Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Budowa wsparcia dla wartości demokratycznych i rynkowych w Polsce

Budowa wsparcia dla wartości demokratycznych i rynkowych w Polsce

Czas realizacji projektu: 01.09.2016 - 28.02.2017

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy i dialogu publicznego w Polsce, Bułgarii, Słowacji i na Węgrzech w obszarze wsparcia dla demokracji oraz gospodarki rynkowej.

W ramach projektu zostanie opracowany raport w oparciu o badania desk research oraz wypowiedzi uzyskane od przedstawicieli różnych środowisk (biznesu, działaczy społecznych, młodych liderów, w tym studentów, mediów) podczas spotkań bezpośrednich. Planujemy przeprowadzenie:

  • 2 spotkań „przy okrągłym stole” z udziałem liderów społeczeństwa obywatelskiego, mediów i sektora prywatnego. Na pierwszym spotkaniu przedstawimy cele projektu i planowane działania, natomiast na drugim spotkaniu szczegółowo omówimy zawartość wstępnej wersji powstającego raportu. Uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje spostrzeżenia oraz uwagi.
  • 3 spotkań fokusowych z udziałem osób młodych, w tym studentów. Spotkania mają na celu zbadanie jak młodzi ludzie postrzegają rozwój swojego kraju, czy śledzą wydarzenia związane z polityką i gospodarką oraz co mogłoby spowodować większe zaangażowanie w działalność obywatelską.

W efekcie przedstawionych prac powstanie raport, w którym postaramy się odpowiedzieć na kluczowe pytania:

  • W jakim kierunku zmierza demokracja w Polsce oraz co nią steruje?
  • Jakie jest nastawienie polskiego społeczeństwa do demokracji?
  • Jak demokracja wpływa na gospodarkę oraz przeciętnego obywatela?

W raporcie znajdą się nie tylko zalecenia dotyczące polityki, ale również określone zostaną możliwe do zrealizowania działania CIPE, polskich obywateli oraz społeczności biznesowych ukierunkowane na wsparcie demokracji oraz gospodarki rynkowej.

Raport zostanie opublikowany w lutym 2017 roku na stronie Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.

Projekt jest realizowany przy wsparciu The Center for International Private Enterprise, Washington D.C.

Dodatkowe informacje o CIPE: http://www.cipe.org/

p78w9x