LivOrg jest międzynarodowym projektem z udziałem instytucji i organizacji z Włoch, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Grecji i Polski.

Cele projektu:

  1. Zwiększenie świadomości w obszarze ekologicznego rolnictwa w celu zwiększenia jego konkurencyjności, usprawnienia systemu produkcji i spełnienia oczekiwań całego sektora w Unii Europejskiej.
  2. Rozszerzenie działalności sektora i umiejętności budowania sojuszy dla efektywnej współpracy.
  3. Opracowanie i wdrożenie specjalistycznych programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem ram EQF i ECVET pozwalających na transfer umiejętności rolników ekologicznych pomiędzy państwami UE.
  4. Poprawa jakości systemów kształcenia poprzez rozwój innowacyjnych treści, metod i procedur w ramach systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynkowe.
  5. Wspieranie rozwoju ducha przedsiębiorczości w ramach dwóch ścieżek rozwoju:
    • Innowacyjne rodzinne przedsiębiorstwa rolnictwa ekologicznego;
    • od tradycyjnego rolnictwa do rolnictwa ekologicznego.

Projekt został skierowany do rolników zarówno tych, którzy prowadzą działalność ekologiczną, jak tych z działalnością tradycyjną, studentów, bezrobotnych, szkół średnich i wyższych, instytutów zajmujących się certyfikacją żywności ekologicznej, organizacji rolniczych, izb gospodarczych rolniczych, związków producentów rolnych i rolników oraz instytucji publicznych wszystkich szczebli, organizacji pozarządowych i konsumentów.

Projekt zrealizowano w ramach Programu Lifelong Learning.

Czas trwania projektu: od 1.12.2013 r. do 31 stycznia 30.01.2016 r.

Strona projektu LivOrg: www.livorg.eu

Pobierz

 


Ostatnio

Odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu z panem Wojciechem Gregorczykiem - Dyrektorem Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie (KCER) oraz panem Markiem Rudzińskim nauczycielem konsultantem KCER w sprawie projektu LivOrg. W wyniku spotkania podpisano porozumienie o współpracy – KCER będzie zachęcał nauczycieli, kadrę szkół rolniczych, a także innych zainteresowanych do włączania do programów nauczania w zawodach rolniczych programu szkolenia „Zarządzanie ekologiczną farmą hodowlaną”, który został opracowany i przetestowany w ramach projektu LivOrg.

l1okrk