Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla NGO i Izb Gospodarczych!

To już III edycja naszych szkoleń dla NGO i Izb Gospodarczych!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla NGO i Izb Gospodarczych!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym na bezpłatne szkolenia przygotowujące do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, którego celem jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, do wyboru jest kilkanaście terminów w największych polskich miastach. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i nocleg.

Dostępne terminy:

  • 17-19.02.2020 – Lublin > odbyło się
  • 28.02-01.03.2020 – Zegrze > odbyło się
  • 16-18.03.2020 – Kazimierz Dolny > odwołane
  • 23-25.03.2020 – Warszawa > odwołane

Uwaga! Z powodu obecnej sytuacji w kraju nasze szkolenia zostały tymczasowo zawieszone. Wkrótce ustalimy i poinformujemy Państwa o nowych terminach szkoleń.

Wszystkich chętnych do udziału prosimy o wysłanie maila z danym kontaktowymi na adres instytut@kig.pl. Pozwoli to nam poinformować Państwa o wszelkich ustaleniach.

Po etapie rekrutacji uczestnicy otrzymają szczegółowy program szkoleniowy, co do którego będą mogli zgłosić ewentualne prośby o uzupełnienia zawartości poszczególnych modułów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ulotka informacyjna


Zobacz jak szkolimy

 


 

Zadaj pytanie

bjkwuc