POLECAMY! Nowy newsletter projektu EwasteR, a w nim:

  • Refleksje ekspertów nt. recyklingu i realizacji projektu
  • Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców w toku
  • Wrażenia uczestników krajowych szkoleń pilotażowych
  • Współpraca międzynarodowa z EWIK
  • Ostatnie spotkanie partnerskie
  • Następne kroki

NEWSLETTER EWASTER styczeń/2018

Broszura: Trzy lata projektu EwasteR

NEWSLETTER EWASTER 10/2017

Broszura projektu EWASTER

Zaproszenie do udziału w programie Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

PILOTAŻOWE SZKOLENIA ZAWODOWE
„SPECJALISTA ds. RECYKLINGU i PONOWNEGO UŻYCIA E-ODPADÓW”

EwasteR: pilotażowe szkolenia „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”

Informacja prasowa: 8 grudnia 2015 r.

Broszura projektu EwasteR

Newsletter projektu EwasteR

EwasteR (Designing and Testing new management skills for the development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-use System in Europe)

Ogólnym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego interdyscyplinarnego programu nauczania w zakresie zarządzania gospodarką e-odpadami, recyklingiem i zarządzania cyklem ponownego wykorzystania odpadów poprzez tworzenie powiązań pomiędzy fazą produkcji i fazą zarządzania odpadami. Celem projektu jest także zwiększenie poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości, jak również jakości i potencjału zatrudnienia w branży.

Projekt przewiduje następujące strategie i działania, które będą realizowane w ciągu trzech lat:

  • Określenie aktualnych europejskich ram kwalifikacji w dziedzinie e-odpadów, recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów.
  • Opracowanie nowych kwalifikacji zawodowych przy użyciu kryteriów UE dla branży e-odpadów, recyklingu i ponownego wykorzystania tzw. specjalistów zarządzania.
  • Utworzenie nowego obszaru internetowego do dzielenia się informacjami, dobrymi praktykami, badaniami, narzędziami i wiedzą w całym sektorze.
  • Utworzenie nowego obszaru biznesowego zarządzania e-odpadami, recyklingiem i ponownego wykorzystania odpadów w Europie.

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, w grupie 13 partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Polski i Cypru w ramach Programu Erasmus+, rozpoczął się 1.12.2014 r., zakończenie jest planowane do 31.01.2018 r.

Strona projektu: www.ewaster.eu

Ostatnio

Dobiegło końca pilotażowe szkolenie „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”

uesjcs