Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Efektywne NGO 2

Organizacje pozarządowe ze względu na posiadanie unikalnej wiedzy i doświadczenia oraz konieczność reprezentowania swoich podopiecznych i środowisk lokalnych powinny aktywnie uczestniczyć w procesie stanowienia prawa i brać udział w konsultacjach publicznych. Jest to szczególnie ważne w kontekście tworzenia przejrzystych przepisów prawa na poziomie centralnym. Jednak rzeczywistość NGO to często ciągła walka o przetrwanie, a więc poszukiwanie funduszy na działanie, problemy z organizacją wewnętrzną i bieżące zarządzanie, co zazwyczaj uniemożliwia planowanie działań długofalowych, a tym samym też efektywny udział w konsultacjach publicznych. Dlatego, ważne jest, aby przedstawicielom trzeciego sektora dostarczyć wiedzę również i z tych zakresów. Wiedzę, która wesprze ich w obszarach organizacyjnych i pozwoli zaplanować efektywne działania w obszarze konsultacji publicznych.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności eksperckich niezbędnych do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych, poprzez ich przeszkolenie i dostarczenie doradztwa indywidualnego. Dzięki złożonej weryfikacji nabycia kompetencji i wiedzy oraz formule prowadzenia szkoleń uzupełnionej o ćwiczenia warsztatowe, projekt będzie prowadził do trwałego wzmocnienia NGO. Realizacja projektu przyczyni się bowiem do wzrostu potencjału kadrowego pracowników zaangażowanych w proces stanowienia prawa. Dzięki temu możliwe będzie szersze włączenie NGO do procesów legislacyjnych na poziomie centralnym, a co za tym idzie osiągnięcie lepszej jakości legislacji i uchwalanie efektywniejszego oraz dostosowanego do potrzeb obywateli prawa.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym lub chcących w nich uczestniczyć.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 18 cyklów szkoleń (każdy cykl - 2 dni po 8 godzin) w miastach całej Polski. Każde szkolenie będzie obejmowało 4 zakresy tematyczne: proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych, planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa, strategiczne planowanie działań i pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa.

Dostępne terminy w 2022 roku:

 • 24-25 stycznia 2022 /odbyło się/
 • 28.02-1.03 2022 /odbyło się/
 • 28-29 marca 2022 /odbyło się/
 • 25-26.04.2022 /odbyło się/
 • 30-31.05.2022 /odbyło się/

Dostępne terminy w 2021 roku:

 • 25-26 stycznia /odbyło się/
 • 22-23 luty /odbyło się/
 • 22-23 marca /odbyło się/
 • 26-27 kwietnia /odbyło się/
 • 24-25 maja /odbyło się/
 • 21-22 czerwca /odbyło się/
 • 30-31 sierpnia 2021 /odbyło się/
 • 27-28 września 2021 /odbyło się/
 • 25-26 października 2021 /odbyło się/
 • 29-30 listopada 2021 /odbyło się/

Wcześniejsze terminy:

 • 29-30 czerwca 2020 /odbyło się/
 • 20-21 sierpnia 2020 /odbyło się/
 • 28 września - 1 października 2020 /odbyło się/
 • 26-27 października 2020 - /odbyło się/
 • 5-6 listopada 2020 /odbyło się/
 • 7-8 grudnia 2020 /odbyło się/

Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Po uczestnictwie w szkoleniu zapraszamy także do skorzystania z naszego bezpłatnego doradztwa!

Godziny dyżurów ekspertów:

 • Planowanie strategiczne celów organizacji w zakresie procesu stanowienia prawa:

  Paulina Bednarz: wtorek 8:00-12:30, e-mail: pbednarz@fairplay.pl, tel: 509 912 353

 • Proces stanowienia prawa w Polsce i udział NGO w konsultacjach publicznych. Planowanie potrzeb organizacji w zakresie udziału w procesie stanowienia prawa:

  Anna Szcześniak: poniedziałek 11.00-13.00, środa 11.00-13.00, e-mail: aszczesniak@kig.pl, tel: 509 912 351

 • Strategiczne planowanie działań - metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów:

  dr Mariusz Szyrski: czwartek 10:00-12:00. W celu odbycia konsultacji proszę uprzednio o kontakt mailowy: m.szyrski@uksw.edu.pl

  Drogi Uczestniku szkolenia,
  zanim otrzymasz dostęp do podcastów, podaj nam swoje:

  Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych.

   
 • Pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa:

  Lubomiła Aksamit: środa 12.30-15.30, piątek 12.30-15.30. W celu odbycia konsultacji proszę uprzednio o kontakt mailowy: aksamit@uksw.edu.pl; tel: 507 098 535

  Małgorzata Wojtczak: wtorek 13.00-15.00, czwartek 13.00-15.00. W celu odbycia konsultacji proszę uprzednio o kontakt mailowy: m.wojtczak@uksw.edu.pl; tel: 22 561 90 25

Projekt Efektywne NGO 2 realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wartość projektu: 971 150,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 776 920,00 zł
Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0094/19
Czas realizacji projektu: od: 01.04.2020 - 30.06.2022
16u017