Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Baltic Heritage Routes

Projekt: Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area (Bałtyckie Trasy Przyrodnicze i Kulturowe. Rozwój Infrastruktury dla Turystyki Zrównoważonej w Regionie Południowego Bałtyku).

Poznaj 8 nowych tras turystycznych i weź udział w konkursie

Pobierz zaproszenie do współpracy (Wersja EN)

Pomóż ulepszyć ofertę turystyczną regionu południowego Bałtyku

Weź udział w badaniu ankietowym

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie oraz wdrożenie Bałtyckich Tras Przyrodniczych i Kulturowych (transgranicznych tras turystycznych), a także Podróży Marzeń Południowego Bałtyku. W tworzenie produktów turystycznych zaangażowane zostaną społeczności turystyczne. Podejmowane przedsięwzięcia będą szeroko relacjonowane w mediach oraz Internecie w formie materiałów video, reportaży oraz zdjęć. W ramach projektu zorganizowany zostanie m.in. konkurs fotograficzny na najpiękniejsze zdjęcia z Regionu Południowego Bałtyku. Planowane jest również stworzenie innowacyjnych modeli biznesowych turystyki zrównoważonej.

Projekt przewiduje następujące strategie i działania, które będą realizowane w ciągu trzech lat:

  • Zaprojektowanie Bałtyckich Tras Przyrodniczych i Kulturowych oraz Podróży Marzeń Południowego Bałtyku. Działanie to będzie obejmowało przeprowadzenie sondażu nt. postrzegania przez turystów regionu Południowego Bałtyku, zbudowanie bazy danych dotyczącej atrakcji i usług turystycznych na terenie Południowego Bałtyku, przeprowadzenie konsultacji Tras i Podróży z przedstawicielami branży turystycznej i turystami oraz stworzenie aplikacji mobilnej wspierającej przygotowanie wyjazdu turystycznego na Bałtyckie Trasy.

  • Testowanie Tras i Podróży poprzez Wyprawy Eksploracyjne. W ramach projektu zorganizowane zostaną wyprawy eksploracyjne, poprzedzone rekrutacją uczestników. Uczestnicy oraz organizatorzy będą prowadzili relacje na żywo z wypraw przy użyciu social media. Opublikowane zostaną także reportaże dokumentujące wyprawy.

  • Inkubator Zrównoważonej Turystki – wdrożenie tras i podróży marzeń do oferty turystycznej. Projekt przewiduje zaprojektowanie oraz przeprowadzenie szkoleń podwyższających umiejętności sprzedaży oferty turystyki zrównoważonej dla branży turystycznej. Świadczone będą również usługi doradcze dla biznesu i pomoc w zakresie przygotowania opłacalnych ofert biznesowych i turystycznych. Wypracowane rozwiązania biznesowe będą testowane za pomocą eksperymentów na grupie potencjalnych klientów.

  • Zbudowanie sieci współpracy oraz narzędzi (w tym narzędzi IT i marketingowych) do dalszego funkcjonowania Tras. W ramach projektu stworzone zostaną: sieć biznesowa BALTICPRIDE, elektroniczne narzędzia menadżerskie dla sieci oraz terminale informacyjne. Na wybranych trasach planowane jest oznaczenie obiektów turystycznych (znaki, tablice, kody QR).

Projekt realizowany jest w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 11 partnerów z Polski, Szwecji, Niemiec oraz Litwy. W partnerstwo zaangażowanych jest również 10 organizacji stowarzyszonych – wśród nich są m.in. Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Liderem projektu jest Uniwersytet Gdański.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr projektu: STHB.02.01.00-22-0080/16-00

Czas realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.04.2021

Strona projektu: https://southbaltic-tourist.eu/

0uhpnn