Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla NGO i Izb Gospodarczych!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla NGO i Izb Gospodarczych!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym na bezpłatne szkolenia przygotowujące do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, którego celem jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, do wyboru jest kilkanaście terminów w największych polskich miastach. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i nocleg.

Dostępne terminy:

  • 25-27.02.2019, Płock /odbyło się/
  • 25-27.03.2019, Radom /odbyło się/
  • 8-10.04.2019, Kalisz /odbyło się/
  • 13-15.05.2019, Toruń /odbyło się/
  • 27-29.05.2019, Warszawa /odbyło się/
  • 3-5.06.2019, Szczecin /odbyło się/
  • 16-18.09.2019, Kielce /odbyło się/
  • 21-23.10.2019, Konin /odbyło się/
  • 25-27.11.2019, Otrębusy /odbyło się/
  • 9-11.12.2019, Częstochowa /odbyło się/

Kolejne spotkania już wkrótce! Chcesz przyjść na nasze bezpłatne szkolenie?

Po etapie rekrutacji uczestnicy otrzymają szczegółowy program szkoleniowy, co do którego będą mogli zgłosić ewentualne prośby o uzupełnienia zawartości poszczególnych modułów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ulotka informacyjna


Zobacz jak szkolimy

 


 

Zadaj pytanie

wxpkf0