej Górce, Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie, Urząd Miasta Krotoszyn.

Spotkanie moderował pan Wojciech Nawrocki, ekspert w zakresie projektów środowiskowych. Autor wielu publikacji oraz prelegent licznych wystąpień dotyczących możliwości pozyskania wsparcia, szczególnie dla sektora energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii.

Zaprezentował wybrane dwa kraje i dwa regiony Unii Europejskiej; Danię, Irlandię oraz Nadrenię-Palatynat (Niemcy) oraz Szkocję (Wielka Brytania).

Dobre praktyki przedstawionych regionów mają posłużyć wypracowaniu optymalnych rozwiązań, które zgodnie z warunkami lokalnymi przyniosą rzeczywiste korzyści Wielkopolsce.

Uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska, efektywnie stosowanymi w Europie od wielu lat. Przedyskutowano lokalne czynniki warunkujące efektywność wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Aktywny udział w dyskusji zabrał pan Adam Bandura, sekretarz Miejskiej Górki dzieląc się doświadczeniami z zakresu wdrażania tego typu inwestycji.

Swoimi uwagami podzielili się z nami również pan Zbigniew Koszarek, burmistrz Jutrosina, Kazimierz Maciaszek - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

Wybrane regiony zostaną przedstawione po podsumowaniu zebranych głosów przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu po zakończeniu cyklu spotkań partnerskich.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim", który ma na celu wypracowanie strategii na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w Wielkopolsce.


22 listopada 2012 r.

Pułtusk - Spotkanie Partnerstwa Powiatu Pułtuskiego

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku odbyło się spotkanie Powiatowego Partnerstwa na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Urzędu Gminy Zatory oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.

Spotkania odbywają się w ramach projektu "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na Platformie Współpracy z Beneficjentami - http://www.zielonemazowsze.pl/partnerstwa.html


19 listopada 2012 r.

Sochaczew - Spotkanie Partnerstwa Powiatu Sochaczewskiego

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie odbyło się spotkanie Powiatowego Partnerstwa na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Urzędu Gminy Brochów oraz Stowarzyszenia Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych e-Sochaczew.pl.

Spotkania odbywają się w ramach projektu "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na Platformie Współpracy z Beneficjentami - http://www.zielonemazowsze.pl/partnerstwa.html


16 listopada 2012 r.

Kozienice - Spotkanie Partnerstwa Powiatu Kozienickiego

W Starostwie Powiatowym w Kozienicach odbyło się spotkanie Powiatowego Partnerstwa na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach, Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Urzędu Gminy Głowaczów, Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą oraz Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.

Spotkania odbywają się w ramach projektu "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na Platformie Współpracy z Beneficjentami - http://www.zielonemazowsze.pl/partnerstwa.html


14 listopada 2012 r.

Mińsk Mazowiecki - Spotkanie Partnerstwa Powiatu Mińskiego

W Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie Powiatowego Partnerstwa na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Urzędu Gminy Mrozy oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Mrozów.

Spotkania odbywają się w ramach projektu "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na Platformie Współpracy z Beneficjentami - http://www.zielonemazowsze.pl/partnerstwa.html


13 listopada 2012 r.

Jednostki B+R nie są w wystarczającym stopniu skoncentrowane na osiąganiu praktycznych rezultatów badań naukowych, potrzebnych zarówno gospodarce jak i społeczeństwu. W związku z tym, że na etapie ich planowania nie myśli się o ich późniejszej aplikacyjności, komercjalizacja prac badawczych przysparza wielu trudności. Dlatego zespół realizujący projekt pn. "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego", zaprasza Państwa do zapoznania się z listą luk i barier występujących w procesie inicjowania, planowania i wdrażania projektów B+R w woj. łódzkim. Zachęcamy także jednocześnie do uważnego przyjrzenia się proponowanym zaleceniom realizacyjnym, w zakresie pokonania tych barier. Poniżej przedstawiamy niezwykle praktyczną i użyteczną część szerszego raportu diagnostycznego pt.: "Luki i bariery w procesie inicjowania, planowania i wdrażania projektów B+R w woj. łódzkim wraz z zaleceniami realizacyjnym w zakresie ich pokonania." Raport jest udostępniany bezpłatnie a projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji


9 listopada 2012 r.

W dniu 9 listopada 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się spotkanie Partnerstwa Chodziesko-Wągrowieckiego. Uczestników powitał pan Dariusz Stoll, reprezentujący Wydział Europejski i Rozwoju starostwa wągrowieckiego.
Spotkanie prowadził Wojciech Nawrocki, ekspert Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska wybranych regionów Unii Europejskiej. Celem spotkania był wybór dwóch regionów do szczegółowego rozpoznania.
Uczestnicy przedstawili swoje stanowisko doboru regionów porównawczych oraz przedstawili uwagi dotyczące warunków wdrażania innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w regionie. W dyskusji brali udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, Starostwa Powiatowego w Chodzieży, Urzędu Miasta Wągrowiec, Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży, Urzędu Miasta i Gminy Szamocin, przedsiębiorcy; właścicielka firmy Usługi Medyczne SOMIT, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
8 listopada 2012 r.

W dniu 8 listopada 2012 roku w siedzibie Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski odbyło się spotkanie Partnerstwa Północnej Wielkopolski. Uczestników powitała Wioletta Lesińska, dyrektor IGPW.
Spotkanie prowadził Wojciech Nawrocki, ekspert Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Zaprezentowano innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska wybranych regionów Unii Europejskiej. Celem spotkania był wybór dwóch regionów do szczegółowego rozpoznania.
W dyskusji brali udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Pile, Powiatowego Urzędu Pracy w Pile, Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile oraz dwóch Izb, Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


30 października 2012 r.

Szanowni Państwo,
w lipcu ubiegłego roku uchwalono ustawę mówiącą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Bez obaw możemy stwierdzić, że jest to rewolucja na rynku gospodarowania odpadami. W świetle tej ustawy to gminy właśnie stały się właścicielami odpadów, jednocześnie otrzymując szereg uprawnień zwiększających ich wpływ na budowany system zbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania ich. Jednak ustawa obok zwiększenia uprawnień naturalnie nałożyła także na samorządy konkretne obowiązki, ale i kary za niewywiązanie się z nich.... Jest to bez wątpienia ogromne wyzwanie dla samorządów ....

W związku z powyższym bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji pt.:

"Ile zapłacimy za śmieci w roku 2013? - nowy system gospodarki odpadami komunalnymi"

W trakcie konferencji ogłosimy także wyniki XI edycji konkursu "Gmina Fair Play".

Konferencja odbędzie się

30 października 2012 r. o godzinie 11.00

w sali 205 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej przy ulicy Trębackiej 4 w Warszawie.

W pierwszej części konferencji podsumowana zostanie tegoroczna, XI edycja konkursu "Gmina Fair Play" oraz omówione zostaną wyniki badania przyjazności inwestycyjnej gmin (uczestników konkursu "Gmina Fair Play"). W drugiej części spotkania skupimy się na zagadnieniu dotyczącym nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wiodącymi tematami będzie nie tylko tzw. nowy model gospodarowania odpadami w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r. ale także będziemy chcieli porozmawiać na temat tego, jaką władzę mają gminy nad odpadami oraz ile to wszystko w dalszej perspektywie będzie kosztowało mieszkańców. Do udziału w tej części konferencji zaproszeni zostali m.in. ekspert Krajowej Izby Gospodarczej, przedstawiciel administracji publicznej (Ministerstwo Środowiska), a także przedstawiciele prywatnych firm zajmujących się odpadami. Naturalnie nie może w trakcie konferencji zabraknąć głosu przedstawicieli samych zainteresowanych, a więc samorządów. Dlatego w trzeciej części spotkania laureaci konkursu "Gmina Fair Play" przedstawią swoje doświadczenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 25 października u Pani Malwiny Wasilewskiej, tel. 22 630 96 21, e-mail: info@fairplay.pl

Program konferencji

Informacja prasowa 30.10.2012

Lista Laureatów "Gmina Fair Play 2012"

Informacja prasowa nowa polityka odpadowa

Material prasowy


25 października 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym projektem pn. DEMOkracja, realizowanym przez stowarzyszenie Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej w woj. małopolskim.

Projekt skupia się na zwalczaniu dwóch tendencji społecznych:

  • rzuca wyzwanie stale zmniejszającej się frekwencji wyborczej wśród młodych obywateli,
  • ma zamiar podnieść świadomość obywatelską i polityczną uczestników projektu.

Uczestnikami projektu będą uczniowie III klas gimnazjów, którzy w najbliższych wyborach parlamentarnych będą mogli oddać swój pierwszy głos. Projekt zostanie przeprowadzony na terenie 9 gmin województwa małopolskiego, w których frekwencja wyborcza wśród najmłodszych obywateli była najmniejsza.

Osią projektu DEMOkracja są tzw. Interaktywne Lekcje Demokracji (ILD). ILD składa się z gry w metodologii LARP oraz warsztatów kreatywnych i dyskusji podsumowujących spotkanie. LARP to rodzaj gry , która ma na celu zasymulowanie określonych wydarzeń (tu: obrad historycznego sejmiku). Dzięki tej metodzie, możliwe staje się przekazanie ważnej wiedzy, a co więcej, potrzeby zaangażowania się w życie społeczne swojej ojczyzny w sposób efektywny, atrakcyjny i apolityczny.

Więcej informacji o projekcie: http://projektdemokracja.pl/


23 października 2012 r.

Zawiązało się Partnerstwo Powiatu Kozienickiego na rzecz wspierania miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy z udziałem Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach, Starostwa Powiatowego w Kozienicach, Urzędu Gminy Głowaczów, Urzędu Gminy w Grabowie nad Pilicą oraz Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.

Więcej informacji


19 października 2012 r.

Zawiązało się Partnerstwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rzecz wspierania miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy z udziałem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim i Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo "Przyłącz się do Nas"

Więcej informacji


17 października 2012 r.

W dniu 17 października 2012 r. w Poznaniu w siedzibie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się pierwsze z cyklu spotkań partnerstw, spotkanie Partnerstwa Aglomeracji Poznańskiej.
Partnerstwo Aglomeracji Poznańskiej obecnie tworzą: Urząd Miasta Poznania, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, Urząd Miejski w Puszczykowie. Zaproszonymi gośćmi również byli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Urzędu Miasta Swarzędz.
Spotkania moderował pan Wojciech Nawrocki, ekspert w zakresie projektów środowiskowych. Autor wielu publikacji oraz prelegent licznych wystąpień dotyczących możliwości pozyskania wsparcia, szczególnie dla sektora energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach energii.
Przedstawiciel Fundacji "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", pani Anna Szcześniak zaprezentowała 2 kraje i dwa regiony Unii Europejskiej; Danię, Irlandię oraz Nadrenię-Palatynat (Niemcy) oraz Szkocję (Wielka Brytania). Dobre praktyki przedstawionych regionów mają posłużyć wypracowaniu optymalnych rozwiązań, które zgodnie z warunkami lokalnymi przyniosą rzeczywiste korzyści Wielkopolsce,
Uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska , efektywnie stosowanymi w Europie od wielu lat. Przedyskutowano lokalne czynniki warunkujące efektywność wykorzystania alternatywnych źródeł energii.
Niezwykle ważny wkład merytoryczny w dyskusjach stanowią wskazówki pana Krzysztofa Mączkowskiego, reprezentującego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wybrane regiony zostaną przedstawione po podsumowaniu zebranych głosów przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu po zakończeniu cyklu spotkań partnerskich.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim", który ma na celu wypracowanie strategii na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w Wielkopolsce.

15 października 2012 r.

Ożarów Mazowiecki - Spotkanie Partnerstwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

W Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim odbyło się spotkanie Powiatowego Partnerstwa na rzecz wspierania zielonych miejsc pracy wysokiej jakości z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim oraz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo "Przyłącz się do Nas".

Spotkania odbywają się w ramach projektu "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim", którego głównym celem jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie mazowieckim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na Platformie Współpracy z Beneficjentami - http://www.zielonemazowsze.pl/partnerstwa.html


10 października 2012 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania i umieszczenia w Internecie strony dot. projektu pn: "Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju pracowników 50+ w województwie mazowieckim".

Szczegółowe informacje:
Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy


8 października 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Laureatami XI edycji programu "Gmina Fair Play".

Więcej


1 października 2012 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła realizację projektu pn. "ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ poprzez opracowanie, przetestowanie, upowszechnianie i wdrożenie innowacyjnego standardu "Zatrudnienie Fair Play" oraz innowacyjnych narzędzi służących zarządzaniu wiekiem i zastosowaniu mentoringu jako sposobu wydłużenia wieku aktywności zawodowej wśród pracowników 50+. Przewidywane zakończenie projektu: 31.01.2015 r.


27 września 2012 r.

W Katowicach odbył się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego partnerem została Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" KIG .

Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu były: Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw - biznes bez granic oraz innowacje dla MSP. Głównym celem spotkania było przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm przedstawiali aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.kongresmsp.eu

Zaproszenie


21 września 2012 r.

Zapraszamy do udziału w ostatniej i decydującej rundzie konkursu pn. 6 Cudów Bałtyku!

Żeby zagłosować należy wejść na stronę http://www.6-bsr-wonders.net/ i do 30 września br. oddać głos na 6 wybranych atrakcji!

Do finału, w którym bierze udział 16 "kandydatów" weszło aż 6 atrakcji z Polski - tym samym Polska znalazła się w finale z największą liczbą atrakcji! O honorowy tytuł walczą m.in. Mazury, Gdańsk - miasto pamięci i wolności, zamek w Malborku, wydmy Słowińskiego Parku Narodowego, Kanał Elbląski oraz Puszcza Białowieska.

Więcej


4 września 2012 r.

Zawiązało się Partnerstwo Powiatu Sochaczewskiego na rzecz wspierania miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy z udziałem Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Urzędu Gminy Brochów oraz Stowarzyszenia Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych e-Sochaczew.pl.

Więcej informacji


30 sierpnia 2012 r.

Zawiązało się Partnerstwo Powiatu Pułtuskiego na rzecz wspierania miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy z udziałem Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, Starostwa Powiatowego w Pułtusku, Urzędu Gminy Zatory oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.

Więcej informacji


27 sierpnia 2012 r.

Zawiązało się Partnerstwo Powiatu Żyrardowskiego na rzecz wspierania miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy z udziałem Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic.

Więcej informacji


25 sierpnia 2012 r.

Instytut zaprezentuje swoją działalność jako wystawca na Legionowskich Targach Przedsiębiorczości, które odbędą się w dniach 25-26 sierpnia. Targi przeznaczone są głównie dla przedsiębiorców z branży turystycznej i okołoturystycznej, oraz osób planujących samozatrudnienie. W Regionalnym Centrum Sportu i Aktywnej Rekreacji - Arena Legionowo zaprezentują się firmy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu legionowskiego. Odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z działaniami wspomagającymi rozwój przedsiębiorczości, wśród nich z systemem ulg i zachęt do prowadzenia własnej działalności. Targi obejmą trzy panele tematyczne: strefę ekonomiczno - gospodarczą, społeczno - kulturową i ekologiczną.

Udział w charakterze wystawcy oraz wstęp na Legionowskie Targi Przedsiębiorczości jest bezpłatny.


23 sierpnia 2012 r.

Zawiązało się Partnerstwo Powiatu Mińskiego na rzecz wspierania miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy z udziałem Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Urzędu Gminy Mrozy oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Mrozów.

Więcej informacji


21 sierpnia 2012 r.

Zapraszamy do udziału w drugiej rundzie konkursu pn. 6 Cudów Bałtyku...

Wejdź na stronę http://www.6-bsr-wonders.net/ i do 31 sierpnia br. zagłosuj na 6 wybranych atrakcji! Twój głos jest naprawdę ważny!

więcej


24 lipca 2012 r.

Poszukujemy przedstawicieli samorządu gminy (lub miasta), powiatu, Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych do współpracy...

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" poszukuje w ramach projektu: "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim" przedstawicieli samorządu gminy (lub miasta), powiatu, Powiatowego Urzędu Pracy oraz organizacji pozarządowych, które wejdą w skład partnerstw tworzonych na szczeblu powiatowym. Do partnerstw zapraszamy także przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Więcej informacji


20 lipca 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem diagnostycznym pt. "Luki i bariery w procesie inicjowania, planowania i wdrażania projektów B+R w woj. łódzkim wraz z zaleceniami realizacyjnym w zakresie ich pokonania." Raport jest jednym z elementów projektu pn. ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport jest udostępniany bezpłatnie.

Pobierz Raport


12 lipca 2012 r.

W Poznań Congress Center (ul. Głogowska 14) odbyło się drugie spotkanie poświęcone tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. wielkopolskim.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Spotkanie było ważnym elementem projektu pt. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz szczegóły:


11 lipca 2012 r.

W Folwarku Klepisko w Nieporęcie (ul. Zegrzyńska 10a) odbyło się drugie spotkanie poświęcone dyskusji nt. tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim.

Spotkanie było ważnym elementem projektu pt. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim". Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.


29 czerwca 2012 r.

W Folwarku Klepisko w Nieporęcie (ul. Zegrzyńska 10a) odbyło się pierwsze z dwóch spotkań poświęconych dyskusji nt. tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim.

Spotkanie było ważnym elementem projektu pt. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim". Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie 11 lipca br.


28 czerwca 2012 r.

Zakończyła się realizacja I etapu projektu pn. "ŁÓDZKI EXPLORER B+R. Oprogramowanie dla inicjowania, generowania i wdrażania projektów badawczo-rozwojowych jednostek naukowych i przedsiębiorstw województwa łódzkiego." Strategia wdrażania produktu innowacyjnego wraz z "Wytycznymi w zakresie funkcjonalności Generatora projektów B+R oraz sposobem jego działania" (czyli wstępną wersją produktu finalnego) zostały przekazane do oceny do IW. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


22 czerwca 2012 r.

W Poznań Congress Center (ul. Głogowska 14) odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone tworzeniu miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. wielkopolskim.

Udział w spotkaniu był bezpłatny.

Spotkanie było ważnym elementem projektu pt. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz szczegóły:


12 czerwca 2012 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu Sali oraz obsługi cateringowej dwóch spotkań, które mają się odbyć w dniach: 29.06 i 11.07 2012r. w ramach projektu pn: "PRACA WYSOKIEJ JAKOŚCI NA ZIELONYM RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM".

Szczegółowe informacje:

Zapytanie ofertowe i formularz zgłoszeniowy


10 czerwca 2012 r.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny opracowania i umieszczenia w Internecie strony dot. projektu pn: "PRACA WYSOKIEJ JAKOŚCI NA ZIELONYM RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM".

Szczegółowe informacje w zapytaniu i formularzu ofertowym


1 czerwca 2012 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła realizację projektu pn. "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim" na podstawie umowy nr. UDA-POKL.08.01.02-14-079/11. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Głównym celem projektu jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim. Przewidywane zakończenie projektu: 31.05.2014r.


25 maja 2012 r.

W dniach 24-25 maja, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się III Kongres Innowacyjnej Gospodarki. W ciągu dwóch dni odbyło się 10 paneli dyskusyjnych, w których udział wzięło ponad 100 wybitnych przedstawicieli nauki, biznesu i polityki. Kongres odwiedziło ponad 700 gości.

Więcej informacji na stronie: http://www.kongresig.pl


22 maja 2012 r.

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyło się "II forum Młodzi Innowacyjni. Forum Młodych Przedsiębiorców".

Organizatorami wydarzenia były: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem P1rywatnym"

Dodatkowe informacje: http://www.minnowacyjni.pl

Kontakt
Karolina Opielewicz
p.o. Dyrektora Biura Komunikacji i Marketingu
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. (22) 630 98 61
e-mail: kopielewicz@kig.pl


14 maja 2012 r.

6 Cudów Bałtyku

Zapraszamy do udziału w konkursie pn. 6 Cudów Bałtyku...Wejdź na stronę http://www.6-bsr-wonders.net/ i do 30 maja br. zagłosuj na 6 wybranych atrakcji! Twój głos jest naprawdę ważny!

Głosowanie trwa jeszcze tylko do 30 maja br. Po wejściu na stronę http://www.6-bsr-wonders.net/ wybieramy 6 atrakcji, na które chcemy oddać swój głos. Wśród tych 6 muszą znaleźć się 2 atrakcje z kategorii "natura" i 4 z kategorii "zabytek." Głosujemy tylko na 2 atrakcje ze swojego kraju a pozostałe typujemy spośród zagranicznych.

UWAGA: aby Państwa głos był ważny należy potwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie w link przesłany na podany przez Państwa adres mailowy.

Każdy może zagłosować tylko jeden raz!

Do konkursu pn. 6 Cudów Bałtyku (6 Baltic Sea Wonders) zgłoszonych zostało aż 65 miejsc, obiektów a także wydarzeń, w tym 12 z Polski. Wśród polskich miejsc nominowanych do tytułu Cudu Bałtyku są: Kraków, Kopalnia Soli w Wieliczce, Puszcza Białowieska, Stare Miasto w Zamościu, Zamek Krzyżacki w Malborku, Toruń, Gdańsk, Mazury, sopockie molo, ruchome wydmy i Słowiński Park Narodowy oraz Kanał Elbląski.

Polskie atrakcje konkurują m.in. z zamkami w Trokach, Schwerinie, twierdzą Narva, bazą wojskową na wyspie Kronsztad, starówkami Wilna, Rygi, Talina, historycznym centrum i zabytkami St. Petersburga, Mińskiem, murem berlińskim, czy z imprezami żeglarskimi Kieler Woche w Kiloni i Estońskim Festiwalem Piosenki.

Celem konkursu pn. 6 Cudów Bałtyku (6 Baltic Sea Wonders) jest promowanie rozwoju dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego regionu Morza Bałtyckiego. Celem konkursu jest też budowa wspólnej tożsamości regionu jako ważnego miejsca turystyki zrównoważonej oraz rozwój innowacyjnych produktów turystycznych

Konkurs 6 Cudów Bałtyku (6 Baltic Sea Wonders) jest organizowany w ramach Programu Interreg IV B, Heritage Tourism for Increased BSR Indentity, Agora 2.0, którego liderem jest Uniwersytet w Greifswaldzie, a polskim partnerem odpowiedzialnym za prowadzenie konkursu jest Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości w Gdyni. Konkurs jest bezpłatny i nominowani kandydaci nie ponoszą żadnych opłat. Konkurs jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wkład finansowy do organizacji konkursu wnoszą także partnerzy projektu Agora 2.0.


14 maja 2012 r.

Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa prowadzi badanie na temat szans i zagrożeń dotyczących mikro i małych przedsiębiorców. Ma ono zwrócić uwagę opinii publicznej, mediów, instytucji rządowych na problemy, z jakimi spotyka się polska mikroprzedsiębiorczość.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety: http://www.wiedza3g.pl/artykul/pokaz/121.html


11 maja 2012 r.

"Dzień bez Śmiecenia"

Więcej na www.dzienbezsmiecenia.pl oraz na profilu facebookowym.

Zachęcamy do "śmiecenia z głową" czyli - segregowania odpadów!


24 kwietnia 2012 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" została Partnerem Konferencji pt.: Optymalizacja płynności finansowej, czyli jak zachować i zwiększyć płynność spółki? Konferencja odbyła się 24 kwietnia br. w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie.

Więcej aktualności, szczegóły organizacyjne oraz materiały znajdą Państwo na stronie dedykowanego serwisu tematycznego: http://konferencja.fitz-roy.pl/

Zaproszenie


24 kwietnia 2012 r.

Rafał Agnieszczak, Marek Belka, Marcin Beme, Piotr Wilam, Oskar Zięta to tylko niektórzy goście II "Młodych Innowacyjnych. Forum Młodych Przedsiębiorców".

Dodatkowo w programie:

  • prezentacja najlepszych polskich startupów,
  • dyskusja on-line z Paulem Bragielem, Partnerem Zarządzającym w Funduszu i/o Ventures,
  • dyskusje panelowe: "Wartość polskiego magistra", "Zrób biznes - best practices", "Zrób biznes - success stories".

Jeśli jesteś młodym przedsiębiorcą i chciałbyś zabrać głos w dyskusji na temat szans i barier, jakie napotykasz w swojej działalności, lub masz propozycje jak zapewnić optymalne warunki rozwoju gospodarczego i jak najszybciej znieść ograniczenia hamujące rozwój przedsiębiorczości, dołącz do nas.

Spotykamy się już 22 maja 2012 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie!

Organizatorami wydarzenia są: Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"

Rejestracja: http://www.minnowacyjni.pl/rejestracja/formularz.php

KontaktKarolina Opielewicz
p.o. Dyrektora Biura Komunikacji i Marketingu
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. (22) 630 98 61
e-mail: kopielewicz@kig.pl


18 kwietnia 2012 r.

W dniu 18 kwietnia (środa) 2012r. o godz. 11.00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja pt.: "Nowe obowiązki samorządów - kto za to zapłaci?" zorganizowana przy współpracy z biurem programu "Gmina Fair Play".

Uczestnicy spotkania podjęli się próby odpowiedzi na pytania związane z pogłębiającymi się problemami finansowymi gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego. Ich zdaniem wynikają one głównie z rosnącej skali zadań własnych gmin za którymi nie podążają odpowiednie wpływy z budżetu państwa.

Podsumowanie

Informacja prasowa 18.04.2012

Informacja o XI edycji programu "Gmina Fair Play"


1 kwietnia 2012 r.

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęły realizację projektu pt: "Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim" na podstawie umowy nr. POKL.08.01.02-30-039/11-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Przewidywane zakończenie projektu: 31.03.2014

Informacja prasowa


26 marca 2012 r.

W siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej w Łodzi, ul Tuwima 30 odbyło się spotkanie poświęcone dopasowaniu ofert współpracy technologicznej instytucji badawczych do potrzeb przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje

Podsumowanie spotkania


14 marca 2012 r.

W dniu 14 marca 2012 r. w godz. 11.00-13.00 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się konferencja pt.: "Wizerunek przedsiębiorców w mediach w dobie kryzysu - jak media kształtują i jak mogą przełamywać stereotypy na temat biznesu". Organizatorami konferencji było biuro programu "Przedsiębiorstwo Fair Play" oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Spotkanie, w którym udział wzięli przedsiębiorcy i przedstawiciele mediów, objęło swoją tematyką przede wszystkim problem zawężania obrazu przedsiębiorcy w mediach do dwóch kategorii: "cwaniaka" i "uciemiężonego" ograniczeniami administracyjnymi i prawnymi. Zdaniem przedsiębiorców ten sposób definiowania ich roli społecznej i ekonomicznej po pierwsze nie daje pełnego obrazu podmiotów zatrudniających blisko 70% wszystkich pracujących Polaków, po drugie buduje negatywną ocenę wśród Polaków.

Program

Informacja prasowa, 14.03.2012

Prezentacja - Wizerunek MSP w mediach

Sprawozdanie

Zdjęcia z konferenji


13 marca 2012 r.

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym współpracował przy IV Forum Gospodarczym TIME. Forum odbyło się w dniach 13-15 marca 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Warszawianka w Jachrance k. Warszawy. Główną tematyką Forum była: Prosument - Energetyka obywatelska - Innowacyjna gospodarka.

Więcej informacji na stronie: http://www.fgtime.org.pl

Zaproszenie


16 stycznia 2012 r.

Rozpoczęła się XV edycja programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w tegorocznej edycji zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2012. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiednim dla miejsca siedziby firmy Regionalnym Administratorem programu lub biurem programu w Warszawie.

Folder informacyjny, Regulamin "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2012

Deklaracja przystąpienia do programu


1w2wh9