Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

18 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR)

W siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 18 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR). Na spotkaniu dokonano podsumowania prac prowadzonych przez Grupy robocze oraz zaplanowano kierunki działań na nadchodzący 2020 rok.


11 grudnia 2019 r.

Za nami ostatnie w 2019 roku szkolenie Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

W Hotelu Constancja w Częstochowie przedstawiciele sektora NGO przez 3 dni poszerzali wiedzę, dzięki której umocnią pozycję swoich organizacji i zwiększą udział w konsultacjach publicznych na poziomie centralnym.

Już wkrótce dostępne będą kolejne terminy i lokalizacje naszych bezpłatnych szkoleń.

Więcej informacji o projekcie

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


9 grudnia 2019 r.

W Częstochowie, w Hotelu i Restauracji Constancja przy ul. M. E. Rydza-Śmigłego 28 odbyło się kolejne z serii 3-dniowowych bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych.

Uczestnicy mieli okazję uzupełnić swoją wiedzę z 6 zakresów tematycznych: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej oraz pisania stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Szkolenia realizowana są ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Dodatkowe informacje: tel. 22 630 98 02


6 grudnia 2019 r.

Spotkanie inaugurujące projekt ESEN!

W dniach 5-6.12. br. odbyło się pierwsze spotkanie partnerstwa w ramach projektu European Social Economy Network (ESEN). W grupie 6 partnerów z Polski, Grecji, Cypru, Włoch oraz Wielkiej Brytanii pracować będziemy między innymi nad budowaniem krajowych i lokalnych sieci przedsiębiorstw społecznych i zwiększaniem świadomości na temat przedsiębiorczości społecznej, będącej sposobem tworzenia nowych miejsc pracy o pozytywnym wpływie społecznym i stawiania czoła ubóstwu.

Pierwszą aktywnością w ramach projektu będzie przygotowanie międzynarodowego raportu, zwierającego historie sukcesu funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych i rekomendacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+.


25 listopada 2019 r.

W Otrębusach (Centrum Konferencyjne Mazowsze, ul. Świerkowa 2) odbyło się kolejne bezpłatne, 3-dniowe szkolenie przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych.

Szkolenie obejmowało 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomię z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomię przedsiębiorstwa, analizę finansową oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

W czasie szkolenia zaprezentowaliśmy aktualne przepisy z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych. Przekazaliśmy nasze doświadczenia oraz planowane zmiany legislacyjne. Celem szkolenia jest ułatwienie włączania się przedstawicieli NGO i Izb Gospodarczych w proces konsultacji publicznych.

Szkolenie realizowane w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Dodatkowe informacje: tel. 22 630 98 02


22 listopada 2019 r.

W warszawskim Centrum EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 odbyła się Wielka Gala XXII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” na której wręczono nagrody laureatom programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2019!

Po raz pierwszy w historii całego programu, w tym roku zostały wręczone wyróżnienia za innowacyjność!


8 listopada 2019 r.

W dniach 07-08.11. br. uczestniczyliśmy w 5️ spotkaniu partnerstwa w ramach międzynarodowego projektu Ask4JobProject.

W tureckim mieście Turgutlu w grupie 11 partnerów omówiono postępy poczynione w ramach projektu oraz zaplanowano przyszłe działania. Już wkrótce sfinalizowane zostaną prace nad specjalną, e-learningową platformą, która przyczyni się do poprawy umiejętności cyfrowych osób o niskich kwalifikacjach oraz długotrwale bezrobotnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+.


6 listopada 2019 r.

W ramach międzynarodowego projektu Baltic Heritage Routes na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie w dn. 05-06.11.2019 r. odbyło się seminarium dla przedsiębiorstw branży turystycznej pt. Projektowanie produktów turystycznych opartych o trasy i podróże marzeń. Wspólnie z liderem projektu oraz partnerami zaprezentowaliśmy uczestnikom ogromny potencjał stworzonych, transgranicznych szlaków oraz zaproponowaliśmy bezpłatne wykorzystanie naszych koncepcji do wprowadzenia w życie całkiem nowych propozycji dla klientów.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


1 listopada 2019 r.

Instytut rozpoczął realizację nowego projektu.

Wraz z początkiem listopada Instytut wspólnie z 6 partnerami z Polski, Grecji, Cypru, Włoch oraz Wielkiej Brytanii wystartował z realizacją projektu European Social Economy Network (Europejska Sieć Ekonomii Społecznej), którego celem jest wsparcie szybko rozwijającego się ruchu przedsiębiorstw społecznych w UE, zapewniając im zasoby potrzebne do odniesienia sukcesu, jednocześnie rozwijając ideę przedsiębiorczości społecznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+.


21 października 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do Konina (Hotel KONIN, przy Al. 1 Maja 13) na bezpłatne, 3-dniowe szkolenie przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych.

Na naszych szkoleniach wszyscy uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę aż z 6 zakresów tematycznych: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej oraz pisania stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

W czasie szkolenia zaprezentujemy aktualne przepisy z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych. Przekażemy nasze doświadczenia oraz planowane zmiany legislacyjne. Szkolenie ułatwi włączanie się przedstawicieli NGO i Izb Gospodarczych w proces konsultacji publicznych.

Szkolenie realizowane w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Dodatkowe informacje: tel. 22 630 98 02


25 września 2019 r.

Jako partner projektu Baltic Heritage Routes w dniach 24-25.09. br. uczestniczyliśmy w konferencji pt. Annual Event 2019 – the South Baltic Programme w Ostródzie. Podczas dwóch intensywnych dni warsztatów mieliśmy okazję nawiązać nowe kontakty, podzielić się doświadczeniami z realizacji naszego projektu oraz zapoznać się pozostałymi projektami realizowanymi w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Więcej o projekcie na www.southbaltic-tourist.eu

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


18 września 2019 r.

W Kielcach w Hotelu Dal Kielce centrum, przy Piotrowskiej 12 odbyło się kolejne bezpłatne, 3-dniowe szkolenie przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych.

Na naszych szkoleniach prezentujemy naszym uczestnikom aktualne przepisy z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych. Przekazujemy nasze doświadczenia oraz planowane zmiany legislacyjne, szkolimy i zachęcamy do włączania się przedstawicieli NGO i Izb Gospodarczych w proces konsultacji publicznych.

Każde szkolenie ma za zadanie uzupełnianie wiedzy uczestników z 6 zakresów tematycznych: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej oraz pisania stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


29 sierpnia 2019 r.

Spotkania z przedsiębiorcami i organizacjami z branży turystycznej na Pomorzu Zachodnim!

W dniach 26-29.08.2019 ramach projektu Baltic Heritage Routes odbyliśmy podróż po województwie zachodniopomorskim, mającą na celu nawiązanie współpracy z lokalnymi organizacjami i firmami z branży turystycznej oraz zachęcenie ich do udziału w planowanym wkrótce szkoleniu i doradztwie. Spotkaliśmy się między innymi z przedstawicielami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Uzdrowiskiem Kołobrzeg SA, Szczecinecką Lokalną Organizacją Turystyczną, Wolińskim Parkiem Narodowym oraz PTTK Międzyzdroje. Jednocześnie mieliśmy przyjemność porozmawiać o postępach projektu z naszymi partnerami: Północną Izbą Gospodarczą i Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Więcej o projekcie na BalticDreams.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


25 lipca 2019 r.

Promujemy projekt Baltic Heritage Routes w województwie pomorskim.

W ramach międzynarodowego projektu Baltic Heritage Routes uczestniczyliśmy w 4-dniowym wyjeździe (22-25.07.2019) na Pomorze, podczas którego odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami organizacji i firm z branży turystycznej. Wszystkim zainteresowanym przedstawialiśmy projekt i zachęcaliśmy do udziału w szkoleniu i doradztwie, mającym na celu pomoc w stworzeniu nowego, transgranicznego produktu turystycznego. Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem i chęcią nawiązania współpracy ze strony przedstawicieli branży turystycznej.

Więcej o projekcie na BalticDreams.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


15 lipca 2019 r.

Ważny komunikat

Uprzejmie informujemy, że ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, uchwalona w ramach Konstytucji Biznesu w marcu 2018 r., przyznaje Rzecznikowi prawo do występowania w sprawach przedsiębiorców przed sądami administracyjnymi, ale nie przed sądami powszechnymi. W związku z tym przedsiębiorcy w aktualnym stanie prawnym są pozbawieni możliwości interwencji Rzecznika na poziomie sądów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Rzecznik wystąpił do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o zmianę przepisów poprzez rozszerzenie kompetencji Rzecznika w tym zakresie. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD 494), zawierającym zaproponowane przez Rzecznika zmiany, ale napotykają na trudności. Wobec tego potrzebne jest wsparcie tych zmian ze strony społecznej. Ponieważ jest to sprawa niezwykle ważna z punktu widzenia możliwości skutecznego podejmowania działań na rzecz ochrony praw przedsiębiorców, prosimy o wyrażenie poparcia dla tych zmian poprzez przesłanie załączonego pisma na adresy:

bprm@kprm.gov.pl, kontakt@kprm.gov.pl, sprm@kprm.gov.pl, dkpl@kprm.gov.pl, premier@kprm.gov.pl, mateusz.morawiecki@kprm.gov.pl, jacek.sasin@kprm.gov.pl, sjs@kprm.gov.pl

(oraz do wiadomości na adres: rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl).

Dokument do pobrania


3 lipca 2019 r.

Przedsiębiorco, „pstryknij!” …i Twój pomysł będzie zrealizowany

Wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszamy do odwiedzania serwisu pstryk wspierającego współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Serwis umożliwia przedsiębiorcom zgłoszenie zapotrzebowania na rozwiązanie nurtującego zagadnienia technologicznego lub naukowo-badawczego i szybką pomoc.

Wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na lepsze wykorzystanie potencjału serwisu prosimy o wsparcie i  udział w badaniu!

Weź udział w badaniu


5 czerwca 2019 r.

W Szczecinie, w Panorama Hotel Ltd. Sp. z o.o. przy ul. Radosnej 60 odbyło się kolejne 3-dniowe szkolenie przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych.

Uwaga! Kolejne szkolenia już po wakacjach. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 22 630 98 01.

Na naszych szkoleniach konsekwentnie prezentujemy naszym uczestnikom aktualne przepisy z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych. Przekazując nasze doświadczenia oraz planowane zmiany legislacyjne, szkolimy i zachęcamy do włączania się przedstawicieli NGO i Izb Gospodarczych w proces konsultacji publicznych.

Każde szkolenie ma za zadanie uzupełnianie wiedzy uczestników z 6 zakresów tematycznych: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej oraz pisania stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


27 maja 2019 r.

W HOTELU DE SILVA WILANÓW w Warszawie przy ul. J. Kubickiego 3 odbyło się kolejne 3-dniowe szkolenie przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Zapraszamy! Już wkrótce kolejne terminy spotkań!

Więcej o szkoleniach


22 maja 2019 r.

Wzięliśmy udział w największym w Polsce festiwalu dotyczącym wykorzystania nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. Sektor 3.0 to wydarzenie skierowane do przedstawicieli organizacji non profit, biznesu, administracji publicznej, nauki oraz mediów. Dzięki niemu zaczerpnęliśmy inspiracji do codziennego wykorzystywania w naszej działalności kreatywności i niestandardowych rozwiązań.

Więcej informacji o festiwalu 3.0


21 maja 2019 r.

W dniach 20 – 21 maja w szwedzkim Mörrum odbyło się 3 spotkanie partnerstwa w ramach międzynarodowego projektu Baltic Heritage Routes.

Razem z partnerami omówiliśmy dotychczas podjęte działania a także dokonaliśmy podziału kolejnych zadań w kontekście organizacji wypraw testujących Bałtyckie Trasy Przyrodnicze i Kulturowe oraz Podróże Marzeń Południowego Bałtyku.

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o projekcie


15 maja 2019 r.

W Toruniu, w Hotelu HEBAN, (Małe Garbary 7, 87-100 Toruń) odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych.

Wszystkich, którzy jeszcze nie skorzystali z zapisu na nasze szkolenia serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi tutaj

Szkolenia realizowane jest w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Relacja video


14 maja 2019 r.

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" poszukuje wykonawcy usługi polegającej na przetłumaczeniu z jęz. angielskiego na jęz. polski opisów trzech tras turystycznych: 1) WINDSURFING EXPLORATION (ok. 60.000 znaków ze spacjami); 2) WILDLIFE NATURE TRAILS (ok. 44.000 znaków ze spacjami); 3) WORLD OF FISHERMEN (ok. 30.000 znaków ze spacjami) oraz redakcji i korekcie przetłumaczonych tekstów w ramach projektu „Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area” nr: STHB.02.01.00-22-0080/16-00, który jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opisy tras składają się z opisów atrakcji turystycznych, przedstawienia ich lokalizacji, itp. i są do wglądu w biurze projektu (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, pok. 109 lub pok. 324) w dni robocze w godz. od. 8.00 do 16.00. Pytania można kierować do Anny Szcześniak, tel. 22 6309801, e-mail: aszczesniak@kig.pl.

Termin wykonania usługi: do 28.06.2019 r.

Oferty prosimy przesyłać do 24 maja 2019 na adres: aszczesniak@kig.pl.


7 maja 2019 r.

Przedstawiciele partnerów projektu Baltic Heritage Routes 7 maja br. w Sopocie uczestniczyli w szkoleniu fotograficznym. Nowe umiejętności będą niezbędne podczas testowania Bałtyckich Tras Przyrodniczych i Kulturowych oraz Podróży Marzeń Południowego Bałtyku. Już wkrótce więcej informacji!

Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje o projekcie


29 kwietnia 2019 r.

Oto drugi newsletter projektu ASK4JOB realizowanego w ramach programu Erasmus +. Prezentujemy wyniki naszych prac nad pierwszym zaplanowanym rezultatem projektu oraz relacjonujemy międzynarodowe spotkania konsorcjum w Łodzi i Walencji (Hiszpania).

Pobierz Ask4Job newsletter 2


10 kwietnia 2019 r.

W dniach 8-10.04.2019 w Hotelu i Restauracji Calisia w Kaliszu, w ramach już 15 szkolenia z cyklu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze dokształcaliśmy pracowników i wolontariuszy trzeciego sektora z zakresu 6 obszarów tematycznych niezbędnych w codziennej pracy organizacji oraz uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w trakcie szkolenia.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji o projekcie


5 kwietnia 2019 r.

W dniach 4-5 kwietnia w Walencji odbyło się 4 spotkanie partnerstwa w ramach międzynarodowego projektu Ask4Job. Wspólnie z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Polski, Szwecji, Litwy, Bułgarii oraz Belgii pracujemy nad stworzeniem zestawu narzędzi do oceny ścieżki edukacyjnej i wartości kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Erasmus+.


25 marca 2019 r.

W Radomiu, w Hotelu ISKRA przy ul. Planty4 odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych.

Kolejni uczestnicy naszych szkoleń z pomocą ekspertów uzupełnili swoją wiedzę i już są gotowi, aby z ramienia swych organizacji brać czynny udział w konsultacjach publicznych.

Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu i gratulujemy zdobycia nowych kompetencji.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


25 marca 2019 r.

Z radością informujemy, że Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym został członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma ona za zadanie opracowywać i opiniować projekty ustaw dotyczących sektora MŚP, a także monitorować sytuację polskich przedsiębiorców i wspierać Rzecznika w działaniach na rzecz obrony ich praw.

W skład rady wchodzi już ponad 100 organizacji. Są to organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Wspólnie możemy skuteczniej wspierać małe i średnie firmy!

Więcej informacji o Radzie znajdą Państwo tutaj.


27 lutego 2019 r.

W HOTELU PETROPOL w Płocku, przy Al. Stanisława Jachowicza 49 odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie przeznaczone dla pracowników NGO oraz Izb Gospodarczych. To były 3 wyjątkowe dni spotkań w których prezentowaliśmy przepisy z punktu widzenia prowadzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych i izb gospodarczych.

Podczas prowadzenia szkoleń przekazujemy nasze doświadczenia oraz planowane zmiany legislacyjne, które pozwolą włączyć Państwa organizacje w proces konsultacji publicznych serdecznie zapraszamy do udziału. Sprawdź harmonogram i szczegóły nt. szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do uzupełniania wiedzy z 6 zakresów tematycznych: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej oraz pisania stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Wyślij zgłoszenie na kolejne szkolenie

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


15 stycznia 2019 r.

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu nr POWR.02.16.00-00-0048/16 „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze".


4 stycznia 2019 r.

Początek nowego roku to zazwyczaj czas refleksji. Tworzymy plany na kolejny rok, czasami robimy noworoczne postanowienia, a także dokonujemy podsumowań za miniony rok. Dla Zespołu naszego Instytutu rok 2018 upłynął pod znakiem aż 6 realizowanych projektów, w tym 3 międzynarodowych! Niektóre z nich zostały już z sukcesem zakończone. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem 2018 roku i realizowanymi przez nas projektami.


py5d1l